platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

GO drone: Kustwerk Katwijk

GO drone: Kustwerk Katwijk

Na bijna 1,5 jaar van werkzaamheden is Kustwerk Katwijk opgeleverd. De kust van Katwijk is versterkt met een nieuwe waterkering, een dijkconstructie in de duinen. Daarnaast is de parkeerdruk in Katwijk verlicht door de bouw van een ondergrondse parkeergarage tussen de dijk en de boulevard. Met de afronding van het unieke project zijn alle zwakke schakels aan de Zuid-Hollandse kust aangepakt.

Realisatie dijk-in-duin, ondergrondse parkeergarage en nieuw kustlandschap

Het project is een samenwerking van het Rijk, de provincie Zuid-Holland, de gemeente Katwijk en Hoogheemraadschap Rijnland. Het doel van Kustwerk Katwijk is het veiliger maken van de kust en het achterland. In Katwijk wonen ongeveer drieduizend mensen buitendijks. Dit komt omdat de waterkering in Katwijk aan Zee niet vlak langs de kustlijn loopt, maar door het dorp heen. Bij een hevige storm, in combinatie met een zeer hoge waterstand, kan het gebied buiten de waterkering overstromen. De aanleg van de nieuwe waterkering betekent dat het hele centrum van Katwijk binnendijks komt te liggen.

Met het kustwerk is niet alleen de veiligheid verzekerd. Ook de natuur, het toerisme en de locale economie krijgen een impuls. De extra parkeerplaatsen zorgen voor een betere bereikbaarheid van Katwijk aan Zee. De verbreding van het duingebied, een nieuw padennetwerk en evenementenplein scheppen nieuwe mogelijkheden voor natuur en recreatie.

De video is gemaakt door PDV Media, dat de Katwijkse kust maandelijks filmde vanuit een drone.

Zie ook: