Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week die je je niet voor kunt stellen

2 februari 2023

2 minuten

Weekoverzicht
Dit zijn dé stukken die je gelezen moet hebben om helemaal bij te zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week. Deze week vielen we van de ene verbazing in de andere.

Over welke situatie het precies gaat, wordt niet duidelijk. Maar dat doet er eigenlijk niet toe. Columnist Rinske Brand breekt een lans voor stadmakers die weliswaar een geschenk voor de stad zijn maar niet altijd als zodanig behandeld worden. Kortom: koester mensen met hart voor de stad.

Dat nieuwbouwwijk Almere Pampus gebouwd wordt, mét een verbinding over het IJmeer naar Amsterdam: het is nu nog maar moeilijk voor te stellen. Maar Almere sorteert er alvast op voor. In het interview met Bob van Ree blijkt dat hij onverwachte kansen ziet.

Wat ook moeilijk voor te stellen is als je vol goede moed aan een nieuwe gebiedsontwikkeling begint, is dat de nieuwigheid van de slimme wijk er bij oplevering wel een beetje vanaf is. Gelukkig heeft Heijmans niet alleen op de digitale kaart ingezet bij Maanwijk in Leusden.

Over slimme wijken gesproken: Walter Bokern, CIO bij Springco en lid van de Kring van Adviseurs van SKG kan het zelf bijna niet geloven. Toch is het serieus voorstelbaar: data kan in gebiedsontwikkeling echt bijdragen aan het vergroten van sociale impact. Zijn punt: laten we dat nu gaan verzilveren.

En wat te denken van het voornemen van de EU om de aanwas van het bebouwde oppervlak tot nul te beperken met peildatum 2050? De intentie is nog te begrijpen, maar er zijn grote vraagtekens bij de consequenties. “De gebieden waar de druk om te bouwen het hoogst is, worden het hardst geraakt door dit beleid.”

Tot slot wil ik u nog wijzen op het artikel van Saskia Ruijsink. Zij sprak met Jannemarie de Jonge en Cees Anton de Vries over uitvoeringskracht in gebiedsgericht werken. Wat blijkt? De ‘vrije ruimte’ waarderen, leidt tot meer daadkracht. Dat lijkt misschien niet de snelste weg naar uitvoering, maar het tegendeel is waar.

GO.nu Banner uitvoeringskracht door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

‘GO.nu Banner uitvoeringskracht’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Kom ook naar het SKG Jaarcongres op 30 maart in Amersfoort!

Het SKG Jaarcongres staat in het teken van uitvoeringskracht voor een duurzame leefomgeving. Minister Hugo de Jonge is present, er is een grote variëteit aan inhoudelijke sessies en het is hét moment van het jaar om hét kennisnetwerk van gebiedsontwikkelend Nederland beter te leren kennen. U bent er toch ook? Aanmelden kan hier!

Side view bronze thinker sculpture background template in dark grey and black background color door DFLC Prints (bron: shutterstock)

‘Side view bronze thinker sculpture background template in dark grey and black background color’ door DFLC Prints (bron: shutterstock)

Oproep: deel uw uitweg uit GO in tijden van onzekerheid

Oorlog, hoge rente, hoge bouwkosten, hoge energieprijzen. Het is een cocktail van factoren die het er niet makkelijker op maakt om tot uitvoering te komen in gebiedsontwikkeling. Waar is de uitweg? Uw idee voor een gastbijdrage over dit thema kunt u sturen aan redactie@gebiedsontwikkeling.nu. Lees ter inspiratie de laatste editie van deze serie door Pieter van der Heijde. Van der Heijde bepleit een aanpak die meer efficiency, lagere kosten én een versnelling van de woningbouw tot gevolg heeft.


Cover: ‘Weekoverzicht Cover’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


Portret - Joost Zonneveld

Door Joost Zonneveld

Hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Park Nienoord in Leek, Groningen door INTREEGUE Photography (bron: shutterstock)

Naar meer balans in het natuurbeleid en een natuurinclusieve gebiedsontwikkeling

Natuurbeleid gaat momenteel vaak over wat ‘moet’, omdat het zo is afgesproken. Het gaat nauwelijks over wat die natuur betekent voor mensen. Dat kan beter, vinden Frank van Dam en Leo Pols.

Uitgelicht
Analyse

18 juli 2024

De Demer, Zichem door Guido Vermeulen-Perdaen (bron: shutterstock)

Wat is natuur waard in gebiedsontwikkeling? Acht keer meer dan je er instopt

Een Vlaamse natuurorganisatie liet onderzoek doen naar de opbrengsten van investeringen in natuur. De conclusie: iedere euro die natuurherstel kost – in het geval van natuurgebied Demerbroeken – levert acht euro op.

Onderzoek

17 juli 2024

Elektriciteitskabels in de grond door m.jrn (bron: shutterstock)

Gemeenten en de integratie van energie-infrastructuur in de ruimtelijke ordening: een aanvulling op de VNG-Handreiking

Boven en onder de grond gaat onze energie-infrastructuur flink op de schop. Gemeenten spelen hierbij een belangrijke rol. De recente VNG Handreiking helpt ze op weg, maar het mag volgens Mark Koelman een stuk integraler.

Onderzoek

17 juli 2024