Peter Noordanus door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Gebiedsontwikkeling in vogelvlucht #4: Peter Noordanus over herontwikkeling

30 december 2021

1 minuut

SKG Nieuws Hoe komen gebiedsontwikkelaars bij herontwikkeling tot een ideale combinatie van bestaande en nieuwe functies? In het vierde deel van de serie ‘Gebiedsontwikkeling in vogelvlucht’ geeft oud-bestuurder Peter Noordanus hier antwoord op via de casus Binckhorst in Den Haag.

Vanwege het 15-jarige bestaan van de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) leggen acht experts op acht locaties in het land uit hoe gebiedsontwikkeling werkt en wat dé grote opgaven voor het vakgebied zijn.

De Binckhorst in Den Haag is een complex herontwikkelingsgebied van 140 hectare waar onder meer vijfduizend woningen moeten komen. Peter Noordanus, voormalig wethouder ruimtelijke ordening in de hofstad, kijkt terug op vijftien jaar planvorming.

Na de crisis van tien jaar geleden is de herontwikkeling van het gebied grotendeels aan de markt overgelaten. Volgens Noordanus moet dat anders. “Hier moet altijd geld bij. Hoe voorkom je nou dat de markt per kavel er met de krenten vandoor gaat en de overheid met de pap blijft zitten?” Hij pleit voor een nieuwe balans tussen overheid en markt met meer aandacht voor collectieve waarde, plus een stevige regie van de gemeentelijke overheid.


Cover: ‘Peter Noordanus’ door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: gebiedsontwikkeling.nu)Meest recent

Groene wildernis in New York door Why Factory (bron: Nai Publishers)

The green dip, het moet allemaal nog veel groener – en rap graag

Recensent Jaap Modder las ‘The green dip’, de nieuwste publicatie van The Why Factory Het bevat een stappenplan voor meer groene wildernis in de steden. Modder is na eerste bestudering kritisch maar stelt dat oordeel later bij.

Recensie

17 juni 2024

Wonen aan de Schoolpad in Laren door Tulp8 (bron: Wikimedia Commons)

Leefwerelden van arm en rijk zijn steeds meer gescheiden, maar mede via gebiedsontwikkeling is daar iets aan te doen

Het Sociaal Cultureel Planbureau onderzocht in hoeverre welvarenden en minder welvarenden mensen ontmoeten buiten hun eigen welvaartsniveau. Steeds minder, is de conclusie. Gemeenten kunnen hier iets aan doen, mede door te letten op het woningaanbod.

Analyse

17 juni 2024

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024