veluwe klimaatadaptie "Nationaal Park de Hoge Veluwe" (CC BY-SA 2.0) by Eric de Redelijkheid

Noord-Veluwse gemeenten en waterschap slaan handen ineen voor klimaatrobuuste regio

Nieuws Eind mei ondertekenden de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten, plus Waterschap Vallei en Veluwe de bestuursovereenkomst 'Water en Klimaatadaptatie Noord Veluwe'. Daarin staat hoe zij werken aan een klimaatrobuuste regio.

Het klimaat verandert, kijk maar naar de droge en warme zomer van 2018 of de steeds heftigere hoosbuien. De gevolgen van klimaatsverandering worden ook voor de regio Noord-Veluwe steeds duidelijker. Op veel onderdelen zijn deze inmiddels in beeld. Nu moeten deze gevolgen omgezet worden in maatregelen en beleid.

In de overeenkomst staat hoe de partners samenwerken aan een klimaatrobuuste regio. De aanpak is niet nieuw, want er worden al maatregelen genomen. Om volledig klimaatbestendig te zijn is er meer nodig. “Samen met zeven gemeenten op de Noord-Veluwe, werken wij aan een duurzame leefomgeving waarbij water een centrale rol speelt", zegt Frans ter Maten, Heemraad bij Waterschap Vallei en Veluwe. "Daarbij zoeken we maximale samenhang én samenwerking met partners. Door deze gebiedsgerichte samenwerking ligt er straks een uitstekende basis om de kwaliteit van de leefomgeving in 2050 nóg beter te laten zijn.” 

“Het mag duidelijk zijn dat er veranderingen nodig zijn in de leefomgeving én in ons gedrag", weet Bob Bergkamp, wethouder gemeente Oldebroek. "Als Noord-Veluwse gemeenten werken we daar, samen met het waterschap, hard aan. We gaan ook met inwoners en bedrijven in gesprek. Hoe ervaren zij de klimaatsverandering, waar hebben ze last van, en hoe kunnen zij zelf en samen met ons knelpunten oplossen? We hebben elkaar hard nodig voor een klimaatrobuuste leefomgeving.” 

Koel en aantrekkelijk

De samenwerking is gericht op bundeling van krachten en delen van kennis. Door samen te werken in water- en rioleringsbeheer en ruimtelijke adaptatie, dragen de partners bij aan de inrichting van een gezonde, klimaatbestendige en leefbare leefomgeving. In deze  leefomgeving kunnen inwoners werken, recreëren en wonen. Eind 2020 moet de inzet leiden tot een samenhangend pakket van maatregelen en beleid waarmee de regio de gevolgen van de klimaatsverandering kan opvangen.

De ondertekening van de bestuursovereenkomst vond plaats voor het gemeentehuis van Oldebroek. Dit plein is gelijk met de verbouwing van het gemeentehuis klimaatbestendig ingericht. Met wadi’s wordt het water opgevangen en kan het de grond intrekken. Het extra groen en bomen houden het plein koel en aantrekkelijk.

Voorbeelden van hitte, wateroverlast en droogte

Met het Infiltratieproject Putten en ‘t Harde Klimaatbestendig wordt grootschalig openbaar verhard gebied afgekoppeld. Regenwater kan hierdoor weer de grond in trekken, in plaats van dat het wordt afgevoerd via het riool. De projecten lopen al meerdere jaren waardoor de eerste resultaten al duidelijk merkbaar zijn.

In de buurt Harderweide (Harderwijk) wordt gewerkt aan het voorkomen van hitte, wateroverlast en droogte. Naast het ‘afkoppelen’ van de verharding, worden het openbaar groen en waterpartijen klimaatbestendig ingericht. Met het project wordt ook de biodiversiteit vergroot en een aantrekkelijke en schone omgeving gemaakt, voor het lokale ommetje en het spelen in het water van kinderen en honden.


Cover: ‘veluwe klimaatadaptie "Nationaal Park de Hoge Veluwe" (CC BY-SA 2.0) by Eric de Redelijkheid’


ruimtelijke adaptatie logo

Door Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie

ruimtelijkeadaptatie.nl


Meest recent

Leusden Maanwijk door Heijmans (bron: Heijmans)

Maanwijk Leusden: technologie ondersteunt het gezond en samen leven

Technologie in de woning is al lang niet meer bijzonder. In de buurt is dat anders. Ontwikkelaar Heijmans gebruikt techniek om het samen-leven in Maanwijk (Leusden) te faciliteren zodat er een gezonde, duurzame én moderne wijk ontstaat.

Casus

30 januari 2023

Kinderen op fiets, Amsterdam door Dutch_Photos (bron: shutterstock.com)

Ja, Amsterdam is een 15-minuten-stad. Maar nee, zeker (nog) niet overal en voor iedereen

De 15-minuten-stad blijft een populair concept binnen gebiedsontwikkeling. Mag een stad als Amsterdam die titel ook dragen? Ja, blijkt uit onderzoek, maar een fiets, een woning in het centrum en een westerse achtergrond zijn wel van belang.

Onderzoek

27 januari 2023

Aerial top down view on PUUR21 new housing construction project part of urban development in Zutphen with Noorderhaven neighbourhood door Wirestock Creators (bron: Shutterstock)

Nieuwe EU-doelstelling ‘No Net Land Take’: stok achter de deur of schiet het zijn doel voorbij?

Nóg een ruimtelijke uitdaging erbij! De Europese Commissie heeft voor 2050 het doel ‘No Net Land Take’ gesteld, waarmee verstedelijking een halt wordt toegeroepen. De maatregel kan verregaande gevolgen hebben voor gebiedsontwikkelend Nederland.

Verslag

27 januari 2023