GO drone: Kustwerk Katwijk

2 april 2015

2 minuten

Nieuws Na bijna 1,5 jaar van werkzaamheden is Kustwerk Katwijk opgeleverd. De kust van Katwijk is versterkt met een nieuwe waterkering, een dijkconstructie in de duinen. Daarnaast is de parkeerdruk in Katwijk verlicht door de bouw van een ondergrondse parkeergarage tussen de dijk en de boulevard. Met de afronding van het unieke project zijn alle zwakke schakels aan de Zuid-Hollandse kust aangepakt.

Realisatie dijk-in-duin, ondergrondse parkeergarage en nieuw kustlandschap

Het project is een samenwerking van het Rijk, de provincie Zuid-Holland, de gemeente Katwijk en Hoogheemraadschap Rijnland. Het doel van Kustwerk Katwijk is het veiliger maken van de kust en het achterland. In Katwijk wonen ongeveer drieduizend mensen buitendijks. Dit komt omdat de waterkering in Katwijk aan Zee niet vlak langs de kustlijn loopt, maar door het dorp heen. Bij een hevige storm, in combinatie met een zeer hoge waterstand, kan het gebied buiten de waterkering overstromen. De aanleg van de nieuwe waterkering betekent dat het hele centrum van Katwijk binnendijks komt te liggen.

Met het kustwerk is niet alleen de veiligheid verzekerd. Ook de natuur, het toerisme en de locale economie krijgen een impuls. De extra parkeerplaatsen zorgen voor een betere bereikbaarheid van Katwijk aan Zee. De verbreding van het duingebied, een nieuw padennetwerk en evenementenplein scheppen nieuwe mogelijkheden voor natuur en recreatie.

De video is gemaakt door PDV Media, dat de Katwijkse kust maandelijks filmde vanuit een drone.

Zie ook:


Cover: ‘2015.03.29_Katwijk_180’Meest recent

David Sim tijdens zijn presentatie over de zachte stad door Joost Zonneveld (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Slim verdichten via de zachte stad

De druk op onze steden wordt in de komende jaren alleen maar groter. Hoe zorgen we dan voor een leefbare woonomgeving? Deze vraag stond deze week centraal tijdens de laatste sLIM-bijeenkomst, met ‘Soft City’-auteur David Sim als gastspreker.

Verslag

19 april 2024

Oosterschelde door Ruud Morijn Photographer (bron: Shutterstock)

Oké, water en bodem sturend – maar niet altijd en overal

Water en bodem sturend, je kunt er bijna niet tegen zijn. Maar we moeten oppassen dat het nieuwe adagium niet alles gaat overheersen, zo waarschuwt columniste Agnes Franzen.

Opinie

19 april 2024

GO weekoverzicht 18 april 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin de tijd begon te dringen

Dit was een week op Gebiedsontwikkeling.nu waarin de tijd begon te dringen. Voor de woningbouwproductie, om klimaatverandering tegen te gaan en om de openbare ruimte inclusiever te maken.

Weekoverzicht

18 april 2024