GO drone: Kustwerk Katwijk

2 april 2015

2 minuten

Nieuws Na bijna 1,5 jaar van werkzaamheden is Kustwerk Katwijk opgeleverd. De kust van Katwijk is versterkt met een nieuwe waterkering, een dijkconstructie in de duinen. Daarnaast is de parkeerdruk in Katwijk verlicht door de bouw van een ondergrondse parkeergarage tussen de dijk en de boulevard. Met de afronding van het unieke project zijn alle zwakke schakels aan de Zuid-Hollandse kust aangepakt.

Realisatie dijk-in-duin, ondergrondse parkeergarage en nieuw kustlandschap

Het project is een samenwerking van het Rijk, de provincie Zuid-Holland, de gemeente Katwijk en Hoogheemraadschap Rijnland. Het doel van Kustwerk Katwijk is het veiliger maken van de kust en het achterland. In Katwijk wonen ongeveer drieduizend mensen buitendijks. Dit komt omdat de waterkering in Katwijk aan Zee niet vlak langs de kustlijn loopt, maar door het dorp heen. Bij een hevige storm, in combinatie met een zeer hoge waterstand, kan het gebied buiten de waterkering overstromen. De aanleg van de nieuwe waterkering betekent dat het hele centrum van Katwijk binnendijks komt te liggen.

Met het kustwerk is niet alleen de veiligheid verzekerd. Ook de natuur, het toerisme en de locale economie krijgen een impuls. De extra parkeerplaatsen zorgen voor een betere bereikbaarheid van Katwijk aan Zee. De verbreding van het duingebied, een nieuw padennetwerk en evenementenplein scheppen nieuwe mogelijkheden voor natuur en recreatie.

De video is gemaakt door PDV Media, dat de Katwijkse kust maandelijks filmde vanuit een drone.

Zie ook:


Cover: ‘2015.03.29_Katwijk_180’Meest recent

Amsterdam, The Netherlands, February 11, 2022: view across a lake with reeds-lined banks towards a modern neighbourhood with mailnly brick housing in IJburg district door Frans Blok (bron: shutterstock)

Leren van Vinex: de toegevoegde waarde van functiemenging en bereikbaarheid

Voor we aan een grote nieuwe opgave beginnen, is het goed achterom te kijken – en te leren van het vorige project. Vastgoedexpert Teun van der Meulen blikt terug op het Vinex-tijdperk om lessen te trekken voor de huidige woningbouwopgave.

Onderzoek

8 februari 2023

Universiteit Twente door Kennispark (bron: Kennispark)

Tweede jeugd voor Kennispark Twente: van campus naar innovatiedistrict

Op een gebiedsontwikkeling wordt steeds vaker het etiket innovatiedistrict geplakt. Zoals in Enschede, waar de universiteitscampus en het naastgelegen bedrijventerrein getransformeerd worden tot innovatiedistrict Kennispark Twente

Casus

7 februari 2023

Wouter Veldhuis Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Arenda Oomen)

Laten we de nieuwe economie nú in ruimtelijke banen leiden

We hebben een nieuw verhaal voor onze economie nodig, stelt columnist Wouter Veldhuis. Voor de ‘dubbel duurzame toekomst’ die hij voor zich ziet, is een belangrijke rol weggelegd voor de ruimtelijke ordening.

Opinie

6 februari 2023