Aeisso Boelman door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Hoe de businesscase van uitvoeringskracht eruit ziet

14 maart 2022

3 minuten

Opinie Volgens columnist Aeisso Boelman is het essentieel voor uitvoeringskracht in gebiedsontwikkeling om financiële arrangementen te ontwerpen die passen bij de opgaven waar we voor staan. “Een integrale businesscase biedt duidelijkheid, is compleet en concreet, voorkomt verrassingen en helpt om krachtig tot uitvoering te komen.”

We mogen weer! Het SKG jaarcongres over uitvoeringskracht staat 31 maart op de agenda en na twee jaar van COVID-beperkingen mogen wij elkaar weer ontmoeten. Gelukkig maar, want gebiedsontwikkeling gaat immers over samenwerken. En over hoe je effectief en efficiënt tot uitvoering komt. Met de opgave van 100.000 woningen per jaar die minister De Jonge vorige week heeft gesteld, is uitvoeringskracht een goed gekozen thema.

Wat is nodig om tot uitvoeringskracht te komen? Beter samenwerken? Meer regie van het Rijk? In de roep om snel te ontwikkelen, blijft de financiële kant nogal eens onderbelicht. Ten onrechte want we moeten op zoek naar nieuwe financiële arrangementen die recht doen aan de integrale opgaven van deze tijd: we moeten immers betaalbare, energieneutrale, inclusieve en klimaatadaptieve wijken bouwen.

Ik hoor u al denken: ja, maatschappelijke kosten-batenanalyses! Hoe mooi het uitgangspunt ook is om de positieve en negatieve maatschappelijke effecten van een interventie als gebiedsontwikkeling in cijfers te vatten, de systematiek is vanwege de maatschappelijke impact ook indirect en daarmee beperkt. Het leidt kortom tot te veel onzekerheden om een doorwrochte aanpak voor een gebiedsontwikkeling op te bouwen.

We weten allang dat de wereld van gebiedsontwikkeling om veel meer draait dan grond en vastgoed

De partijen betrokken bij een gebiedsontwikkeling hebben juist behoefte aan duidelijkheid. Dat is wat uitvoeringskracht ten goede komt. En dat betekent dat in businesscases alles wordt meegenomen dat relevant is. Wat bedoel ik met relevant? Alle concrete opgaven die in een gebiedsontwikkeling een plek moeten krijgen. Dat betekent dus in de breedte alle opgaven meenemen. En in de tijd. In een integrale businesscase zitten alle kosten en baten van de opgaven in een gebiedsontwikkeling en dat van plan tot en met beheer.

We moeten dus af van de beperkte en, ja, verkokerde financiële blik in gebiedsontwikkeling. Businesscases worden nog steeds bijna uitsluitend gebaseerd op grond en vastgoed, terwijl we allang weten dat de wereld van gebiedsontwikkeling om veel meer draait. Neem klimaatadaptatie, de energieopgave of beheer. In businesscases worden die opgaven genegeerd, maar in het proces van plan naar uitvoering komen gebiedsontwikkelaars die opgaven wél tegen. Het resultaat: wikken en wegen, onderhandelen en dus vertraging. Een integrale businesscase biedt duidelijkheid, is compleet en concreet, voorkomt verrassingen en helpt om krachtig tot uitvoering te komen.

Zeker, het is nog niet eenvoudig om iets als klimaatadaptatie in financiële termen te vatten, maar daar moeten we wel naartoe. En snel ook, want het is een opgave die steeds belangrijker wordt en die nemen we pas echt serieus als we die in harde euro’s kunnen vatten. Gebiedsontwikkeling gaat immers om meer dan 100.000 woningen per jaar bouwen.

Het SKG Jaarcongres op 31 maart in Den Haag staat in het teken van uitvoeringskracht. Hier vindt u het hele programma en kunt u zich inschrijven.

GO.nu Banner uitvoeringskracht door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

‘GO.nu Banner uitvoeringskracht’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


Cover: ‘Aeisso Boelman’ door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)


Aeisso Boelman

Door Aeisso Boelman

Partner bij Fakton


Meest recent

Hijskraan in Dordrecht door Frans Blok (bron: Shutterstock)

Nieuw grondbeleid kan ook gebiedstransformaties uit het moeras trekken

Een bestaand gebied transformeren is ook gebaat bij goede instrumenten voor het grondbeleid. Het ministerie van BZK wil daarmee aan de slag en krijgt steun uit het veld, zo blijkt tijdens een sessie van het programma Stedelijke Transformatie.

Analyse

4 oktober 2023

Woning te koop door vNancy Beijersbergen (bron: Shutterstock)

Woningmarkt in de war, kopers en huurders kunnen hun voorkeur niet realiseren

Kopers die eigenlijk liever willen huren, huurders die graag zouden overstappen naar een koopwoning: het is de mismatch op de Nederlandse woningmarkt. De Nederlandsche Bank bracht de omvang in beeld. Bijna 2 miljoen huishoudens zitten verkeerd.

Onderzoek

4 oktober 2023

Bouwplaats woningbouw door Andre Muller (bron: Shutterstock)

De niet-gedachte invloed van het stikstofarrest: aantal bouwvergunningen nam juist toe

De hemel zou in in 2019 op de bouwsector neerdalen door het stikstofarrest. Het tegendeel blijkt echter te zijn gebeurd: het aantal bouwvergunningen nam juist toe. Zo blijkt uit een analyse van Jan Rouwendal (VU).

Onderzoek

3 oktober 2023