Een karrenvracht aan beleidsnota’s

20 november 2013

2 minuten

Nieuws Stel, je hebt een ontwikkelend bouwbedrijf en een paar grondposities in een negentiende-eeuws gebiedje aan de rand van een binnenstad. De wethouder is enthousiast over je bouwplan, maar het moet wel voldoen aan de gemeentelijke regelgeving. Dat beaam je vanzelfsprekend grif. Welke regels zijn het precies, vraag je monter. Kijk dan niet raar op als er een steekwagentje nodig is om de relevante beleidsnota’s bij je te brengen.

Onlangs hielden we in de Haarlemse raadszaal een bestuurdersbijeenkomst over regeldruk. Oud-burgemeester en topambtenaar Jos Feijtel hield een inleiding. Hij is tegenwoordig actief als secretaris van het Ontslakkenteam van de Actieagenda Bouw. De neiging van politici en ambtenaren om beleid te stapelen, is fnuikend voor toch al schaarse bouwinitiatieven, betoogde hij. Feijtel wist een gemeente waar niet minder dan 147 gebiedsvisies vigeren. Ga er maar aan staan als ondernemer.

Mogelijk stelt Feijtel de zaken een beetje scherp. Bovendien is veel regeldruk in het ruimtelijk domein het gevolg van regelgeving van het Rijk, maar er is voor ons als gemeenten ook genoeg te doen op dit terrein. Daarom hebben we als regionale ambassadeurs Regeldruk een brief gestuurd aan alle (kandidaat)raadsleden en wethouders met een oproep om in de verkiezingsprogramma’s van hun partijen twee dingen niet te vergeten: het (verder) verbeteren van gemeentelijke dienstverlening en de aanpak van regeldruk. Want onnodige bureaucratische rimram kost tijd, ergernis en vertrouwen. Mijn boodschap voor iedereen die straks een college gaat smeden, is dat het cruciaal is om voor regeldruk een portefeuillehouder aan te wijzen.

Het onderwerp moet ook ambtelijk goed worden belegd. In Haarlem hebben we goede ervaringen met ons Actieprogramma deregulering. Daarop staan altijd tien concrete onderwerpen; zodra er één is verwezenlijkt, voeren we een nieuw actiepunt op. Zo hebben we in de afgelopen tijd met onze flitsvergunning de doorlooptijd van bouwaanvragen sterk kunnen bekorten. In overleg met ondernemers hebben we het vergunningenbeleid voor terrassen en reclame-uitstallingen vereenvoudigd. We hebben duidelijke algemene regels gemaakt die we handhaven en ondernemers hoeven niet meer elk jaar dezelfde vergunning aan te vragen. De gemeenteraad bespreekt het actieprogramma elk jaar en we hebben een klankbordgroep met lokale ondernemers en partnerts in de stad om de zaken mee te evalueren.

We werken er hard aan, maar het is nooit klaar. Bij een bezwaarprocedure kwam een inwoner laatst met een beleidsstuk op de proppen dat allang is ingehaald door ander beleid. Dit illustreert dat je bij het aannemen van nieuw beleid ook moet benoemen welk oud beleid daardoor vervalt. Nog een actiepunt waar we snel mee aan de gang gaan.


Portret - Jan Nieuwenburg

Door Jan Nieuwenburg

Wethouder


Meest recent

Zoetermeer groene vallei door LG Architecten (bron: Gemeente Zoetermeer)

Slim schaken op (platte) daken, een aanpak met zes bouwstenen

Lang buiten beeld gebleven maar inmiddels volop in de belangstelling: de daken in de stad. Inzetbaar voor groen, blauw, geel en rood. Jeroen Scholten ontwikkelde een dakenaanpak waar met name gemeenten mee aan de slag kunnen.

Onderzoek

26 mei 2023

Dreven, Gaarden & Zichten door Staedion (bron: Staedion)

De vernieuwing van Den Haag Zuidwest, ronde vier

En opnieuw wordt de vernieuwing van Den Haag Zuidwest ter hand genomen. Ditmaal mede in het kader van de stedelijke verdichting die in dit naoorlogse woongebied een plek moet krijgen. In gesprek met corporaties, gebiedsontwikkelaars en gemeente.

Uitgelicht
Casus

26 mei 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van zorgvuldig verbouwen

Deze week ging het op Gebiedsontwikkeling.nu over verbouwen. Maar dan wel op een zorgvuldige manier en ongeacht de schaal. En we gaan in op de hamvraag: hoe doe je dat nu op een goede manier?

Nieuws

25 mei 2023