Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week waarin we onzekerheid omarmen

15 september 2022

2 minuten

Nieuws
Dit zijn dé stukken die je gelezen moet hebben om helemaal bij te zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week. Met deze keer veel aandacht voor onzekerheid. Soms omdat we juist kunnen leren van een onzekere periode, maar ook omdat onzekerheid woningzoekenden ernstig kan duperen.

Stijgende bouwkosten en oplopende rentes. Onze columnist Aeisso Boelman vraagt aandacht voor een andere manier van samenwerken tussen overheid en markt om de vaart in gebiedsontwikkeling te houden. En daarbij helpen lessen uit een onzekere periode van tien jaar geleden.

Een integrale duurzame gebiedsontwikkeling samen met de toekomstige bewoners vormgeven. De gemeente Culemborg ging het onzekere avontuur dertig jaar geleden aan. Journalist Denise Vrolijk ging kijken hoe de inmiddels wereldvermaarde wijk er nu voorstaat.

Hoe krijg je vat op de immer onzekere toekomst? Op basis van haar afstudeeronderzoek legt Jaimy van Dijk uit hoe virtueel wandelen door de tijd – soms over zompige paden – hierbij kan helpen. Zij licht haar aanpak toe aan de hand van enkele concrete voorbeelden.

Liefst 129 ontwerpen die door het hele land oplossingen bieden voor complexe ruimtelijke vraagstukken. Jutta Hinterleitner, projectleider vanuit de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp van het Stimuleringsfonds, vertelt over het belang van ontwerpend onderzoek en licht vier opvallende ontwerpen uit.

En de NEPROM heeft genoeg van de onzekerheid als gevolg van eindeloze bezwaren van omwonenden voor de voortgang in gebiedsontwikkeling. Woningzoekenden worden zo ernstig gedupeerd en dus moeten de bezwaarprocedures anders, aldus de vereniging van projectontwikkelaars.


Cover: ‘Weekoverzicht Cover’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


Portret - Joost Zonneveld

Door Joost Zonneveld

Hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Annius Hoornstra door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Zo ziet het (voorlopige) Programma ‘Vertrouwen herwinnen’ eruit

Het vertrouwen van burgers in de overheid en instituties is bar laag. Columnist Annius Hoornstra ontwikkelde een Programma 'Vertrouwen herwinnen' met zes stappen. Win-win in het kwadraat dat onder andere leidt tot meer draagvlak.

Opinie

26 september 2022

Zuidplaspolder door Andre Muller (bron: Shutterstock)

De zuidelijke Randstad smeekt om een krachtig regionaal ontwerp

Bijna wekelijks noteren we pleidooien voor regionaal ontwerp. Zowel uit wetenschappelijke hoek als uit de beleidspraktijk. Jan Duffhues recenseert op persoonlijke titel ‘Shaping Holland’. Over regionale planning in de zuidflank van de Randstad.

Recensie

26 september 2022

Skyline Eindhoven door Ivo Verschuuren (bron: Shutterstock)

Provincie moet rol pakken van regionale gebiedsregisseur

Veel maatschappelijke ontwikkelingen gaan over gemeentegrenzen heen en dus ligt het voor de hand ruimtelijke ordening op een hoger schaalniveau op te pakken. De provincies komen hiervoor nadrukkelijk in beeld, aldus promovendus Guus van Steenbergen.

Uitgelicht
Onderzoek

23 september 2022