Foto 11-09-18 15 50 15.jpg houthaven adam

Provincie Noord-Holland tegen gemeenten: minder toekomstplannen, meer bouwen

21 februari 2019

1 minuut

Nieuws
De provincie wil dat er in Noord-Holland Noord 23.000 woningen bij moeten komen, maar gemeenten willen nog wel 40.000 woningen meer, zoals in de buitengebieden. Gedeputeerde Joke Geldhof tempert op Binnenlands Bestuur deze ambities. Gemeenten moeten eerst maar eens bouwen wat nu al kan.

Geldhof waarschuwt voor te ambitieuze plannen die uiteindelijk zullen stranden. “Ons belang is dat die woningen zo snel mogelijk worden gerealiseerd. Maar wij willen gemeenten ervoor behoeden dat ze jarenlang al hun efforts zetten op een buitengebied, waarvan uiteindelijk de Raad van State zegt: het kan niet doorgaan.”

Om snel uitvoering te geven aan woningbouwplannen, wil ze graag dat gemeenten hun ambtelijke capaciteit uitbreiden met planeconomen, verkeersdeskundigen en vergunningverleners. De 15 miljoen die Provinciale Staten beschikbaar heeft gesteld om met ambtelijke capaciteit te helpen de woningbouw te versnellen, wordt in Noord-Holland Noord nog maar weinig gebruikt.

Lees het volledige artikel op binnenlandsbestuur.nl.


Cover: ‘Foto 11-09-18 15 50 15.jpg houthaven adam’Meest recent

Energietransitie door FrankHH (bron: Shutterstock)

Rob Jetten: extra investeringen in het stroomnet en snellere vergunningverlening

Er komen extra investeringen in het stroomnet en het wordt makkelijker om nieuwe infrastructuur aan te leggen. De plannen moeten de oplossing zijn voor gebiedsontwikkelingen die door de druk op het stroomnet in gevaar (zouden) komen.

Nieuws

5 oktober 2022

Complexe grens tussen België en Nederland door FouadZ (bron: Shutterstock)

Ruimtelijke ordening in België en Nederland: ons nadert elkaar

Over de Belgische ruimtelijke ordening doen we in Nederland vaak wat lacherig. Dat is niet terecht zo stelt PBL-onderzoeker Ries van der Wouden. Hij ziet de twee planningspraktijken elkaar naderen.

Analyse

5 oktober 2022

Kristel Lammers door Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (bron: Nationaal Programma Regionale Energiestrategie)

De toekomst van de RES: 'Na het uitspreken van ambities, moeten we de energietransitie nu waarmaken'

De energietransitie is actueler en urgenter dan ooit, maar hoe leid je zo’n verandering in deze turbulente tijd in goede banen? Kristel Lammers, directeur Nationaal Programma RES, maakt de balans op. “We moeten het met elkaar doen.”

Persoonlijk

4 oktober 2022