gentrification

Ontstaansgeschiedenis en effecten van gentrificatie in de VS

13 september 2018

1 minuut

Verslag TIMELINE Gentrificatie lijkt het middel om wijken en steden op sociaal, cultureel en economisch gebied een boost te geven. Helaas ziet de keerzijde van deze glanzende medaille er minder fraai uit voor de onbemiddelde wijkbewoner. Zij hebben geen andere keus dan te verhuizen naar een ander arm deel van de stad. NextCity.org zet op een rij welke problemen gentrificatie in de Verenigde Staten met zich meebrengt.

De timeline behandelt de opkomst van (verzet tegen) gentrificatie in New York.  Stedenbouwkundige Robert Moses zag daar zijn grote top-down hernieuwingsplannen voor de stad gedwarsboomd door de inwoners. Via verschillende wetswijzigingen door de jaren heen werd het voor verhuurders steeds makkelijker om huurverhogingen door te voeren en daarmee gentrificatie in de hand te werken. Vanaf 2013 ontstaan er initiatieven om de alsmaar stijgende huurprijzen en grondprijzen in de grote steden terug te dringen. Waar gentrificatie vaak wordt gebruikt als middel om een verloederde buurt en haar oorspronkelijke inwoners op te waarderen, blijkt in  realiteit dat de minder bemiddelde inwoners gedwongen worden naar andere arme wijken te verhuizen. Het gevolg is dat er  een steeds grotere concentratie van arme wijken ontstaat. De vraag is wat wij in Nederland kunnen leren van deze ontwikkelingen.

Cover: "A Bronx Scene" (CC BY 2.0) by Marcela McGreal

Bekijk de gehele timeline op nextcity.org


Cover: ‘gentrification’Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het zoeken naar nieuwe wegen

Deze week zoeken we op Gebiedsontwikkeling.nu naar nieuwe wegen. Nieuwe wegen om de onzekere tijden in gebiedsontwikkeling door te komen, om ook echt duurzaam te kunnen vergroenen en om de schaarse (woon)ruimte in de stad goed te benutten.

Nieuws

8 december 2022

Het standbeeld van Justitie symbool door r.classen (bron: Shutterstock)

Hoe om te gaan met Didam-arrest, nieuwe handreiking biedt hulp

Het Didam-arrest van een jaar geleden over een grond- en vastgoedtransactie leidde tot veel onzekerheid. Er ligt nu een handreiking hoe overheden en marktpartijen hier mee om kunnen gaan, maar dat vraagt ook de nodige lef.

Verslag

8 december 2022

Bouw Kranen door Piotr Kuczek (bron: Shutterstock)

Grondbeleid inzetten voor woningbouw: gemeenten laten het erbij zitten

Gemeenten kunnen hun grondbeleid inzetten om de woningbouw aan te jagen? Maar doen ze dat ook? Volgens hoogleraar Willem Korthals Altes laten de cijfers zien dat gemeenten onvoldoende werk maken van een actief grondbeleid.

Onderzoek

7 december 2022