Winsum Hoofdstraat - Groningen door Husky (bron: commons.wikimedia.org)

Het Hogeland wil van krimpgebied naar overloopgebied

19 januari 2021

3 minuten

Nieuws De door aardbevingen geteisterde gemeente Het Hogeland in de provincie Groningen wil van het predicaat krimpgebied af. Nieuwbouw in haar dorpskernen moet een alternatief bieden voor de torenhoog geprijsde huizen in de stad Groningen.

Het uitgestrekte grondgebied van de gemeente Het Hogeland in het noorden van Groningen telt tientallen kleine dorpskernen. Dit gebied is al ver voor het aardbevingendrama aangemerkt als krimpgebied. In veel dorpen vergrijst de bevolking en verdwijnen voorzieningen en scholen uit de kernen.

Tussen 2015 en 2019 was Het Hogeland zelfs koploper onder de krimpgemeenten, zo meldde Dagblad van het Noorden een jaar geleden. Maar: wie alleen naar 2019 kijkt ziet een lichte kentering. In dat jaar nam het aantal bewoners voor het eerst in lange tijd toe. Er kwamen ruim 50 personen bij. Ook een jaar later, op 1 januari 2021, werd een plus van 25 inwoners genoteerd. 

Nieuwe woningen

Hoe beperkt deze groei ook mag zijn, voor de gemeenteraad van Het Hogeland was het deze maand reden om een Woonvisie aan te nemen waarin een bescheiden toename van 30 tot 40 woningen per jaar als doelstelling staat opgeschreven. Nieuwe woningen komen vooral in de grotere kernen Bedum en Winsum, twee dorpen die relatief dichtbij Groningen liggen. Ze moeten een alternatief bieden voor de dure woningen in de provinciale hoofdstad en zo het voorzieningenniveau in de kleine kernen helpen op peil houden.

“Uit onderzoek is gebleken dat steeds meer mensen vanuit de stad naar de dorpen trekken. Dat is het effect van de druk op de woningmarkt in de stad. Daar moeten we op inspelen”, zegt wethouder Mariëtte de Visser tegen  RTV Noord. Zij denkt daarbij niet alleen aan huizen in Winsum en Bedum, maar ook in andere dorpen in haar gemeente die dicht bij de stad liggen. Visser ziet ook potentieel voor gebiedsontwikkeling in het lege land langs de N46, die de stad Groningen verbindt met de Eemshaven.  

Stijgende huizenprijzen

Dat de groei in de Groningse dorpen vooral wordt toegeschreven aan de toenemende druk op de woningmarkt in de provinciehoofdstad, verbaast niet. De huizenprijzen daar stijgen al jaren, waardoor steeds meer stadsbewoners naar de omgeving trekken. Naast Winsum en Bedum zien ook Delfzijl en zelfs Assen dat de relatief goedkope woningen in hun gemeenten populair zijn. Het ommeland van Groningen is daardoor nu een van de regio’s waar de huizenprijzen het hardst stijgen, blijkt uit een artikel in Binnenlands Bestuur.

Gedempte krimp

Visser zegt tegen RTV Noord het wel belangrijk te vinden om mee te bewegen met de vraag, ook als deze weer afneemt. “We kijken op de lange termijn. Het is niet zo dat krimp niet meer bestaat. Maar het wordt gedempt in deze gebieden. Op lange termijn hebben we te maken met vergrijzing. Dus er moeten ook weer niet te veel woningen bij waardoor mensen hun woning straks niet meer kwijt kunnen”.

Lees het volledige artikel op de website van Binnenlands Bestuur


Cover: ‘Winsum Hoofdstraat - Groningen’ door Husky (bron: commons.wikimedia.org)


Portret - Joost Zonneveld

Door Joost Zonneveld

Hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Studenten protesteren tegen de woningnoodcrisis door etreeg (bron: Shutterstock)

Jong en klem op woningmarkt, creatieve woonconcepten kunnen helpen

Je zult maar jong zijn en een woning willen bemachtigen: geen sinecure. Bram Djajadiningrat Onderzocht welke afwegingen jongvolwassenen maken op de woonmarkt. Concessies zijn onvermijdelijk. Maar nieuwe woonconcepten kunnen helpen.

Onderzoek

29 september 2023

Pipistrelle vleermuis door Rudmer Zwerver (bron: Shutterstock)

Enorme vertraging door één vleermuis? Daar maakt het SMP (hopelijk) een eind aan

Woningbouw- en renovatieprojecten lopen steeds vaker vertraging op door de aanwezigheid van beschermde diersoorten. Met het Soortenmanagementplan liggen ontwikkelingen minder lang stil én blijven de dieren goed beschermd.

Nieuws

29 september 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de grote beurt

Wil je helemaal bij zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Deze week kwamen de grote ingrepen in de stad aan bod: boulevards, kanaal- en spoorzones en ziekenhuiscampussen.

Nieuws

28 september 2023