Photo by Roland Denes on Unsplash door Roland Denes (bron: Unsplash)

Drie visies waarom hoogbouw wél tot menselijke verdichting leidt

7 mei 2019

2 minuten

Nieuws Volgens architect en stedenbouwkundige Sjoerd Soeters is hoogbouw niet nodig voor verdichting, en bovendien onwenselijk voor de menselijke maat. Zijn betoog uit april roept alleen veel weerstand op. Stadszaken analyseert daarom drie visies op hoogbouw die wél geschikt is voor verdichting met een menselijke maat.

Klaas de Boer, voorzitter van de Stichting Hoogbouw op de Zuidas, stelt dat de stedenbouwkundige inpassing cruciaal is. “Op de Zuidas hebben we een schaakpatroon toegepast waarin hoogbouw is afgewisseld met laagbouw voor goed uitzicht, en bezonning en beschaduwing op een goede wijze tegen elkaar zijn afgewogen.”

Jos Gadet, hoofdplanoloog bij de Gemeente Amsterdam, analyseert dat de ‘geen hoogbouw’-traditie zo diep in onze genen zit, dat dit bij sommige architectuurhistorici tot verontwaardiging leidt. “Hoogbouw hoeft niet ‘onmenselijk’ te zijn. Het zou niet om het stapelen van mensen op goedkope grond moeten zijn, maar het efficiënt accommoderen van een sterke vraag naar stedelijke woon- en werkmilieus. En dat op een goede plek en geparcelleerd.”

Amsterdams D66-raadslid Bart Vink vindt dat Soeters’ alternatief, namelijk een wijk met middelhoge hoven en gebogen straten, ook grote tekortkomingen heeft. Zo bevat Java-eiland weinig openbaar groen en is er amper ruimte om te spelen of voorzieningen te huisvesten. Daar tegenover staat de hoogbouw-rijke Sluisbuurt, dat “een visuele en andere verbinding maakt voor alle woningen, de buurt verbindt met het water en ruimte geeft, een menging kent van recreatieve voorzieningen langs het water, en als openbaar parkachtig groen middenin de buurt en ook een school middenin de buurt met de bijbehorende reuring en een enkele winkel.”

Cover: Photo by Roland Denes on Unsplash

Lees de gehele analyse op stadszaken.nl


Cover: ‘Photo by Roland Denes on Unsplash’ door Roland Denes (bron: Unsplash) onder CC0 1.0, uitsnede van origineelMeest recent

Oude Citroën auto (deux chevaux) in het Hamerkwartier Amsterdam. door Petra Boegheim (bron: shutterstock)

Het Hamerkwartier in Amsterdam gaat los, als de markt tenminste mee wil doen

Het Hamerkwartier is het volgende grote gebied dat in Amsterdam-Noord aan bod komt voor een stevige gebiedstransformatie. De gemeente haalde Kristiaan Borret uit Brussel om de planontwikkeling mede vorm te geven. Een interview over plan en proces.

Casus

26 februari 2024

Panorama van Den Haag door Sebastian Grote (bron: Shutterstock)

Doorstroming senioren op de woningmarkt realiseren is vermoedens concretiseren

De matige doorstroming van senioren wordt als een van dé problemen op de woningmarkt gezien, maar dé oplossing ontbreekt. In Den Haag wordt door het concretiseren van bestaande vermoedens geprobeerd de beweging op gang te brengen.

Uitgelicht
Onderzoek

26 februari 2024

Dommelse Watermolen door BotMultichill (bron: Wikimedia Commons)

Water, bodem én historie sturend

Historische Geo-informatie Systemen (HGIS) kunnen worden gebruikt als hulpmiddel bij ontwerpopgaven die worden gestuurd door water en bodem. Toevoeging van de historische laag zorgt voor bewustwording en zelfs draagvlak.

Onderzoek

23 februari 2024