Westland | NASA/METI/AIST/Japan Space Systems, and U.S./Japan ASTER Science Team

Gemeente Westland in spagaat tussen woningen en kassen

31 januari 2020

1 minuut

Nieuws Door de toenemende bevolkingsdruk in het Westland, kijkt de gemeente naar het opofferen van kassen voor gebiedsontwikkeling. Zo kunnen er op de plek van oude kassen bijvoorbeeld meer woningen voor starters worden gebouwd. Het opheffen van kassen stuit echter op weerstand, meldt Omroep West.

Zomaar kassen saneren klinkt namelijk eenvoudiger dan dat het is. Zo liep het zogenaamde glasareaal in de afgelopen tien jaar al terug. Voormalig radijsteler Piet Zwinkels waarschuwt: “Jonge ondernemende gasten zullen Westland uittrekken als de gemeente deze kant op gaat”. Bovendien vereisen meer woningen ook meer ruimte voor vervoer. “Al die mensen moeten ook over de wegen en onze infrastructuur is daar niet op berekend”, waarschuwt Remmert Keizer van Gemeentebelang Westland

Ook gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (CDA) van de provincie Zuid-Holland wil niet zomaar afscheid nemen van de kassen. “Zet die glastuinbouw op één. (…) We moeten gaan verkavelen. Kleine kassen die versnipperd liggen moeten gaan vergroten. We moeten grotere kavels krijgen, ook voor de modernisering.” Bom-Lemstra ziet daarom vooral verdichting van de bestaande kernen als oplossing voor het woningtekort. “In Westland zeggen we altijd ‘vier hoog is al een wolkenkrabber’, dat is het algemene gevoel hier, maar je moet toch die afweging durven maken.” 

Cover: NASA

Lees verder op omroepwest.nl


Cover: ‘Westland | NASA/METI/AIST/Japan Space Systems, and U.S./Japan ASTER Science Team’Meest recent

Puzzelstukjes van gekleurde blokken door Jo Panuwat D (bron: Shutterstock)

Puzzelen met de bottom-up aanpak in de energietransitie

De RES-aanpak gaat van papier naar praktijk. Onderzoekers Martijn van der Steen en Robin Hill laten zien hoe de regionale en bottom-up georiënteerde aanpak van de RES in praktijk gebracht kan worden.

Opinie

28 mei 2024

Vogelvlucht van de Amstel met de Magere Brug in Amsterdam door Make more Aerials (bron: Shutterstock)

Als gemeente proactief én samen de juiste culturele voorzieningen realiseren

Ruimte geven aan cultuur makkelijker maken voor gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam. Dat is het doel van de handreiking Meer ruimte voor cultuur, die onlangs verscheen. Juist in tijden waarin de druk op de woningmarkt hoog is.

Analyse

28 mei 2024

Ellen van Bueren Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Boodschap burgemeesters voor de Europese verkiezingen wordt niet gehoord

Volgens columnist Ellen van Bueren krijgen lokale stedelijke opgaven te weinig aandacht in de Europese verkiezingscampagnes. En dat is volgens haar een gemiste kans.

Opinie

27 mei 2024