eerste kamer

Omgevingswet door de Eerste Kamer, maar 2018 lijkt niet langer haalbaar

26 maart 2016

3 minuten

Het was geen echte verrassing dat de Eerste Kamer deze week instemde met de komst van de Omgevingswet. Afgelopen zomer kreeg de nieuwe wet ook al een warm onthaal in de Tweede Kamer. De invoering van de Omgevingswet komt daarmee weer een stap dichterbij. Al kan de precieze invulling van de nieuwe wet zeker nog voor vertraging zorgen. De Omgevingswet staat in de steigers met het idee dat deze in 2018 in werking moet treden. Dat is nog geen gelopen race. De uitvoeringsregels zijn complex en de consultatieperiode van de vier Algemene Maatregelen van Bestuur – de pilaren van de Omgevingswet - is vooruit geschoven. De openbare consultatie van de AMvB’s stond gepland voor april, dus volgende maand, maar gaat pas in juli van start.

In de Omgevingswet worden 26 bestaande wetten opgenomen en daarmee teruggebracht tot één. Daarnaast wordt het aantal Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) gereduceerd van 120 naar vier. Deze vermindering van regels moet volgens het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) leiden tot meer kwaliteit voor de leefomgeving, een grotere keuzevrijheid voor ondernemers, kortere procedures en minder onderzoekslasten. “Eén wet, één vergunning.” (*bron)

Prestatie van formaat 

Praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw van de TU Delft en tevens directeur Nieuwe Markten BPD noemde het eerder al een politieke prestatie van formaat dat een grote meerderheid van de Tweede Kamer vorig jaar net voor het zomerreces instemde met de Omgevingswet. Hij zette echter wel meteen vraagtekens bij de streefdatum van 1 januari 2018, het moment dat de wet in werking moet treden. “We moeten afwachten of dat lukt. Het lijkt mij erg optimistisch.” In februari 2016 zei Friso de Zeeuw in een interview dat het er naar uitziet dat het 2019 wordt. “Of misschien nog wel iets later.” 

AMvB’s 

Het raamwerk staat er. Het ministerie van IenM heeft er samen met alle andere betrokkenen vaart achter gezet om (de kaders van) de Omgevingswet op de rails te zetten. Maar het kan wel een stuk lastiger worden zodra het op de invulling van die wet aankomt. Directeur-generaal Chris Kuijpers van het ministerie van Infrastructuur en Milieu presenteerde tijdens het Congres Omgevingswet 2015 de hoofdlijnen waarlangs de AMvB´s worden opgebouwd: 

  1. Omgevingsbesluit 
  2. Besluit kwaliteit leefomgeving 
  3. Besluit bouwwerken leefomgeving 
  4. Besluit activiteit leefomgeving 

Er loopt ook nog een ander traject. Invoeringswetgeving Omgevingswet moet een brug moet slaan tussen de oude wetgeving en de Omgevingswet. Het is een begeleidende wet bij de invoering van een nieuwe wet. Daarnaast wordt gewerkt aan aanvullingswetten voor bodem, geluid, grond en natuur. Het is de bedoeling dat de aanvullingswetten gelijktijdig met de Omgevingswet in werking treden. De optelsom van alle stappen die gezet moeten worden maakt het een gigantische operatie. Geen wonder dat Chris Kuijpers afgelopen november tijdens het Congres Omgevingswet 2015 zei, dat 2016 een druk jaar wordt voor zijn ministerie. “Alle verloven zijn ingetrokken”, zei hij gekscherend. 

Krap tijdspad 

Het idee dat de Omgevingswet op 1 januari 2018 in werking zou treden, leek al een iets te positieve inschatting. Het tijdspad is krap. Ook al is er sprake van een voortvarend wetgevingsproces. Zeker nu ook de Eerst Kamer met ruime meerderheid heeft ingestemd. Maar de invulling van de wet zal bijna zeker vertraging oplopen. Het besluit van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu om de consultatie van de AMvB’s Omgevingswet drie maanden vooruit te schuiven is een duidelijk signaal.

*bron: Rijksoverheid.nl


Lees verder:Cover: ‘eerste kamer’


Portret - Wendy Braanker

Door Wendy Braanker

redacteur Bewust Nieuwbouw bij NEPROM


Meest recent

Midden-Delfland als Nationaal Productief National Park. Ontwerp Zus, Flux en Sweco door Zus, Flux en Sweco (bron: TU Delft)

Hoogleraar Chris Zevenbergen wil ruimtelijk ontwerp inzetten voor bestendige delta

Chris Zevenbergen sprak onlangs zijn intreerede uit als hoogleraar Delta Urbanism. In een interview met de TU Delft geeft hij aan dat er verstrekkende besluiten aankomen over de inrichting van de Nederlandse delta. Pappen en nathouden is passé.

Interview

9 december 2022

Het kronkelende riviertje Koningsdiep door Rudmer Zwerver (bron: Shutterstock)

Provincies moeten meer meters maken in creëren van nieuwe natuur

Vóór 2028 moet in Nederland nog meer dan 30.000 hectare extra natuur gecreëerd worden. In dit tempo lijkt dat niet haalbaar. Dat is de uitkomst van de Achtste Voortgangsrapportage Natuur.

Analyse

9 december 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het zoeken naar nieuwe wegen

Deze week zoeken we op Gebiedsontwikkeling.nu naar nieuwe wegen. Nieuwe wegen om de onzekere tijden in gebiedsontwikkeling door te komen, om ook echt duurzaam te kunnen vergroenen en om de schaarse (woon)ruimte in de stad goed te benutten.

Nieuws

8 december 2022