Masterclass duurzaam

Gezocht: Lonely Planet voor duurzame gebiedsontwikkeling

7 oktober 2018

3 minuten

Verslag MASTERCLASS Kennis is cruciaal voor duurzame gebiedsontwikkeling, zowel op inhoudelijk als emotioneel vlak. Mirela Milosevic (BPD) en Sandra Schruijer (Universiteit Utrecht) vertellen hoe je beide realiseert. Zo blijken zelfs de lamme en de blinde een prima team te kunnen vormen.

Kennisbijeenkomst Duurzame Gebiedsontwikkeling - masterclass 1: Kennismanagement

Om tot duurzame gebiedsontwikkeling te komen, is een samenwerkingsproces met een open einde nodig. Dat werd duidelijk tijdens de masterclass Kennismanagement tijdens de bijeenkomst Duurzame Gebiedsontwikkeling. Grote aandacht voor dit proces en de onderlinge relaties betalen zich op de langere termijn uit, want het internaliseren van duurzame doelstellingen onder alle partijen voorkomt dat ambities sneuvelen op de belangrijke beslismomenten. Terughoudendheid in het kenbaar maken van de eigen intenties en belangen om de lieve vrede te bewaren, brengt het proces juist in gevaar, net als het simpelweg uitrollen van een stappenplan om een vastgesteld einddoel te halen.

Tijdens de masterclass, onder leiding van Marleen Hermans (hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap aan de TU Delft), vertelde Mirela Milosevic (kennismanager bij BPD) over kennismanagement. Sandra Schruijer, hoogleraar organisatiewetenschap, richtte zich op samenwerkingsdynamiek.

Ervaringskennis delen
Geen van de aanwezigen bij de masterclass gaf aan een kennismanager in de organisatie te hebben. Toch kunnen gebiedsontwikkelaars baat hebben bij kennismanagement omdat het delen van ervaringen en kennis voorkomt dat het wiel steeds opnieuw wordt uitgevonden. Maar dat is nog steeds niet makkelijk, vertelt Milosevic: “Binnen onze organisatie heeft kennisdeling niet altijd de hoogste prioriteit in de dagelijkse praktijk. Daarom moeten wij als kennismanagers anderen binnen de organisatie meenemen. Dat doen we door in een informele setting ervaringskennis te delen.”

De behoefte aan kennis over duurzame gebiedsontwikkeling verschilt per project en kan variëren van concreet (welke installaties hebben we nodig voor de energietransitie?) tot heel abstract. Zo besloot BPD bij het project Kortenoord in Wageningen een energiecoach in te zetten om bewoners te helpen energie te besparen, terwijl bij Zeeburgeiland in Amsterdam er juist kennis nodig was voor de toepassing van ‘circulaire’ bouwmaterialen.

masterclass duurzaam 2

‘masterclass duurzaam 2’


Samenwerkingsdynamiek: kapitaliseren van het verschil
Hoogleraar Schruijer onderstreept het belang van een goede samenwerking. Hiervoor moeten alle partijen elkaars intenties duidelijk op tafel leggen. Bezig zijn met ‘geen ruzie maken’ brengt een goede samenwerking in gevaar. Juist waar de verschillen pijn doen, liggen volgens haar interessante mogelijkheden om met elkaar in gesprek te gaan. Ga ook een emotionele band aan door je te verdiepen in de ander en zijn belangen, adviseert Schruijer, want dat helpt om die verschillen te overbruggen.

De sfeer die daaruit volgt, kan er een zijn waarin partijen voor elkaar door het vuur gaan om de gemeenschappelijke doelen te halen. Dit voorkomt dat op beslismomenten (bijvoorbeeld door tijd- en geldgebrek) gewenste (duurzaamheids)doelstellingen alsnog niet gehaald worden.

Sterker nog: het zijn juist de verschillen tussen partijen die het succes van een project bepalen. Om dit te duiden, gebruikt Schruijer de metafoor van een lamme en een blinde die samen op reis gaan, wat ondanks de beperkingen boven verwachting leuk wordt. Ze waarderen namelijk positief wat de ander bijdraagt aan de situatie.

Een van de aanwezigen vergeleek Schruijers advies met het verschil tussen werk en privé. “Ga je op vakantie, dan koop je een reisgids om je te verdiepen in de cultuur. Professioneel doen we dat niet of nauwelijks. Misschien moet er wel een Lonely Planet voor gebiedsontwikkeling komen. Meer aandacht voor de zachte kant geeft duurzame gebiedsontwikkeling een veel grotere kans van slagen.”


Deze masterclass was deel van de Kennisbijeenkomst Duurzame Gebiedsontwikkeling op 27 september 2018 in het Nieuwe Instituut.

Lees hier het verslag van het plenaire gedeelte.


Cover: ‘Masterclass duurzaam’


lodewijk luken

Door Lodewijk Luken

Webredacteur bij Gebiedsontwikkeling.nu en masterstudent Architectuur aan de TU Delft


Meest recent

Amsterdam, The Netherlands, February 11, 2022: view across a lake with reeds-lined banks towards a modern neighbourhood with mailnly brick housing in IJburg district door Frans Blok (bron: shutterstock)

Leren van Vinex: de toegevoegde waarde van functiemenging en bereikbaarheid

Voor we aan een grote nieuwe opgave beginnen, is het goed achterom te kijken – en te leren van het vorige project. Vastgoedexpert Teun van der Meulen blikt terug op het Vinex-tijdperk om lessen te trekken voor de huidige woningbouwopgave.

Onderzoek

8 februari 2023

Universiteit Twente door Kennispark (bron: Kennispark)

Tweede jeugd voor Kennispark Twente: van campus naar innovatiedistrict

Op een gebiedsontwikkeling wordt steeds vaker het etiket innovatiedistrict geplakt. Zoals in Enschede, waar de universiteitscampus en het naastgelegen bedrijventerrein getransformeerd worden tot innovatiedistrict Kennispark Twente

Casus

7 februari 2023

Wouter Veldhuis Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Arenda Oomen)

Laten we de nieuwe economie nú in ruimtelijke banen leiden

We hebben een nieuw verhaal voor onze economie nodig, stelt columnist Wouter Veldhuis. Voor de ‘dubbel duurzame toekomst’ die hij voor zich ziet, is een belangrijke rol weggelegd voor de ruimtelijke ordening.

Opinie

6 februari 2023