agnes fra nzen award

SKG eert vertrekkend directeur Agnes Franzen met jaarlijkse prijs

17 oktober 2018

3 minuten

Verslag AWARD Er komt een jaarlijkse ‘SKG Award’ voor duurzame gebiedsontwikkeling. Dat maakte SKG-bestuurder Esseline Schieven 27 september bekend tijdens een kennisbijeenkomst over duurzame gebiedsontwikkeling. Tijdens deze bijeenkomst in Het Nieuwe Instituut in Rotterdam nam Agnes Franzen afscheid als directeur, maar ze blijft als strategisch adviseur verbonden aan de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG).

Kennisbijeenkomst Duurzame Gebiedsontwikkeling

Bekijk hier de foto's van de bijeenkomst.

Agnes Franzen gaf sinds 2006 leiding aan de SKG, maar moest haar functie onlangs wegens ziekte opgeven. “Geen afscheid”, beklemtoont dagvoorzitter Hans de Jonge: “Heel fijn dat ze haar wijsheid aan ons ter beschikking blijft stellen. Ze blijft columns schrijven en minister Wiebes op de huid zitten voor verduurzaming van de gebouwde omgeving.” Tom Daamen van de TU Delft is haar als directeur opgevolgd en zal het vakgebied op eigen wijze verder brengen samen met hoogleraar gebiedsontwikkeling Co Verdaas.

Agnes Franzen heeft van duurzame gebiedsontwikkeling haar specialisatie gemaakt. In 2011 kwam de publicatie Duurzame gebiedsontwikkeling: doe de tienkamp! uit, waarin ze een grote rol speelde. Anno nu zoekt de hele wereld naar duurzame oplossingen, iedereen wil wat doen, maar het gaat te traag en Nederland bungelt nog achteraan in Europa, aldus Agnes Franzen. Er wordt te weinig gekeken naar de samenwerking tussen de verschillende opgaven. “Wiebes moet een paar moeilijke knopen doorhakken”.

Daarom is het de hoogste tijd voor een upcycled tienkamp om samen met de SKG-partners kennis en ervaring te verzamelen en te verspreiden, een praktische invulling en bijdrage aan transitieagenda’s te leveren en te leren door te doen vanuit wetenschap en praktijk. Hoogleraar Ellen van Bueren blikt vooruit op de publicatie “Tienkamp voor duurzame gebiedsontwikkeling”, een update én upgrade van de publicatie van 7 jaar geleden, waarin ruimtelijke kwaliteit centraal staat en met nieuwe thema's als circulaire economie en aansprekende casuïstiek. De publicatie komt dit najaar uit.

hans de jonge

‘hans de jonge’Hans de Jonge en Agnes Franzen in gesprek over de publicatie “Tienkamp voor duurzame gebiedsontwikkeling” en over haar vertrek als directeur van de SKG. Foto: SKG Team

Bij de aankondiging van de SKG Award voor duurzame gebiedsontwikkeling wijst Esseline Schieven op de kunde van Agnes Franzen om ingewikkelde discussies tot de kern terug te brengen. “Agnes blijft weg van meningen en stelt louter vragen." Zij vormde met haar kennis en ervaring opgedaan bij BVR, een sterk team met praktijkhoogleraar Friso de Zeeuw. Samen met hem heeft ze het vakgebied onuitwisbaar op de kaart gezet.

Hans de Jonge schetst de periode waarin gebiedsontwikkeling nog niet bestond. Toen werd de praktijk gevormd door stedenbouwers en planologen, waarbij ontwikkelaars plots mochten invullen. Toen het vakgebied van gebiedsontwikkeling zijn intrede nam, werden de opgaven en samenwerkingen meer integraal. Publieke en private partijen werkten samen in PPS-en, maar één financiële crisis was genoeg om het vertrouwen in deze samenwerking te veranderen.

Nu we weer terug zijn bij de financiële situatie van voor de crisis moeten we gebiedsontwikkeling nog meer integraal aanpakken, gebiedsontwikkelaars moeten ‘achter het geluk van mensen’ aan. De vraag is hoe we opgaven klein genoeg kunnen houden om ze integraal aan te kunnen pakken. Gebiedsmanagers dienen in theorie tal van eigenschappen te hebben waar niemand in de praktijk aan kan voldoen, aldus Hans de Jonge. En gemeenten moeten regie houden, maar hebben de budgetten en medewerkers niet, want die zijn tijdens de crisis weggelopen. Kortom, we hebben een professionaliteitsprobleem, zowel aan de publieke als de private kant. Maar er zijn voorbeelden van een goede aanpak van gebiedsontwikkeling, het is aan de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling om die goede voorbeelden te vinden en zo breed mogelijk te delen.

Het middagprogramma van de kennisbijeenkomst vervolgde met drie masterclasses over kennismanagement, energietransitie en gebiedsidentiteit bij duurzame gebiedsontwikkeling. Professionals uit de wetenschap, publieke en private sector pitchten hun boodschap en gingen in debat met het publiek. Binnenkort kunt u hiervan de verslagen lezen op Gebiedsontwikkeling.nu.

groepsfoto kennisbijeenkomst

‘groepsfoto kennisbijeenkomst’


Aanwezigen bij Kennisbijeenkomst Duurzame Gebiedsontwikkeling. Foto: Marc Blommaert

Cover: Esseline Schieven, Gemeente Amsterdam, kondigt de 'SKG Award' aan, een jaarlijkse prijs voor duurzame gebiedsontwikkeling. Foto: Marc Blommaert


Cover: ‘agnes fra nzen award’


Hedwig

Door Hedwig van der Linden

Onderzoeker Leerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft - H.vanderLinden@tudelft.nl


Meest recent

Patrick Esveld (AKRO) tijdens de sessie Grond & GO door Sander van Wettum (bron: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)

Grond en gebiedsontwikkeling: voorzichtig op weg naar verbetering

Op het SKG Jaarcongres waren de deelnemers na de deelsessie “Grond & GO” nog lang niet uitgepraat. Een groep experts ging vorige maand met elkaar in gesprek over de vraag hoe de rol van grond in gebiedsontwikkeling kan worden verbeterd.

Uitgelicht
Verslag

2 juni 2023

De skyline van Cleveland, Ohio, de V.S. door Sean Pavone (bron: Shutterstock)

Als beleid politiek wordt in stedelijke ontwikkeling

Hoe wordt in Amerika aangekeken tegen de toekomst van post-industriële steden? En hoe verhouden beleid en politiek zich daarbij tot elkaar? Frank van Oort en Teodora Dogaru bespreken enkele publicaties die de materie op eigen wijze belichten.

Recensie

2 juni 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van slim schaken

Of het nu gaat om het spel dat tot een nieuwe Nota Ruimte moet leiden, de slimme invulling van ons dakenlandschap of de vernieuwing van een compleet stuk Den Haag, slim schaken was de afgelopen week de rode draad op Gebiedsontwikkeling.nu.

Nieuws

1 juni 2023