eerste kamer

Omgevingswet door de Eerste Kamer, maar 2018 lijkt niet langer haalbaar

26 maart 2016

3 minuten

Het was geen echte verrassing dat de Eerste Kamer deze week instemde met de komst van de Omgevingswet. Afgelopen zomer kreeg de nieuwe wet ook al een warm onthaal in de Tweede Kamer. De invoering van de Omgevingswet komt daarmee weer een stap dichterbij. Al kan de precieze invulling van de nieuwe wet zeker nog voor vertraging zorgen. De Omgevingswet staat in de steigers met het idee dat deze in 2018 in werking moet treden. Dat is nog geen gelopen race. De uitvoeringsregels zijn complex en de consultatieperiode van de vier Algemene Maatregelen van Bestuur – de pilaren van de Omgevingswet - is vooruit geschoven. De openbare consultatie van de AMvB’s stond gepland voor april, dus volgende maand, maar gaat pas in juli van start.

In de Omgevingswet worden 26 bestaande wetten opgenomen en daarmee teruggebracht tot één. Daarnaast wordt het aantal Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) gereduceerd van 120 naar vier. Deze vermindering van regels moet volgens het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) leiden tot meer kwaliteit voor de leefomgeving, een grotere keuzevrijheid voor ondernemers, kortere procedures en minder onderzoekslasten. “Eén wet, één vergunning.” (*bron)

Prestatie van formaat 

Praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw van de TU Delft en tevens directeur Nieuwe Markten BPD noemde het eerder al een politieke prestatie van formaat dat een grote meerderheid van de Tweede Kamer vorig jaar net voor het zomerreces instemde met de Omgevingswet. Hij zette echter wel meteen vraagtekens bij de streefdatum van 1 januari 2018, het moment dat de wet in werking moet treden. “We moeten afwachten of dat lukt. Het lijkt mij erg optimistisch.” In februari 2016 zei Friso de Zeeuw in een interview dat het er naar uitziet dat het 2019 wordt. “Of misschien nog wel iets later.” 

AMvB’s 

Het raamwerk staat er. Het ministerie van IenM heeft er samen met alle andere betrokkenen vaart achter gezet om (de kaders van) de Omgevingswet op de rails te zetten. Maar het kan wel een stuk lastiger worden zodra het op de invulling van die wet aankomt. Directeur-generaal Chris Kuijpers van het ministerie van Infrastructuur en Milieu presenteerde tijdens het Congres Omgevingswet 2015 de hoofdlijnen waarlangs de AMvB´s worden opgebouwd: 

  1. Omgevingsbesluit 
  2. Besluit kwaliteit leefomgeving 
  3. Besluit bouwwerken leefomgeving 
  4. Besluit activiteit leefomgeving 

Er loopt ook nog een ander traject. Invoeringswetgeving Omgevingswet moet een brug moet slaan tussen de oude wetgeving en de Omgevingswet. Het is een begeleidende wet bij de invoering van een nieuwe wet. Daarnaast wordt gewerkt aan aanvullingswetten voor bodem, geluid, grond en natuur. Het is de bedoeling dat de aanvullingswetten gelijktijdig met de Omgevingswet in werking treden. De optelsom van alle stappen die gezet moeten worden maakt het een gigantische operatie. Geen wonder dat Chris Kuijpers afgelopen november tijdens het Congres Omgevingswet 2015 zei, dat 2016 een druk jaar wordt voor zijn ministerie. “Alle verloven zijn ingetrokken”, zei hij gekscherend. 

Krap tijdspad 

Het idee dat de Omgevingswet op 1 januari 2018 in werking zou treden, leek al een iets te positieve inschatting. Het tijdspad is krap. Ook al is er sprake van een voortvarend wetgevingsproces. Zeker nu ook de Eerst Kamer met ruime meerderheid heeft ingestemd. Maar de invulling van de wet zal bijna zeker vertraging oplopen. Het besluit van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu om de consultatie van de AMvB’s Omgevingswet drie maanden vooruit te schuiven is een duidelijk signaal.

*bron: Rijksoverheid.nl


Lees verder:Cover: ‘eerste kamer’


Portret - Wendy Braanker

Door Wendy Braanker

redacteur Bewust Nieuwbouw bij NEPROM


Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van opvallende combinaties

Een multinational die investeert in lokale woningbouw, een campus voor stadslogistiek en nieuwe verhoudingen tussen rood, groen en blauw. Het was op Gebiedsontwikkeling.nu een week van opvallende combinaties.

Nieuws

8 juni 2023

ASML, Veldhoven, Nederland door Lea Rae (bron: Shutterstock)

Met woonfonds neemt ASML verantwoordelijkheid voor gespannen woningmarkt Veldhoven

Chipmachinebouwer ASML richt een woonfonds op waarmee vastgelopen nieuwbouwprojecten in het Brabantse Veldhoven en omgeving geholpen kunnen worden. ASML neemt daarmee verantwoordelijkheid voor de gespannen woningmarkt in de Brainportregio.

Nieuws

8 juni 2023

Daniela Maiullari bovenop de Euromast in Rotterdam door Adam Klugkist (bron: tudelft.nl)

Steeds heter in de stad, gebouwkoeling wordt cruciale ontwerpvraag

De steden worden heter en de koelingsvraag van gebouwen neemt navenant toe. TU Delft-onderzoeker Daniela Maiullari ontwikkelt methoden om de gevolgen van klimaatverandering beter in beeld te brengen. Doel: een klimaatresponsieve stad.

Onderzoek

7 juni 2023