Aeisso Boelman

Aeisso Boelman

Partner bij Fakton


Artikelen door Aeisso Boelman

7 artikelen

Aeisso Boelman door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Omarm onzekerheid

Columnist Aeisso Boelman pleit voor een andere manier van samenwerken tussen overheid en markt om de voortgang in gebiedsontwikkeling te houden. Dit is volgens hem nodig nu de financiële onzekerheden toenemen.

Opinie

12 september 2022

GO Column Aeisso Boelman door Robin Duister (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Het belangrijke hoofdstuk dat steevast ontbreekt in gebiedsontwikkeling

Klimaatadaptatie is volgens columnist Aeisso Boelman in gebiedsontwikkelaars vooral een thema van mooie verhalen en intenties. Met zijn adviezen komt er een einde aan de vrijblijvendheid.

Opinie

7 juni 2022

Aeisso Boelman door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Hoe de businesscase van uitvoeringskracht eruit ziet

Om tot uitvoeringskracht in gebiedsontwikkeling te komen, is het volgens columnist Aeisso Boelman essentieel om financiële arrangementen te ontwerpen die passen bij de integrale opgaven van deze tijd. “We moeten af van de verkokerde financiële blik.”

Opinie

14 maart 2022

Aeisso Boelman door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Gevraagd: een samenhangend rijksrepertoire

Dat het Rijk weer een rol van betekenis wil spelen in het ruimtelijke domein is volgens columnist Aeisso Boelman goed nieuws voor gebiedsontwikkeling. Maar de comeback vraagt nog wel de nodige afstemming om tot uitvoeringskracht te komen.

Opinie

8 februari 2022

Cover Data & gebiedsontwikkeling door Chris Liverani (bron: Unsplash)

Data in en rond gebouwen: ervaringen uit de vastgoedsector

Wat is bekend over het gebruik van data in en om gebouwen? Wat zijn de ontwikkelingen? En wat kunnen gebiedsontwikkelaars hiervan leren? Vijf marktpartijen delen hun kennis met adviseurs van Fakton voor de serie ‘data & gebiedsontwikkeling’.

Uitgelicht
Analyse

3 mei 2021

Rijswijkbuiten12

G5 wil bestaande voorraad verduurzamen met revolverend fonds

Op de PROVADA organiseerde Fakton in samenwerking met PROVADA ‘Het G5 Debat.’ Het debat stond in het teken van de nieuwe coalitieakkoorden. In deze akkoorden staat de verduurzaming van bestaande voorraad centraal, waarbij de G5 heil ziet in financie…

Nieuws

2 juli 2018

rijswijk buiten grond

Zes agendapunten voor een modern grondbeleid

Er bestaat grote behoefte aan een modernisering van het grondbeleidsinstrumentarium. De cultuuromslag door de Omgevingswet én de grote maatschappelijke opgaven waar Nederland voor staat veranderen de praktijk van gebiedsontwikkeling. Gezien de veran…

Nieuws

4 december 2017