"Groningen, Sculpture, Molecule" (CC BY-ND 2.0) by Detlef Schobert door Detlef Schobert (bron: Flickr)

Jan Rotmans: vergeet bij energietransitie niet het woord ‘transitie’

6 januari 2020

1 minuut

Analyse Als we het hebben over ‘energietransitie’, gaat het vaak alleen over ‘energie’. Vergeet de ‘transitie’ niet, stelt hoogleraar Jan Rotmans in een essay voor het Platform Aardgasvrije Wijken.

Een transitie is een fundamentele omslag in handelen, denken en organiseren. Rotmans beschrijft aan de hand van tien spelregels hoe we dit op landelijk, regionaal en lokaal niveau kunnen toepassen bij de overgang naar aardgasvrije wijken. Daarbij geeft hij aan dat het geen blauwdruk is, maar een wegwijzer voor de transitie met als basis het selectief participatiemodel. 

Cover: 
Groningen, Sculpture, Molecule (CC BY-ND 2.0) by Detlef Schobert

Lees verder op aardgasvrijewijken.nl


Cover: ‘"Groningen, Sculpture, Molecule" (CC BY-ND 2.0) by Detlef Schobert’ door Detlef Schobert (bron: Flickr) onder CC BY-ND 2.0, uitsnede van origineelMeest recent

Het panel op de PROVADA door PROVADA (bron: PROVADA)

“Het Rijk erbij betrekken om louter voor elkaar te krijgen wat alleen jullie zo graag willen? Dat zou wel heel gemakkelijk zijn”

Een pittig debat tijdens de PROVADA gaf inzicht hoe overheden en marktpartijen zich momenteel tot elkaar verhouden. Er is een gedeeld gevoel van urgentie om snel meer gebieden te ontwikkelen. Maar de vijandbeelden blijven hardnekkig.

Verslag

19 juni 2024

Developing places for human capabilities door Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud (bron: Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud)

Sturen op sociale duurzaamheid, dit kan gebiedsontwikkeling bijdragen

Hoe kunnen we via gebiedsontwikkeling de sociale duurzaamheid in de stad verbeteren? Voor haar promotieonderzoek keek Céline Janssen naar vier projecten in drie landen. Ze vat de belangrijkste inzichten uit deze uitgebreide analyse samen.

Uitgelicht
Onderzoek

19 juni 2024

Brug over Amsterdams Rijn Kanaal door MyStockVideo (bron: Shutterstock)

College van Rijksadviseurs: zet in op de langere termijn voor nationale ruimtelijke keuzes

Nadat het PBL eerder al de ruimtelijke voorstellen van de provincies kraakte (bedoeld als opmaat voor de Nota Ruimte), doet het College van Rijksadviseurs ook een duit in het zakje. Zeven punten worden benoemd voor de kwaliteit op langere termijn.

Analyse

18 juni 2024