Fietsers bij Rotterdam Centraal door Lea Rae (bron: Shutterstock)

Miljarden Mobiliteitsfonds verdeeld: openbaar vervoer grote winnaar

16 november 2022

3 minuten

Nieuws De 7,5 miljard euro uit het Mobiliteitsfonds heeft een bestemming gekregen. Het bedrag wordt tot 2030 gebruikt voor de bereikbaarheid en ontsluiting van 400.000 nieuwbouwwoningen. Ruim de helft van het geld gaat naar investeringen in het openbaar vervoer.

Het kabinet maakte vorig jaar in het coalitieakkoord bekend dat er 7,5 miljard euro zou worden toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds. Met het geld moeten de nieuwbouwwoningen in de 14 verstedelijkingsgebieden en daarbuiten goed worden ontsloten. De overheid wil zo de bereikbaarheid met zowel het openbaar vervoer als met de fiets en auto garanderen. Voor de zomer deed minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) al een oproep aan overheden en gebiedsontwikkelaars om plannen in te dienen die aanspraak kunnen maken op een deel van het budget.

Groen licht

Deze week onthulde Harbers samen met zijn collegaminister Hugo de Jonge en staatssecretaris Vivianne Heijen welke plannen er (deels) groen licht krijgen. Er gaat 6 miljard euro naar de 17 grootschalige woningbouwlocaties van Nederland. De rest van het geld gaat naar de versnelling van 105 woningbouwprojecten door het hele land. Met die investering werd deze zomer al een begin gemaakt. Volgens minister De Jonge levert de totale investering tot 2030 400.000 nieuwe woningen op.

Het Rijk investeert ruim de helft van het totale bedrag in het openbaar vervoer

Het Rijk investeert ruim de helft van het totale bedrag, 4 miljard euro, in het openbaar vervoer. Daarnaast gaat er 2,7 miljard euro naar het beter bereikbaar maken van de nieuwbouwwoningen voor automobilisten. 780 miljoen euro wordt gestoken in fietspaden, -stallingen en andere voorzieningen voor fietsers.

Bijspringen

Ruim 1,5 miljard euro wordt uitgetrokken om het spoor en de stations tussen Leiden en Dordrecht, de zogeheten Oude Lijn, te verbeteren. In Amsterdam komt er geld beschikbaar voor het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp. Ook de Nederlandse snelwegen worden aangepakt. Niet alleen rond de hoofdstad (waar de overheid onder andere de capaciteit van de A10 wil vergroten), maar in heel het land.

Motorverkeer op de snelweg A12. door Rudmer Zwerver (bron: Shutterstock)

‘Motorverkeer op de snelweg A12.’ door Rudmer Zwerver (bron: Shutterstock)


Het kabinet besteedt 1 miljard euro aan maatregelen om de doorstroming op de wegen te vergroten. In Noord-Brabant gaat er onder andere ruim 800 miljoen euro naar de regio Brainport Eindhoven. Met dat geld moet (vooral) het openbaar vervoer uitgebreid en verbeterd worden.

Forse bijdrage

De overheid heeft de afgelopen tijd overlegd met provincies en gemeenten en afgesproken dat zij voor alle afzonderlijke projecten ook een “forse financiële bijdrage leveren.” Zo wordt in Rotterdam ruim 600 miljoen euro geïnvesteerd in een derde oeververbinding over de Maas, bijna de helft van de totale kosten. De gemeente Rotterdam (30 procent) en de Metropoolregio (de overige 20 procent) nemen de rest voor hun rekening en voldoen zo aan het verzoek van de overheid aan de overheden om financieel bij te springen.

We hebben niet zoveel binnengehaald als we hadden gewild

Naast veel blije gezichten zorgde de verdeling van de Haagse miljarden ook voor teleurstelling en gemengde gevoelens. Veel projecten bleven ondanks de enorme uitgaven met lege handen achter. Vooral uit Noord-Nederland klonk veel gemopper. Van de 7,5 miljard euro die in totaal beschikbaar is gesteld, gaat er wel vijf miljard naar Amsterdam maar komt er slechts 143 miljoen euro in Noord-Nederland terecht.

Bekaaid

Veel geld, maar vergeleken met de rest van het land vinden veel bestuurders uit het noorden dat de regio er bekaaid afkomt. “Dat is deels begrijpelijk, maar ook teleurstellend,” zegt de Groningse gedeputeerde Fleur Gräper (D66), tegen RTV Noord. “We hebben niet zoveel binnengehaald als we hadden gewild, maar uit Gronings perspectief gezien hebben we weer wel veel binnengehaald.”


Lees het volledige persbericht op de site van het ministerie van BZK.


Cover: ‘Fietsers bij Rotterdam Centraal’ door Lea Rae (bron: Shutterstock)


Jasper_monster_sandervanwettum door Sander van Wettum (bron: SKG)

Door Jasper Monster

Redacteur Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Puzzelstukjes van gekleurde blokken door Jo Panuwat D (bron: Shutterstock)

Puzzelen met de bottom-up aanpak in de energietransitie

De RES-aanpak gaat van papier naar praktijk. Onderzoekers Martijn van der Steen en Robin Hill laten zien hoe de regionale en bottom-up georiënteerde aanpak van de RES in praktijk gebracht kan worden.

Opinie

28 mei 2024

Vogelvlucht van de Amstel met de Magere Brug in Amsterdam door Make more Aerials (bron: Shutterstock)

Als gemeente proactief én samen de juiste culturele voorzieningen realiseren

Ruimte geven aan cultuur makkelijker maken voor gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam. Dat is het doel van de handreiking Meer ruimte voor cultuur, die onlangs verscheen. Juist in tijden waarin de druk op de woningmarkt hoog is.

Analyse

28 mei 2024

Ellen van Bueren Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Boodschap burgemeesters voor de Europese verkiezingen wordt niet gehoord

Volgens columnist Ellen van Bueren krijgen lokale stedelijke opgaven te weinig aandacht in de Europese verkiezingscampagnes. En dat is volgens haar een gemiste kans.

Opinie

27 mei 2024