veluwe klimaatadaptie "Nationaal Park de Hoge Veluwe" (CC BY-SA 2.0) by Eric de Redelijkheid door Erik de Redelijkheid (bron: Flickr)

Noord-Veluwse gemeenten en waterschap slaan handen ineen voor klimaatrobuuste regio

Nieuws Eind mei ondertekenden de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten, plus Waterschap Vallei en Veluwe de bestuursovereenkomst 'Water en Klimaatadaptatie Noord Veluwe'. Daarin staat hoe zij werken aan een klimaatrobuuste regio.

Het klimaat verandert, kijk maar naar de droge en warme zomer van 2018 of de steeds heftigere hoosbuien. De gevolgen van klimaatsverandering worden ook voor de regio Noord-Veluwe steeds duidelijker. Op veel onderdelen zijn deze inmiddels in beeld. Nu moeten deze gevolgen omgezet worden in maatregelen en beleid.

In de overeenkomst staat hoe de partners samenwerken aan een klimaatrobuuste regio. De aanpak is niet nieuw, want er worden al maatregelen genomen. Om volledig klimaatbestendig te zijn is er meer nodig. “Samen met zeven gemeenten op de Noord-Veluwe, werken wij aan een duurzame leefomgeving waarbij water een centrale rol speelt", zegt Frans ter Maten, Heemraad bij Waterschap Vallei en Veluwe. "Daarbij zoeken we maximale samenhang én samenwerking met partners. Door deze gebiedsgerichte samenwerking ligt er straks een uitstekende basis om de kwaliteit van de leefomgeving in 2050 nóg beter te laten zijn.” 

“Het mag duidelijk zijn dat er veranderingen nodig zijn in de leefomgeving én in ons gedrag", weet Bob Bergkamp, wethouder gemeente Oldebroek. "Als Noord-Veluwse gemeenten werken we daar, samen met het waterschap, hard aan. We gaan ook met inwoners en bedrijven in gesprek. Hoe ervaren zij de klimaatsverandering, waar hebben ze last van, en hoe kunnen zij zelf en samen met ons knelpunten oplossen? We hebben elkaar hard nodig voor een klimaatrobuuste leefomgeving.” 

Koel en aantrekkelijk

De samenwerking is gericht op bundeling van krachten en delen van kennis. Door samen te werken in water- en rioleringsbeheer en ruimtelijke adaptatie, dragen de partners bij aan de inrichting van een gezonde, klimaatbestendige en leefbare leefomgeving. In deze  leefomgeving kunnen inwoners werken, recreëren en wonen. Eind 2020 moet de inzet leiden tot een samenhangend pakket van maatregelen en beleid waarmee de regio de gevolgen van de klimaatsverandering kan opvangen.

De ondertekening van de bestuursovereenkomst vond plaats voor het gemeentehuis van Oldebroek. Dit plein is gelijk met de verbouwing van het gemeentehuis klimaatbestendig ingericht. Met wadi’s wordt het water opgevangen en kan het de grond intrekken. Het extra groen en bomen houden het plein koel en aantrekkelijk.

Voorbeelden van hitte, wateroverlast en droogte

Met het Infiltratieproject Putten en ‘t Harde Klimaatbestendig wordt grootschalig openbaar verhard gebied afgekoppeld. Regenwater kan hierdoor weer de grond in trekken, in plaats van dat het wordt afgevoerd via het riool. De projecten lopen al meerdere jaren waardoor de eerste resultaten al duidelijk merkbaar zijn.

In de buurt Harderweide (Harderwijk) wordt gewerkt aan het voorkomen van hitte, wateroverlast en droogte. Naast het ‘afkoppelen’ van de verharding, worden het openbaar groen en waterpartijen klimaatbestendig ingericht. Met het project wordt ook de biodiversiteit vergroot en een aantrekkelijke en schone omgeving gemaakt, voor het lokale ommetje en het spelen in het water van kinderen en honden.


Cover: ‘veluwe klimaatadaptie "Nationaal Park de Hoge Veluwe" (CC BY-SA 2.0) by Eric de Redelijkheid’ door Erik de Redelijkheid (bron: Flickr) onder CC BY-SA 2.0, uitsnede van origineel


ruimtelijke adaptatie logo

Door Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie

ruimtelijkeadaptatie.nl


Meest recent

Vondelpark in Amsterdam door Wolf-photography (bron: Shutterstock)

Klimaatadaptatie in de stad, neem ook de effecten op de waterkwaliteit mee

De waterkwaliteit in Nederland staat volop in de belangstelling. Het stedelijk water doet daarin ook mee, mede in relatie tot de klimaatbestendige stad. Bart-Jan Vreman van Arcadis laat zien waar we op moeten letten bij klimaatmaatregelen.

Onderzoek

12 april 2024

Binnenkomst bij het SKG Jaarcongres 2024 door Sander van Wettum (bron: SKG)

SKG Jaarcongres 2024 – de sessies, deel 2

Tijdens het laatste SKG Jaarcongres zijn tijdens twaalf deelsessies actuele thema’s uit het gebiedsontwikkeling-vakgebied besproken. Vandaag vatten we de vijf ‘zachtere’ thema’s samen.

Uitgelicht
SKG Nieuws

12 april 2024

Weekoverzicht - Dit was een week om door te zetten door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week om door te zetten

Deze week ging het op Gebiedsontwikkeling.nu over doorzetten. Doorzetten om een transformatieproject in Bussum af te ronden, om kwaliteit van leven te verbeteren ondanks krimp of om de stad boven water te houden.

Weekoverzicht

11 april 2024