Masterclass duurzaam

Gezocht: Lonely Planet voor duurzame gebiedsontwikkeling

7 oktober 2018

3 minuten

Verslag MASTERCLASS Kennis is cruciaal voor duurzame gebiedsontwikkeling, zowel op inhoudelijk als emotioneel vlak. Mirela Milosevic (BPD) en Sandra Schruijer (Universiteit Utrecht) vertellen hoe je beide realiseert. Zo blijken zelfs de lamme en de blinde een prima team te kunnen vormen.

Kennisbijeenkomst Duurzame Gebiedsontwikkeling - masterclass 1: Kennismanagement

Om tot duurzame gebiedsontwikkeling te komen, is een samenwerkingsproces met een open einde nodig. Dat werd duidelijk tijdens de masterclass Kennismanagement tijdens de bijeenkomst Duurzame Gebiedsontwikkeling. Grote aandacht voor dit proces en de onderlinge relaties betalen zich op de langere termijn uit, want het internaliseren van duurzame doelstellingen onder alle partijen voorkomt dat ambities sneuvelen op de belangrijke beslismomenten. Terughoudendheid in het kenbaar maken van de eigen intenties en belangen om de lieve vrede te bewaren, brengt het proces juist in gevaar, net als het simpelweg uitrollen van een stappenplan om een vastgesteld einddoel te halen.

Tijdens de masterclass, onder leiding van Marleen Hermans (hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap aan de TU Delft), vertelde Mirela Milosevic (kennismanager bij BPD) over kennismanagement. Sandra Schruijer, hoogleraar organisatiewetenschap, richtte zich op samenwerkingsdynamiek.

Ervaringskennis delen
Geen van de aanwezigen bij de masterclass gaf aan een kennismanager in de organisatie te hebben. Toch kunnen gebiedsontwikkelaars baat hebben bij kennismanagement omdat het delen van ervaringen en kennis voorkomt dat het wiel steeds opnieuw wordt uitgevonden. Maar dat is nog steeds niet makkelijk, vertelt Milosevic: “Binnen onze organisatie heeft kennisdeling niet altijd de hoogste prioriteit in de dagelijkse praktijk. Daarom moeten wij als kennismanagers anderen binnen de organisatie meenemen. Dat doen we door in een informele setting ervaringskennis te delen.”

De behoefte aan kennis over duurzame gebiedsontwikkeling verschilt per project en kan variëren van concreet (welke installaties hebben we nodig voor de energietransitie?) tot heel abstract. Zo besloot BPD bij het project Kortenoord in Wageningen een energiecoach in te zetten om bewoners te helpen energie te besparen, terwijl bij Zeeburgeiland in Amsterdam er juist kennis nodig was voor de toepassing van ‘circulaire’ bouwmaterialen.

masterclass duurzaam 2

‘masterclass duurzaam 2’


Samenwerkingsdynamiek: kapitaliseren van het verschil
Hoogleraar Schruijer onderstreept het belang van een goede samenwerking. Hiervoor moeten alle partijen elkaars intenties duidelijk op tafel leggen. Bezig zijn met ‘geen ruzie maken’ brengt een goede samenwerking in gevaar. Juist waar de verschillen pijn doen, liggen volgens haar interessante mogelijkheden om met elkaar in gesprek te gaan. Ga ook een emotionele band aan door je te verdiepen in de ander en zijn belangen, adviseert Schruijer, want dat helpt om die verschillen te overbruggen.

De sfeer die daaruit volgt, kan er een zijn waarin partijen voor elkaar door het vuur gaan om de gemeenschappelijke doelen te halen. Dit voorkomt dat op beslismomenten (bijvoorbeeld door tijd- en geldgebrek) gewenste (duurzaamheids)doelstellingen alsnog niet gehaald worden.

Sterker nog: het zijn juist de verschillen tussen partijen die het succes van een project bepalen. Om dit te duiden, gebruikt Schruijer de metafoor van een lamme en een blinde die samen op reis gaan, wat ondanks de beperkingen boven verwachting leuk wordt. Ze waarderen namelijk positief wat de ander bijdraagt aan de situatie.

Een van de aanwezigen vergeleek Schruijers advies met het verschil tussen werk en privé. “Ga je op vakantie, dan koop je een reisgids om je te verdiepen in de cultuur. Professioneel doen we dat niet of nauwelijks. Misschien moet er wel een Lonely Planet voor gebiedsontwikkeling komen. Meer aandacht voor de zachte kant geeft duurzame gebiedsontwikkeling een veel grotere kans van slagen.”


Deze masterclass was deel van de Kennisbijeenkomst Duurzame Gebiedsontwikkeling op 27 september 2018 in het Nieuwe Instituut.

Lees hier het verslag van het plenaire gedeelte.


Cover: ‘Masterclass duurzaam’


lodewijk luken

Door Lodewijk Luken

Webredacteur bij Gebiedsontwikkeling.nu en masterstudent Architectuur aan de TU Delft


Meest recent

Rijpwetering, Kaag en Braassem door pmvfoto (bron: Shutterstock)

Drinkwaterverbruik omlaag? Het oogsten van regenwater helpt substantieel

Is het mogelijk om met opgevangen regenwater op daken van huizen en appartementen het drinkwaterverbruik te verminderen? Ja, concludeerde kennisinstituut Deltares na onderzoek in het leveringsgebied van het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland.

Onderzoek

2 oktober 2023

Studenten protesteren tegen de woningnoodcrisis door etreeg (bron: Shutterstock)

Jong en klem op woningmarkt, creatieve woonconcepten kunnen helpen

Je zult maar jong zijn en een woning willen bemachtigen: geen sinecure. Bram Djajadiningrat Onderzocht welke afwegingen jongvolwassenen maken op de woonmarkt. Concessies zijn onvermijdelijk. Maar nieuwe woonconcepten kunnen helpen.

Onderzoek

29 september 2023

Pipistrelle vleermuis door Rudmer Zwerver (bron: Shutterstock)

Enorme vertraging door één vleermuis? Daar maakt het SMP (hopelijk) een eind aan

Woningbouw- en renovatieprojecten lopen steeds vaker vertraging op door de aanwezigheid van beschermde diersoorten. Met het Soortenmanagementplan liggen ontwikkelingen minder lang stil én blijven de dieren goed beschermd.

Nieuws

29 september 2023