GO drone: Kustwerk Katwijk

2 april 2015

2 minuten

Nieuws
Na bijna 1,5 jaar van werkzaamheden is Kustwerk Katwijk opgeleverd. De kust van Katwijk is versterkt met een nieuwe waterkering, een dijkconstructie in de duinen. Daarnaast is de parkeerdruk in Katwijk verlicht door de bouw van een ondergrondse parkeergarage tussen de dijk en de boulevard. Met de afronding van het unieke project zijn alle zwakke schakels aan de Zuid-Hollandse kust aangepakt.

Realisatie dijk-in-duin, ondergrondse parkeergarage en nieuw kustlandschap

Het project is een samenwerking van het Rijk, de provincie Zuid-Holland, de gemeente Katwijk en Hoogheemraadschap Rijnland. Het doel van Kustwerk Katwijk is het veiliger maken van de kust en het achterland. In Katwijk wonen ongeveer drieduizend mensen buitendijks. Dit komt omdat de waterkering in Katwijk aan Zee niet vlak langs de kustlijn loopt, maar door het dorp heen. Bij een hevige storm, in combinatie met een zeer hoge waterstand, kan het gebied buiten de waterkering overstromen. De aanleg van de nieuwe waterkering betekent dat het hele centrum van Katwijk binnendijks komt te liggen.

Met het kustwerk is niet alleen de veiligheid verzekerd. Ook de natuur, het toerisme en de locale economie krijgen een impuls. De extra parkeerplaatsen zorgen voor een betere bereikbaarheid van Katwijk aan Zee. De verbreding van het duingebied, een nieuw padennetwerk en evenementenplein scheppen nieuwe mogelijkheden voor natuur en recreatie.

De video is gemaakt door PDV Media, dat de Katwijkse kust maandelijks filmde vanuit een drone.

Zie ook:


Cover: ‘2015.03.29_Katwijk_180’Meest recent

Energietransitie door FrankHH (bron: Shutterstock)

Rob Jetten: extra investeringen in het stroomnet en snellere vergunningverlening

Er komen extra investeringen in het stroomnet en het wordt makkelijker om nieuwe infrastructuur aan te leggen. De plannen moeten de oplossing zijn voor gebiedsontwikkelingen die door de druk op het stroomnet in gevaar (zouden) komen.

Nieuws

5 oktober 2022

Complexe grens tussen België en Nederland door FouadZ (bron: Shutterstock)

Ruimtelijke ordening in België en Nederland: ons nadert elkaar

Over de Belgische ruimtelijke ordening doen we in Nederland vaak wat lacherig. Dat is niet terecht zo stelt PBL-onderzoeker Ries van der Wouden. Hij ziet de twee planningspraktijken elkaar naderen.

Analyse

5 oktober 2022

Kristel Lammers door Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (bron: Nationaal Programma Regionale Energiestrategie)

De toekomst van de RES: 'Na het uitspreken van ambities, moeten we de energietransitie nu waarmaken'

De energietransitie is actueler en urgenter dan ooit, maar hoe leid je zo’n verandering in deze turbulente tijd in goede banen? Kristel Lammers, directeur Nationaal Programma RES, maakt de balans op. “We moeten het met elkaar doen.”

Persoonlijk

4 oktober 2022