gentrification

Ontstaansgeschiedenis en effecten van gentrificatie in de VS

13 september 2018

1 minuut

Verslag TIMELINE Gentrificatie lijkt het middel om wijken en steden op sociaal, cultureel en economisch gebied een boost te geven. Helaas ziet de keerzijde van deze glanzende medaille er minder fraai uit voor de onbemiddelde wijkbewoner. Zij hebben geen andere keus dan te verhuizen naar een ander arm deel van de stad. NextCity.org zet op een rij welke problemen gentrificatie in de Verenigde Staten met zich meebrengt.

De timeline behandelt de opkomst van (verzet tegen) gentrificatie in New York.  Stedenbouwkundige Robert Moses zag daar zijn grote top-down hernieuwingsplannen voor de stad gedwarsboomd door de inwoners. Via verschillende wetswijzigingen door de jaren heen werd het voor verhuurders steeds makkelijker om huurverhogingen door te voeren en daarmee gentrificatie in de hand te werken. Vanaf 2013 ontstaan er initiatieven om de alsmaar stijgende huurprijzen en grondprijzen in de grote steden terug te dringen. Waar gentrificatie vaak wordt gebruikt als middel om een verloederde buurt en haar oorspronkelijke inwoners op te waarderen, blijkt in  realiteit dat de minder bemiddelde inwoners gedwongen worden naar andere arme wijken te verhuizen. Het gevolg is dat er  een steeds grotere concentratie van arme wijken ontstaat. De vraag is wat wij in Nederland kunnen leren van deze ontwikkelingen.

Cover: "A Bronx Scene" (CC BY 2.0) by Marcela McGreal

Bekijk de gehele timeline op nextcity.org


Cover: ‘gentrification’Meest recent

Eerste woning in Sidhadorp, Lelystad door Rob Bogaerts / Anefo (bron: Wikimedia Commons)

Van de groeikernen via Vinex naar de Novex, Michelle Provoost zoekt naar lessen

Vinex blijft de gemoederen bezig houden, nu ook in een historisch perspectief en een vergelijking met de groeikernen. INTI-directeur Michelle Provoost pleitte in de PBL-Academielezing voor meer continuïteit in beleid.

Verslag

12 juli 2024

Katwijk aan Zee door Bjoern Wylezich (bron: Shutterstock)

Prioriteren bij woningbouw, dit stappenplan helpt bij het maken van keuzes

Veel bestuurders en beleidsmakers worstelen met de vraag wat ze voorrang moeten geven bij het verdelen van de beschikbare, schaarse ruimte. Het schuurt vooral bij de prioritering van woningbouwplannen. Arcadis Overmorgen ontwikkelde een stappenplan.

Verslag

12 juli 2024

Cover weekoverzicht van week 28 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week om zorgvuldig te werk gaan

Zorgvuldiger omgaan met de beschikbare ruimte, met het begrip brede welvaart en verdichting van naoorlogse wijken. Deze week staat zorgvuldigheid centraal in de artikelen op Gebiedsontwikkeling.nu.

Weekoverzicht

11 juli 2024