GO weekoverzicht 4 juli 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week vol anticiperen, bijsturen en vooruitkijken

4 juli 2024

2 minuten

Weekoverzicht
Wil je helemaal bij zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Het was een week vol toekomstbeelden. Daardoor moest er geanticipeerd, bijgestuurd en uiteindelijk toch ook weer vooruitgekeken worden.

Het Maasterras in Dordrecht voegt een extra dimensie toe aan klimaatadaptief bouwen. Er worden niet alleen plannen gemaakt om wateroverlast te voorkomen, maar er wordt ook nagedacht over wat er moet gebeuren als de dijken breken en het water komt.

Marktpartijen spelen een cruciale rol in de woningproductie. Toch is er relatief weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar hoe zij opereren. Promovendus Rick Meijer brengt daar verandering in. Hij laat zien dat marktpartijen heel verschillend in de gebiedsontwikkelingswedstrijd kunnen zitten.

Uit onderzoek van Stec Groep blijkt dat Nederlandse bedrijventerreinen de laatste jaren worden gedomineerd door kleinschalige bedrijfsruimtes. Dat leidt tot een nog grotere druk op de schaarse bedrijfsruimte. Ook komen de circulaire ambities op deze terreinen in het gedrang.

Het onderzoek ‘What If Nederland 2100’ van Platform Ontwerp NL schetst toekomstbeelden van Nederlandse steden, dorpen en landschappen waarvoor radicale keuzes moeten worden gemaakt (en bijsturing dus noodzakelijk is). Hele naoorlogse wijken worden gesloopt, bouwen op de Veluwe is niet langer taboe.

Het wonen op snelweglocaties komt in beeld nu het aantal binnenstedelijke bouwlocaties schaars wordt. Maar heeft dit negatieve gevolgen voor de gezondheid van bewoners? En is anticiperen en bijsturen met het oog op de toekomst dan noodzakelijk?


Cover: ‘GO weekoverzicht 4 juli 2024’ door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)


Jasper_monster_sandervanwettum door Sander van Wettum (bron: SKG)

Door Jasper Monster

Redacteur Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Kantoren rondom tuin in Warschau, Polen door Grand Warszawski (bron: Shutterstock)

Hittestress en de Europese stad: maak meer gebruik van innovatie en co-creatie

In Europese steden wordt veel te weinig gedaan om hittestress te beperken. Dat concludeert adviesbureau Sweco. De onderzoekers bevelen aan de nadelige effecten van hitte in steden te verzachten door onder meer innovatie en co-creatie.

Onderzoek

15 juli 2024

Typische Nederlandse polder door Wut_Moppie (bron: shutterstock)

Gebiedsgericht werken in het landelijk gebied, deze bouwstenen helpen op weg

Gebiedsgericht werken in het landelijk gebied is kansrijk maar dan moet er wel aan verschillende randvoorwaarden worden voldaan. Marijn van Asseldonk van Het PON & Telos zet er zes op een rij.

Analyse

15 juli 2024

Eerste woning in Sidhadorp, Lelystad door Rob Bogaerts / Anefo (bron: Wikimedia Commons)

Van de groeikernen via Vinex naar de Novex, Michelle Provoost zoekt naar lessen

Vinex blijft de gemoederen bezig houden, nu ook in een historisch perspectief en een vergelijking met de groeikernen. INTI-directeur Michelle Provoost pleitte in de PBL-Academielezing voor meer continuïteit in beleid.

Verslag

12 juli 2024