Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week waarin de bewoners profiteren

25 mei 2022

2 minuten

Weekoverzicht
Dit zijn dé stukken die je gelezen moet hebben om helemaal bij te zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week. Dit keer is de rode draad hoe omwonenden baat hebben bij gebiedsontwikkeling. In het groen, als duurzame ondernemer en als stadsbewoner.

Stedelingen maken gretig gebruik van Midden-Delfland, een groene oase in de regio Den-Haag Rotterdam. De lasten voor de plattelandsgemeente nemen alleen toe. Wethouder Frank ten Have: “Dat betekent minder geld voor onderhoud, beheer, jeugd of cultuur.”

Sinds de bouw van Rhapsody in Amsterdam zijn bewoners actief als community managers om een gemeenschap te smeden, ook met de aanpalende wijk. Maar werkt dat ook? We gingen op reportage en ontdekten zowel pieken als dalen.

Mensen eisen steeds vaker betrokkenheid bij hun leefomgeving. Maar hoe organiseer je participatie goed in een gebiedsontwikkelingsproces? Adviseur Nick van Wanrooij wijst op het belang om opvattingen, wensen en belangen vaker tijdens het proces te meten.

Om de tanende biodiversiteit in steden nieuw leven in te blazen, is het hoog tijd dat we gebiedsontwikkeling afstemmen op de ecologische draagkracht. Moeilijk hoeft dat niet te zijn, aldus columnist Ellen van Bueren, terwijl zowel mens als natuur ervan profiteert.

Zonneparken worden vaak verguisd vanwege de inbreuk op het landschap. Maar via een duurzame energiecoöperatie profiteren omwonenden in de omgeving van Apeldoorn van een zonnepark van liefst 20 hectare op landbouwgrond, onder meer via een gebiedsfonds.

Verder wil ik u nog wijzen op de zomereditie van de Gebiedsontwikkeling.krant. Wilt u deze kosteloos in de bus ontvangen? Geef dan uiterlijk 6 juni uw adres door!


Cover: ‘Weekoverzicht Cover’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


Portret - Joost Zonneveld

Door Joost Zonneveld

Hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

De slotmanifestatie door Ingrid Koenen, studio IK (bron: EFL Stichting)

Waarom ontwerpen aan een klimaatrechtvaardige wereld nodig is

De klimaattransitie kan allerlei gevolgen hebben, niet in de laatste plaats voor de ruimte. Welke rol speelt rechtvaardigheid daarin? De EFL Stichting liet drie teams daarop studeren, Hilde Blank reflecteert.

Interview

22 april 2024

Luchtfoto van een knooppunt in Nederland door Ground Picture (bron: shutterstock)

Verandert de rechtsstaat in een beleidsstaat?

Beleidsmakers overschaduwen juristen. En dat is slecht voor hoe overheden milieu- en omgevingsrecht vormgeven. Dat stelt scheidend universitair hoofddocent Fred Kistenkas.

Interview

22 april 2024

David Sim tijdens zijn presentatie over de zachte stad tijdens het sLIM symposium door Ineke Lammers (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Slim verdichten via de zachte stad

De druk op onze steden wordt in de komende jaren alleen maar groter. Hoe zorgen we dan voor een leefbare woonomgeving? Deze vraag stond deze week centraal tijdens de laatste sLIM-bijeenkomst, met ‘Soft City’-auteur David Sim als gastspreker.

Verslag

19 april 2024