Annius Hoornstra Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Patrick van den Hurk)

Even een break tijdens de informatieronde, met de pubquiz woningcrisis

22 januari 2024

3 minuten

Opinie Nu een nieuw kabinet in de maak is, kunnen de formerende partijen tijdens de onderhandelingen wel wat afleiding gebruiken, denkt columnist Annius Hoornstra. Maar zijn pubquiz is allesbehalve dat. Het is een serieus vragenlijstje over de woningcrisis.

Als er straks over afspraken wordt gekwartet bij de kabinetsformatie, is het ook wel aardig om de zinnen te verzetten met een pubquiz over de woningcrisis:

a. Hoeveel procent van de sociale huurwoningen wordt bewoond door huishoudens met een te hoog inkomen? Het aantal huishoudens met een laag inkomen in een te dure huurwoning bedraagt overigens 14 procent.

b. Hoeveel procent van de vrijkomende sociale huurwoningen gaat naar statushouders? Bij het Tv-programma ‘Even tot hier’ dacht de overgrote meerderheid van het publiek dat 62 procent het goede antwoord is.

c. Hoeveel procent van de nieuwbouwwoningen wordt gebouwd buiten het stedelijk gebied? Goed om te weten: het PBL geeft aan dat het bebouwd gebied dag in dag uit toeneemt met 8,5 hectare.

d. Het percentage waarmee het aantal alleenstaande 70-plussers tot 2050 toeneemt (en het arbeidstekort vertienvoudigt).

e. Hoeveel procent van de huishoudens bestaat uit gezinnen met kinderen? Houd in gedachten dat 64 procent van de woningen in Nederland uit eengezinswoningen bestaat.

f. Op welke plaats staat Nederland in de ranglijst van meest versteende landen in Europa?

Hopelijk worden er veel vragen goed beantwoord. Dan nog een eentje in de categorie ‘waar of niet waar’: het bouwen van duurdere (en grotere) woningen aan of over de randen van de stad is een adequaat antwoord op de woningcrisis.

Is meer woonruimte de grootste urgentie? Nee

Deze laatste vraag kan niet heel ingewikkeld zijn als de dames en heren politici alle cijfertjes goed hebben ingevuld. We moeten vooral meer sociale huurwoningen bouwen. In buurten moeten we meer bijzondere woonvormen ontwikkelen voor de vergrijzende bevolking, zodat de informele mantelzorg de arbeidstekorten op kan vangen. Tegelijkertijd moet het verstedelijkte land worden vergroend om aan de gevolgen van de klimaatverandering tegemoet te komen.

Maar dure grote woningen leiden toch tot doorstroming? In een van mijn eerste columns schreef ik over het belang van de verhuisketen: grotere woningen leiden tot meer verhuizingen en voorzien zo in meer behoeften: een nieuwe studentenwoning of flexwoning kost ruimte en leidt niet of nauwelijks tot extra verhuizingen. Een grotere woning daarentegen kan leiden tot gemiddeld vier verhuizingen. Goed voor de verhuis- en keukenbranche, leuk als die vier huishoudens allemaal iets groter kunnen wonen. Maar – zo kijk ik er nu tegenaan – vormt meer woonruimte de grootste urgentie? Nee, het leidt vooral tot meer ruimtegebruik.

In een versteend land waar we nog een paar miljoen nieuwe Nederlanders gaan huisvesten, is het verstandig te programmeren voor startende huishoudens, voor huishoudens met een laag inkomen, voor arbeidsmigranten in sectoren waar we ze hard nodig hebben en voor een vergrijzende bevolking. Als de bouwopgave zorgt voor verhuisketens die voor hen woonruimte vrijspelen, dan winnen we de hoofdprijs. Het begint er wel mee dat de formerende partijen eerst de vragen in de pubquiz goed beantwoorden, ik betaal het eerste rondje aan de bar.

Dit zijn de antwoorden van de pubquiz:

a. 6 procent, b. 7 procent (Woon2021), c. 35-40 procent, d. 100 procent, e. 27 procent, f. 1.


Cover: ‘Annius Hoornstra Column Cover’ door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Patrick van den Hurk)


annius hoornstra

Door Annius Hoornstra

Gebiedsontwikkelaar en medeoprichter van ThePositiveLab


Meest recent

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024

Deltacommissaris Co Verdaas (l) krijgt het derde deel van het Framework overhandigd van Jan Kadijk van stichting Dutch Green Building Council. door Dutch Green Building Council (bron: Dutch Green Building Council)

Standaardaanpak voor het beoordelen van klimaatrisico’s op gebouwniveau compleet

Het ‘Framework for Climate Adaptive Buildings’ moet de standaardaanpak worden waarmee tot op gebouwniveau duidelijk wordt wat de gevolgen van klimaatverandering zijn. Het derde en laatste deel van het instrument werd deze week gepresenteerd.

Nieuws

14 juni 2024

GO weekoverzicht 13 juni 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin heel veel kan, ook al gaat dat niet vanzelf

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu maakte duidelijk dat er heel veel kan, maar ook nog veel moet gebeuren. Voor samenwerking bij grote gebiedsontwikkelingen, de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord en een klimaatbestendige ruimtelijke ordening.

Weekoverzicht

13 juni 2024