Foto 11-09-18 15 50 15.jpg houthaven adam

Provincie Noord-Holland tegen gemeenten: minder toekomstplannen, meer bouwen

21 februari 2019

1 minuut

Nieuws De provincie wil dat er in Noord-Holland Noord 23.000 woningen bij moeten komen, maar gemeenten willen nog wel 40.000 woningen meer, zoals in de buitengebieden. Gedeputeerde Joke Geldhof tempert op Binnenlands Bestuur deze ambities. Gemeenten moeten eerst maar eens bouwen wat nu al kan.

Geldhof waarschuwt voor te ambitieuze plannen die uiteindelijk zullen stranden. “Ons belang is dat die woningen zo snel mogelijk worden gerealiseerd. Maar wij willen gemeenten ervoor behoeden dat ze jarenlang al hun efforts zetten op een buitengebied, waarvan uiteindelijk de Raad van State zegt: het kan niet doorgaan.”

Om snel uitvoering te geven aan woningbouwplannen, wil ze graag dat gemeenten hun ambtelijke capaciteit uitbreiden met planeconomen, verkeersdeskundigen en vergunningverleners. De 15 miljoen die Provinciale Staten beschikbaar heeft gesteld om met ambtelijke capaciteit te helpen de woningbouw te versnellen, wordt in Noord-Holland Noord nog maar weinig gebruikt.

Lees het volledige artikel op binnenlandsbestuur.nl.


Cover: ‘Foto 11-09-18 15 50 15.jpg houthaven adam’Meest recent

Amsterdam, The Netherlands, February 11, 2022: view across a lake with reeds-lined banks towards a modern neighbourhood with mailnly brick housing in IJburg district door Frans Blok (bron: shutterstock)

Leren van Vinex: de toegevoegde waarde van functiemenging en bereikbaarheid

Voor we aan een grote nieuwe opgave beginnen, is het goed achterom te kijken – en te leren van het vorige project. Vastgoedexpert Teun van der Meulen blikt terug op het Vinex-tijdperk om lessen te trekken voor de huidige woningbouwopgave.

Onderzoek

8 februari 2023

Universiteit Twente door Kennispark (bron: Kennispark)

Tweede jeugd voor Kennispark Twente: van campus naar innovatiedistrict

Op een gebiedsontwikkeling wordt steeds vaker het etiket innovatiedistrict geplakt. Zoals in Enschede, waar de universiteitscampus en het naastgelegen bedrijventerrein getransformeerd worden tot innovatiedistrict Kennispark Twente

Casus

7 februari 2023

Wouter Veldhuis Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Arenda Oomen)

Laten we de nieuwe economie nú in ruimtelijke banen leiden

We hebben een nieuw verhaal voor onze economie nodig, stelt columnist Wouter Veldhuis. Voor de ‘dubbel duurzame toekomst’ die hij voor zich ziet, is een belangrijke rol weggelegd voor de ruimtelijke ordening.

Opinie

6 februari 2023