GO drone: Kustwerk Katwijk

2 april 2015

2 minuten

Nieuws Na bijna 1,5 jaar van werkzaamheden is Kustwerk Katwijk opgeleverd. De kust van Katwijk is versterkt met een nieuwe waterkering, een dijkconstructie in de duinen. Daarnaast is de parkeerdruk in Katwijk verlicht door de bouw van een ondergrondse parkeergarage tussen de dijk en de boulevard. Met de afronding van het unieke project zijn alle zwakke schakels aan de Zuid-Hollandse kust aangepakt.

Realisatie dijk-in-duin, ondergrondse parkeergarage en nieuw kustlandschap

Het project is een samenwerking van het Rijk, de provincie Zuid-Holland, de gemeente Katwijk en Hoogheemraadschap Rijnland. Het doel van Kustwerk Katwijk is het veiliger maken van de kust en het achterland. In Katwijk wonen ongeveer drieduizend mensen buitendijks. Dit komt omdat de waterkering in Katwijk aan Zee niet vlak langs de kustlijn loopt, maar door het dorp heen. Bij een hevige storm, in combinatie met een zeer hoge waterstand, kan het gebied buiten de waterkering overstromen. De aanleg van de nieuwe waterkering betekent dat het hele centrum van Katwijk binnendijks komt te liggen.

Met het kustwerk is niet alleen de veiligheid verzekerd. Ook de natuur, het toerisme en de locale economie krijgen een impuls. De extra parkeerplaatsen zorgen voor een betere bereikbaarheid van Katwijk aan Zee. De verbreding van het duingebied, een nieuw padennetwerk en evenementenplein scheppen nieuwe mogelijkheden voor natuur en recreatie.

De video is gemaakt door PDV Media, dat de Katwijkse kust maandelijks filmde vanuit een drone.

Zie ook:


Cover: ‘2015.03.29_Katwijk_180’Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van auditie voor de voortrekkersrol

Wil je helemaal bij zijn bij de ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Deze week kwamen op Gebiedsontwikkeling.nu alle vaardigheden voorbij die nodig zijn om de voortrekkersrol te kunnen vertolken.

Nieuws

21 september 2023

Nijmegen Jerusalem nieuw & oud door Talis (bron: Talis)

Corporaties en de businesscase van sloop-nieuwbouw, een lastige puzzel

Hoe diep kan en wil een woningcorporatie gaan om sloop-nieuwbouw financieel mogelijk te maken? Platform31 en Fakton analyseren de casus van de Jerusalem-buurt in Nijmegen, waar industrieel is teruggebouwd in de footprint van de gesloopte woningen.

Analyse

21 september 2023

Financial district Shanghai door Lushengyi (bron: Shutterstock)

Shanghai transformeert het waterfront, maar van inspraak is geen sprake

Vanmiddag 20 september promoveert Harry den Hartog aan de TU Delft op de waterfront-ontwikkeling van Shanghai. Grote gebaren genoeg, maar enige in- of medespraak is ver te zoeken.

Onderzoek

20 september 2023