platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Faculteit Bouwkunde neemt 3e plaats in QS World University Rankings

Faculteit Bouwkunde neemt 3e plaats in QS World University Rankings

Faculteit Bouwkunde

Sinds 2006 streeft de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling naar het bijdragen aan het behoud en het verbeteren van de gebruiks-, belevings- en toekomstwaarde van de gebouwde omgeving. De SKG ondersteunt zowel financieel als inhoudelijk de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling aan de Faculteit Bouwkunde aan de Technische Universiteit Delft. Wij zijn daarom trots dat de Faculteit Bouwkunde als derde is geplaatst in de QS World University Rankings! In deze context maakt de SKG onderzoek en onderwijs, de GO academie en Gebiedsontwikkeling.nu mogelijk en verbindt daarmee de praktijk met de wetenschap.

‘Our Faculty plays a key role in the ‘design-oriented research’ and we are proud that this is recognised and awarded with a top 3 position in the world ranking according to QS World University Rankings by subject” says Peter Russell, Dean of the Faculty of Architecture and the Built Environment. “And even though you shouldn’t overestimate the value of rankings in general, we are happy to have achieved such a high place in this ranking.”

QS is doing a thorough survey each year; they compare 800 universities worldwide on academic reputation, research impact and employer reputation. A high ranking like this is also important to attract talented international researchers and students.”


More information:

QS Ranking

Eight subjects in Top 50 of QS World University Rankings by Subject