veluwe klimaatadaptie "Nationaal Park de Hoge Veluwe" (CC BY-SA 2.0) by Eric de Redelijkheid door Erik de Redelijkheid (bron: Flickr)

Noord-Veluwse gemeenten en waterschap slaan handen ineen voor klimaatrobuuste regio

Nieuws Eind mei ondertekenden de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten, plus Waterschap Vallei en Veluwe de bestuursovereenkomst 'Water en Klimaatadaptatie Noord Veluwe'. Daarin staat hoe zij werken aan een klimaatrobuuste regio.

Het klimaat verandert, kijk maar naar de droge en warme zomer van 2018 of de steeds heftigere hoosbuien. De gevolgen van klimaatsverandering worden ook voor de regio Noord-Veluwe steeds duidelijker. Op veel onderdelen zijn deze inmiddels in beeld. Nu moeten deze gevolgen omgezet worden in maatregelen en beleid.

In de overeenkomst staat hoe de partners samenwerken aan een klimaatrobuuste regio. De aanpak is niet nieuw, want er worden al maatregelen genomen. Om volledig klimaatbestendig te zijn is er meer nodig. “Samen met zeven gemeenten op de Noord-Veluwe, werken wij aan een duurzame leefomgeving waarbij water een centrale rol speelt", zegt Frans ter Maten, Heemraad bij Waterschap Vallei en Veluwe. "Daarbij zoeken we maximale samenhang én samenwerking met partners. Door deze gebiedsgerichte samenwerking ligt er straks een uitstekende basis om de kwaliteit van de leefomgeving in 2050 nóg beter te laten zijn.” 

“Het mag duidelijk zijn dat er veranderingen nodig zijn in de leefomgeving én in ons gedrag", weet Bob Bergkamp, wethouder gemeente Oldebroek. "Als Noord-Veluwse gemeenten werken we daar, samen met het waterschap, hard aan. We gaan ook met inwoners en bedrijven in gesprek. Hoe ervaren zij de klimaatsverandering, waar hebben ze last van, en hoe kunnen zij zelf en samen met ons knelpunten oplossen? We hebben elkaar hard nodig voor een klimaatrobuuste leefomgeving.” 

Koel en aantrekkelijk

De samenwerking is gericht op bundeling van krachten en delen van kennis. Door samen te werken in water- en rioleringsbeheer en ruimtelijke adaptatie, dragen de partners bij aan de inrichting van een gezonde, klimaatbestendige en leefbare leefomgeving. In deze  leefomgeving kunnen inwoners werken, recreëren en wonen. Eind 2020 moet de inzet leiden tot een samenhangend pakket van maatregelen en beleid waarmee de regio de gevolgen van de klimaatsverandering kan opvangen.

De ondertekening van de bestuursovereenkomst vond plaats voor het gemeentehuis van Oldebroek. Dit plein is gelijk met de verbouwing van het gemeentehuis klimaatbestendig ingericht. Met wadi’s wordt het water opgevangen en kan het de grond intrekken. Het extra groen en bomen houden het plein koel en aantrekkelijk.

Voorbeelden van hitte, wateroverlast en droogte

Met het Infiltratieproject Putten en ‘t Harde Klimaatbestendig wordt grootschalig openbaar verhard gebied afgekoppeld. Regenwater kan hierdoor weer de grond in trekken, in plaats van dat het wordt afgevoerd via het riool. De projecten lopen al meerdere jaren waardoor de eerste resultaten al duidelijk merkbaar zijn.

In de buurt Harderweide (Harderwijk) wordt gewerkt aan het voorkomen van hitte, wateroverlast en droogte. Naast het ‘afkoppelen’ van de verharding, worden het openbaar groen en waterpartijen klimaatbestendig ingericht. Met het project wordt ook de biodiversiteit vergroot en een aantrekkelijke en schone omgeving gemaakt, voor het lokale ommetje en het spelen in het water van kinderen en honden.


Cover: ‘veluwe klimaatadaptie "Nationaal Park de Hoge Veluwe" (CC BY-SA 2.0) by Eric de Redelijkheid’ door Erik de Redelijkheid (bron: Flickr) onder CC BY-SA 2.0, uitsnede van origineel


ruimtelijke adaptatie logo

Door Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie

ruimtelijkeadaptatie.nl


Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van auditie voor de voortrekkersrol

Wil je helemaal bij zijn bij de ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Deze week kwamen op Gebiedsontwikkeling.nu alle vaardigheden voorbij die nodig zijn om de voortrekkersrol te kunnen vertolken.

Nieuws

21 september 2023

Nijmegen Jerusalem nieuw & oud door Talis (bron: Talis)

Corporaties en de businesscase van sloop-nieuwbouw, een lastige puzzel

Hoe diep kan en wil een woningcorporatie gaan om sloop-nieuwbouw financieel mogelijk te maken? Platform31 en Fakton analyseren de casus van de Jerusalem-buurt in Nijmegen, waar industrieel is teruggebouwd in de footprint van de gesloopte woningen.

Analyse

21 september 2023

Financial district Shanghai door Lushengyi (bron: Shutterstock)

Shanghai transformeert het waterfront, maar van inspraak is geen sprake

Vanmiddag 20 september promoveert Harry den Hartog aan de TU Delft op de waterfront-ontwikkeling van Shanghai. Grote gebaren genoeg, maar enige in- of medespraak is ver te zoeken.

Onderzoek

20 september 2023