Aeisso Boelman door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Hoe de businesscase van uitvoeringskracht eruit ziet

14 maart 2022

3 minuten

Opinie Volgens columnist Aeisso Boelman is het essentieel voor uitvoeringskracht in gebiedsontwikkeling om financiële arrangementen te ontwerpen die passen bij de opgaven waar we voor staan. “Een integrale businesscase biedt duidelijkheid, is compleet en concreet, voorkomt verrassingen en helpt om krachtig tot uitvoering te komen.”

We mogen weer! Het SKG jaarcongres over uitvoeringskracht staat 31 maart op de agenda en na twee jaar van COVID-beperkingen mogen wij elkaar weer ontmoeten. Gelukkig maar, want gebiedsontwikkeling gaat immers over samenwerken. En over hoe je effectief en efficiënt tot uitvoering komt. Met de opgave van 100.000 woningen per jaar die minister De Jonge vorige week heeft gesteld, is uitvoeringskracht een goed gekozen thema.

Wat is nodig om tot uitvoeringskracht te komen? Beter samenwerken? Meer regie van het Rijk? In de roep om snel te ontwikkelen, blijft de financiële kant nogal eens onderbelicht. Ten onrechte want we moeten op zoek naar nieuwe financiële arrangementen die recht doen aan de integrale opgaven van deze tijd: we moeten immers betaalbare, energieneutrale, inclusieve en klimaatadaptieve wijken bouwen.

Ik hoor u al denken: ja, maatschappelijke kosten-batenanalyses! Hoe mooi het uitgangspunt ook is om de positieve en negatieve maatschappelijke effecten van een interventie als gebiedsontwikkeling in cijfers te vatten, de systematiek is vanwege de maatschappelijke impact ook indirect en daarmee beperkt. Het leidt kortom tot te veel onzekerheden om een doorwrochte aanpak voor een gebiedsontwikkeling op te bouwen.

We weten allang dat de wereld van gebiedsontwikkeling om veel meer draait dan grond en vastgoed

De partijen betrokken bij een gebiedsontwikkeling hebben juist behoefte aan duidelijkheid. Dat is wat uitvoeringskracht ten goede komt. En dat betekent dat in businesscases alles wordt meegenomen dat relevant is. Wat bedoel ik met relevant? Alle concrete opgaven die in een gebiedsontwikkeling een plek moeten krijgen. Dat betekent dus in de breedte alle opgaven meenemen. En in de tijd. In een integrale businesscase zitten alle kosten en baten van de opgaven in een gebiedsontwikkeling en dat van plan tot en met beheer.

We moeten dus af van de beperkte en, ja, verkokerde financiële blik in gebiedsontwikkeling. Businesscases worden nog steeds bijna uitsluitend gebaseerd op grond en vastgoed, terwijl we allang weten dat de wereld van gebiedsontwikkeling om veel meer draait. Neem klimaatadaptatie, de energieopgave of beheer. In businesscases worden die opgaven genegeerd, maar in het proces van plan naar uitvoering komen gebiedsontwikkelaars die opgaven wél tegen. Het resultaat: wikken en wegen, onderhandelen en dus vertraging. Een integrale businesscase biedt duidelijkheid, is compleet en concreet, voorkomt verrassingen en helpt om krachtig tot uitvoering te komen.

Zeker, het is nog niet eenvoudig om iets als klimaatadaptatie in financiële termen te vatten, maar daar moeten we wel naartoe. En snel ook, want het is een opgave die steeds belangrijker wordt en die nemen we pas echt serieus als we die in harde euro’s kunnen vatten. Gebiedsontwikkeling gaat immers om meer dan 100.000 woningen per jaar bouwen.

Het SKG Jaarcongres op 31 maart in Den Haag staat in het teken van uitvoeringskracht. Hier vindt u het hele programma en kunt u zich inschrijven.

GO.nu Banner uitvoeringskracht door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

‘GO.nu Banner uitvoeringskracht’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


Cover: ‘Aeisso Boelman’ door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)


Aeisso Boelman

Door Aeisso Boelman

Partner bij Fakton


Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van vervulde wensen en nieuwe beloftes

De afgelopen week kwamen in Den Helder wensen uit en bleek co-creatie een stilzwijgende belofte. En dat terwijl woningcorporaties en gebiedsontwikkelaars juist hun beloftes samen moeten waarmaken.

Nieuws

23 maart 2023

Nieuwbouw the Hudsons Rotterdam-West door Martijn Braveboer (bron: BPD)

Meer dan wonen: de waarde van sociaal en niet-commercieel voor een buurt

Woningcorporaties en marktpartijen trekken in gebiedsontwikkelingen weer vaker met elkaar op. Wat levert dat in een concrete Rotterdamse casus op? BPD zette een wandeling uit, Edwin Lucas brengt verslag uit.

Verslag

23 maart 2023

Snelweg die leidt onder een groene brug en aquaduct van een natuurreservaat, dicht bij Rotterdam Nederland door Frank Cornelissen (bron: Shutterstock)

Minister Harbers: blijf de auto de ruimte geven, in alle delen van ons land

De auto blijft een belangrijke rol in de bereikbaarheid van Nederland spelen en moet in alle delen van het land de ruimte blijven krijgen, ondanks alle mogelijke alternatieven. Dat stelt minister Mark Harbers in de Ontwikkelagenda Automobiliteit.

Nieuws

22 maart 2023