GO weekoverzicht 20 juni 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week om werelden samen te brengen

20 juni 2024

2 minuten

Weekoverzicht
Wil je helemaal bij zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Afgelopen week werd maar weer eens duidelijk hoe belangrijk het is om werelden samen te brengen. Voor maatschappelijke impact, om verstedelijking van voldoende energie te voorzien en om uit de eigen bubbel te komen.

Sociale duurzaamheid vraagt van ruimtelijke professionals dat zij op zoek gaan naar betekenissen die mensen geven aan hun leefomgeving. Op die manier kunnen gebiedsontwikkelaars meer maatschappelijke impact hebben, aldus Céline Janssen in het overzichtsartikel dat ze maakte op basis van haar proefschrift.

Om aan de woningvraag te voldoen, is verdere verstedelijking onvermijdelijk. Daarom is het volgens SKG-onderzoeker Paul van den Bragt nodig om nu al voorbij het netcongestievraagstuk te kijken. Partijen moeten samen op verschillende niveaus werken aan een gedeeld toekomstbeeld.

‘The Green Dip’, de nieuwste publicatie van The Why Factory bevat een stappenplan voor een vergaande integratie van stad en groen. Recensent Jaap Modder is na eerste bestudering kritisch op de pretentieuze manier van presenteren, maar ziet dat dit wel de weg is die ingeslagen moet worden.

Urgentie om snel meer gebieden te ontwikkelen, dat is het probleem niet. Maar hoe overheden en marktpartijen dat dan samen moeten doen, daar is nog een wereld te winnen, zo bleek tijdens een pittig debat op de vastgoedbeurs PROVADA.

De leefwerelden van arme en rijke Nederlanders liggen steeds verder uit elkaar. Daardoor ontmoeten zij elkaar minder en dat heeft kansenongelijkheid tot gevolg, zo stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Via gebiedsontwikkeling is daar wel iets aan te doen.


Cover: ‘GO weekoverzicht 20 juni 2024’ door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)


Portret - Joost Zonneveld

Door Joost Zonneveld

Hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Kantoren rondom tuin in Warschau, Polen door Grand Warszawski (bron: Shutterstock)

Hittestress en de Europese stad: maak meer gebruik van innovatie en co-creatie

In Europese steden wordt veel te weinig gedaan om hittestress te beperken. Dat concludeert adviesbureau Sweco. De onderzoekers bevelen aan de nadelige effecten van hitte in steden te verzachten door onder meer innovatie en co-creatie.

Onderzoek

15 juli 2024

Typische Nederlandse polder door Wut_Moppie (bron: shutterstock)

Gebiedsgericht werken in het landelijk gebied, deze bouwstenen helpen op weg

Gebiedsgericht werken in het landelijk gebied is kansrijk maar dan moet er wel aan verschillende randvoorwaarden worden voldaan. Marijn van Asseldonk van Het PON & Telos zet er zes op een rij.

Analyse

15 juli 2024

Eerste woning in Sidhadorp, Lelystad door Rob Bogaerts / Anefo (bron: Wikimedia Commons)

Van de groeikernen via Vinex naar de Novex, Michelle Provoost zoekt naar lessen

Vinex blijft de gemoederen bezig houden, nu ook in een historisch perspectief en een vergelijking met de groeikernen. INTI-directeur Michelle Provoost pleitte in de PBL-Academielezing voor meer continuïteit in beleid.

Verslag

12 juli 2024