pier

Een agenda voor een nieuw soort havenstad

28 augustus 2016

2 minuten

Agenda
In de afgelopen jaren is het steeds duidelijker geworden dat de wereldwijde economische groei alleen samen kan gaan met de komst van een eerlijker, opener en meer inclusieve samenleving. Technologische doorbraken op elk gebied, maatschappelijke trends en betrokkenheid van burgers, meer samenwerking, lokale en globale milieu-dilemma's, de verdeling van de rijkdom ... al deze uitdagingen moeten in onderlinge afstemming worden opgepakt. En in het hart van al deze kwesties moeten havensteden meer doen dan wie dan ook om te innoveren, te transformeren en de integrale aanpak te stimuleren.

De ‘15th World Conference Cities and Ports’ 5-7 oktober 2016

Samen werken is denken in crossovers. Dat geldt niet alleen voor steden en havens, maar bijvoorbeeld ook voor bedrijven en burgers, start-ups en universiteiten, architecten en logistieke bedrijven.  Het tweejaarlijkse wereldcongres over haven en steden vindt op 6, 7 en 8 oktober plaats in Rotterdam, één van 's werelds meest creatieve havensteden!

Met voorbeelden als Innovation District in Rotterdam in het achterhoofd, zal tijdens het congres gewerkt worden aan een agenda voor een nieuw soort havenstad. Eén gericht op hernieuwbare energie en de circulaire economie. Een fantasierijke havenstad, het creëren van nieuwe oplossingen om de mobiliteit te verbeteren, zowel voor personen en vracht. Een aangename plek om te wonen, in een voortdurend veranderende stedelijke omgeving. Een havenstad verbonden met zijn citizens en vastbesloten ervoor te zorgen dat ze de opleiding en vaardigheden hebben die nodig zijn in de huidige dynamische wereld!


Externe link:

haven small

‘haven small’Cover: ‘pier’Meest recent

Rik Bauer en Tessa Flantua.jpg door RVB/Frank van Beek (bron: RVB/Frank van Beek)

Rijksvastgoedbedrijf wil én gaat grotere maatschappelijke rol spelen in gebiedsontwikkeling

Het Rijksvastgoedbedrijf beheert de grootste vastgoedportefeuille van Nederland, alleen is de maatschappelijke impact die met al dit bezit wordt gemaakt naar de smaak van het RVB nog lang niet groot genoeg. En dus is het tijd voor verandering.

Uitgelicht
Interview

3 oktober 2023

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Van Den Haag naar München

Om de woningbouwproductie in tijden van lastige marktomstandigheden op gang te houden, kunnen we niet alles van het Rijk verwachten, stelt columnist Aeisso Boelman. Zowel publieke als private partijen moeten de nieuwe realiteit onder ogen zien.

Opinie

2 oktober 2023

Rijpwetering, Kaag en Braassem door pmvfoto (bron: Shutterstock)

Drinkwaterverbruik omlaag? Het oogsten van regenwater helpt substantieel

Is het mogelijk om met opgevangen regenwater op daken van huizen en appartementen het drinkwaterverbruik te verminderen? Ja, concludeerde kennisinstituut Deltares na onderzoek in het leveringsgebied van het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland.

Onderzoek

2 oktober 2023