agnes fra nzen award

SKG eert vertrekkend directeur Agnes Franzen met jaarlijkse prijs

17 oktober 2018

3 minuten

Verslag AWARD Er komt een jaarlijkse ‘SKG Award’ voor duurzame gebiedsontwikkeling. Dat maakte SKG-bestuurder Esseline Schieven 27 september bekend tijdens een kennisbijeenkomst over duurzame gebiedsontwikkeling. Tijdens deze bijeenkomst in Het Nieuwe Instituut in Rotterdam nam Agnes Franzen afscheid als directeur, maar ze blijft als strategisch adviseur verbonden aan de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG).

Kennisbijeenkomst Duurzame Gebiedsontwikkeling

Bekijk hier de foto's van de bijeenkomst.

Agnes Franzen gaf sinds 2006 leiding aan de SKG, maar moest haar functie onlangs wegens ziekte opgeven. “Geen afscheid”, beklemtoont dagvoorzitter Hans de Jonge: “Heel fijn dat ze haar wijsheid aan ons ter beschikking blijft stellen. Ze blijft columns schrijven en minister Wiebes op de huid zitten voor verduurzaming van de gebouwde omgeving.” Tom Daamen van de TU Delft is haar als directeur opgevolgd en zal het vakgebied op eigen wijze verder brengen samen met hoogleraar gebiedsontwikkeling Co Verdaas.

Agnes Franzen heeft van duurzame gebiedsontwikkeling haar specialisatie gemaakt. In 2011 kwam de publicatie Duurzame gebiedsontwikkeling: doe de tienkamp! uit, waarin ze een grote rol speelde. Anno nu zoekt de hele wereld naar duurzame oplossingen, iedereen wil wat doen, maar het gaat te traag en Nederland bungelt nog achteraan in Europa, aldus Agnes Franzen. Er wordt te weinig gekeken naar de samenwerking tussen de verschillende opgaven. “Wiebes moet een paar moeilijke knopen doorhakken”.

Daarom is het de hoogste tijd voor een upcycled tienkamp om samen met de SKG-partners kennis en ervaring te verzamelen en te verspreiden, een praktische invulling en bijdrage aan transitieagenda’s te leveren en te leren door te doen vanuit wetenschap en praktijk. Hoogleraar Ellen van Bueren blikt vooruit op de publicatie “Tienkamp voor duurzame gebiedsontwikkeling”, een update én upgrade van de publicatie van 7 jaar geleden, waarin ruimtelijke kwaliteit centraal staat en met nieuwe thema's als circulaire economie en aansprekende casuïstiek. De publicatie komt dit najaar uit.

hans de jonge

‘hans de jonge’Hans de Jonge en Agnes Franzen in gesprek over de publicatie “Tienkamp voor duurzame gebiedsontwikkeling” en over haar vertrek als directeur van de SKG. Foto: SKG Team

Bij de aankondiging van de SKG Award voor duurzame gebiedsontwikkeling wijst Esseline Schieven op de kunde van Agnes Franzen om ingewikkelde discussies tot de kern terug te brengen. “Agnes blijft weg van meningen en stelt louter vragen." Zij vormde met haar kennis en ervaring opgedaan bij BVR, een sterk team met praktijkhoogleraar Friso de Zeeuw. Samen met hem heeft ze het vakgebied onuitwisbaar op de kaart gezet.

Hans de Jonge schetst de periode waarin gebiedsontwikkeling nog niet bestond. Toen werd de praktijk gevormd door stedenbouwers en planologen, waarbij ontwikkelaars plots mochten invullen. Toen het vakgebied van gebiedsontwikkeling zijn intrede nam, werden de opgaven en samenwerkingen meer integraal. Publieke en private partijen werkten samen in PPS-en, maar één financiële crisis was genoeg om het vertrouwen in deze samenwerking te veranderen.

Nu we weer terug zijn bij de financiële situatie van voor de crisis moeten we gebiedsontwikkeling nog meer integraal aanpakken, gebiedsontwikkelaars moeten ‘achter het geluk van mensen’ aan. De vraag is hoe we opgaven klein genoeg kunnen houden om ze integraal aan te kunnen pakken. Gebiedsmanagers dienen in theorie tal van eigenschappen te hebben waar niemand in de praktijk aan kan voldoen, aldus Hans de Jonge. En gemeenten moeten regie houden, maar hebben de budgetten en medewerkers niet, want die zijn tijdens de crisis weggelopen. Kortom, we hebben een professionaliteitsprobleem, zowel aan de publieke als de private kant. Maar er zijn voorbeelden van een goede aanpak van gebiedsontwikkeling, het is aan de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling om die goede voorbeelden te vinden en zo breed mogelijk te delen.

Het middagprogramma van de kennisbijeenkomst vervolgde met drie masterclasses over kennismanagement, energietransitie en gebiedsidentiteit bij duurzame gebiedsontwikkeling. Professionals uit de wetenschap, publieke en private sector pitchten hun boodschap en gingen in debat met het publiek. Binnenkort kunt u hiervan de verslagen lezen op Gebiedsontwikkeling.nu.

groepsfoto kennisbijeenkomst

‘groepsfoto kennisbijeenkomst’


Aanwezigen bij Kennisbijeenkomst Duurzame Gebiedsontwikkeling. Foto: Marc Blommaert

Cover: Esseline Schieven, Gemeente Amsterdam, kondigt de 'SKG Award' aan, een jaarlijkse prijs voor duurzame gebiedsontwikkeling. Foto: Marc Blommaert


Cover: ‘agnes fra nzen award’


Hedwig

Door Hedwig van der Linden

Onderzoeker Leerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft - H.vanderLinden@tudelft.nl


Meest recent

Fenix Food Factory in Rotterdam door Iris van den Broek (bron: Shutterstock)

Katendrecht, Rotterdam: Taking a Walk on the Gentrified Side

Gentrification heeft zeker niet alleen negatieve kanten, hoewel daar wel vaak de nadruk op wordt gelegd. Vincent Baptist vloog het vraagstuk op Katendrecht niet aan met de professionals maar door met bewoners te gaan wandelen.

Onderzoek

27 februari 2024

Fuggerei (Augsburg) door Gerd Eichmann (bron: Wikimedia Commons)

De woningcorporatie van morgen heeft alles te maken met die van gisteren

De woningcorporaties laten een hernieuwd elan zien. Spannend wordt de vraag waar hun toekomst ligt. Reimar von Meding (KAW) schreef er een essay over in opdracht van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties.

Opinie

27 februari 2024

Oude Citroën auto (deux chevaux) in het Hamerkwartier Amsterdam. door Petra Boegheim (bron: shutterstock)

Het Hamerkwartier in Amsterdam gaat los, als de markt tenminste mee wil doen

Het Hamerkwartier is het volgende grote gebied dat in Amsterdam-Noord aan bod komt voor een stevige gebiedstransformatie. De gemeente haalde Kristiaan Borret uit Brussel om de planontwikkeling mede vorm te geven. Een interview over plan en proces.

Casus

26 februari 2024