GO drone: New York

24 oktober 2016

3 minuten

Nieuws
Op 3 november zal Anthony Townsend tijdens het Praktijkcongres spreken over de toekomst van de stad en de impact van technologie op gebiedsontwikkeling. De schrijver van het boek Smart Cities en oprichter van de onderneming Bits & Atoms doet onderzoek naar de mogelijkheden van informatie technologie voor steden en is inmiddels wereldwijd bekend. Een speciale band heeft Townsend met de stad New York, waarvoor hij het publieke wifi-netwerk oprichtte en waar hij ooit zelf zijn master titel in stedelijke planning aan de Universiteit van New York haalde. Hoe slim is New York City eigenlijk?

Technology-friendly & innovation-driven

New York’s burgermeester Bill de Blasio is vastberaden om deze veelgeliefde metropool de meest ‘technology-friendly’ en ‘innovation-driven’ stad ter wereld te maken. Het gemeentelijke apparaat van de Blasio (‘Mayor’s office’), non-profitorganisatie The New York City Economic Development Corporation, IBM, gust en verschillende New Yorkse technologie- en media bedrijven hebben hun krachten gebundeld en de online hub Digital.NYC opgericht; het resultaat van een publiek-private samenwerking die alle technologische bijdragen van start-ups, investeerders en andere organisaties in de vijf stadsdelen samen moet brengen.

Het doel van een slimme stad is een eerlijke stad, volgens het Mayor’s office of Tech + Innovation. Het integreren van technologie in de publieke omgeving zou het gat tussen degenen die wel en niet over technologie beschikken, moeten verkleinen en de participatie van alle New Yorkse burgers verhogen. ‘Real-time’-informatie en data-analyses helpen de overheid om gerichter in de behoeften van de burgers te voorzien en om diensten gelijker te verdelen. Daarnaast kunnen kosten en middelen voor overheidsingrepen bespaard worden door het gebruik van sensoren en andere digitale tools.

Stadsontwikkeling op maat

Op straat in New York is de digitale revolutie al op verschillende manieren merkbaar. Telefooncellen en kiosken worden nieuw leven in geblazen door het toevoegen van Wi-Fi-hotspots en oplaadstations, als onderdeel van het initiatief LinkNYC,. Een tweede voorbeeld is het initiatief CitiBike, dat fietsen voor gedeeld gebruik beschikbaar stelt. Een app coördineert  de locatie en beschikbaarheid van de fietsen om een hogere efficiëntie van het fietsgebruik te bereiken.

Op grotere schaal wordt er gewerkt aan het project Hudson Yards; een stukje mixed-use gebiedsontwikkeling van bijna 1,6 miljoen m2, waar meettechnologie is geïntegreerd in een nieuwe stedelijke omgeving van gebouwen, parken, straten en pleinen. In deze ‘Quantified Community’ moet data over de leefomgeving de gebruikerservaring optimaliseren. Gegevens over verkeerpatronen, luchtkwaliteit, energiebehoefte en voetgangersstromen worden geanalyseerd, zodat deze via een centraal technologie-platform genavigeerd en afgestemd kunnen worden. De data worden door het Center for Urban Science +Progress gebruikt voor stedelijke ontwikkeling in andere delen van New York en het project zelf dient als experiment met een voorbeeldfunctie voor de rest van de wereld.

Naast het digitaliseren van de huidige bebouwde omgeving en het integreren van technologie in nieuw geplande stadsontwikkeling, zet de New Yorkse overheid technologie in om lagere sociale klassen in de stad te helpen. Het programma NYC Connected Communities vergroot de capaciteit van openbare computer centers op plekken met een hoge armoede-concentratie om op die manier de digitale vaardigheden van een groep groter dan 3 miljoen mensen te verbeteren en om uiteindelijk de banenkans voor deze groep te vergroten.

De toekomstige stad

In New York wordt er dus volop gewerkt aan manieren om de stad slimmer te maken, zowel de fysieke omgeving als de bewoners ervan. Is New York een voorbeeld voor de toekomstige stad? Meer discussie over de impact van technologie op de stad zal plaatsvinden tijdens het GO Praktijkcongres in Delft.


Bronnen:

hudsonyardsnewyork.com, cusp.nyc.edu, centricdigital.com, ww1.nyc.gov, anthonymobile.com, digital.nyc


Cover: ‘drone NYC’


Celine Janssen pp

Door Céline Janssen

Promovenda / onderzoeker Leerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft


Meest recent

Skyline Eindhoven door Ivo Verschuuren (bron: Shutterstock)

Provincie moet rol pakken van regionale gebiedsregisseur

Veel maatschappelijke ontwikkelingen gaan over gemeentegrenzen heen en dus ligt het voor de hand ruimtelijke ordening op een hoger schaalniveau op te pakken. De provincies komen hiervoor nadrukkelijk in beeld, aldus promovendus Guus van Steenbergen.

Uitgelicht
Onderzoek

23 september 2022

Portret Marlon Boeve door Sander van Wettum (bron: SKG)

Marlon Boeve start als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling

Marlon Boeve treedt aan als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling bij de TU Delft. In gesprek met Eric Burgers geeft zij aan wat omgevingsrecht voor haar betekent en wat de betekenis ervan is voor de ruimtelijke inrichting van Nederland.

SKG Nieuws

23 september 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week waarin de natuur voor samenhang zorgt

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu: onheilspellende berichten over het gebrek aan samenhang in de aanpak van ruimtelijke opgaven op nationaal- én op buurtniveau. Maar ook: hoe de natuur samenhang kan brengen in gebiedsontwikkeling.

Nieuws

22 september 2022