Ellen van Bueren Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Op zoek naar de businesscase van Nature-Based Solutions

15 mei 2023

3 minuten

Opinie Ontwikkelen met de natuur is volgens columnist Ellen van Bueren een noodzakelijke route binnen het vakgebied. De vorige week gelanceerde Urban Governance Atlas voor Nature-Based Solutions (NBS) helpt daarbij ter inspiratie. Nu het alleen nog wel zaak om te laten zien hoe dergelijke projecten financieel uit kunnen.

In het voormalig Oost-Duitse Chemnitz, onder het toeziend oog van een gigantische buste van Karl Marx, is deze week de Urban Governance Atlas voor Nature-Based Solutions (NBS) gelanceerd. De Atlas is gevuld met 250 voorbeelden van op de natuur gebaseerde oplossingen voor stedelijke vraagstukken, en een bron van inspiratie voor ieder die zich sterk wil maken voor NBS in en om de stad. Het is een projectenatlas, waarvan voor elk project wordt ingegaan op de governance, de toegepaste instrumenten en de condities waaronder zij zijn gereedgekomen.

De voorbeelden zijn vooralsnog vooral afkomstig uit Europese en Latijns-Amerikaanse steden, de continenten die ook vertegenwoordigd zijn in het project dat de basis heeft gelegd voor deze atlas. De komende jaren is het de bedoeling dat de atlas wordt aangevuld met meer voorbeelden uit andere landen en werelddelen. De voorbeelden in de atlas bieden ook voor onze Nederlandse opgaven inspiratie.

Natuurinclusieve projecten beloven veel goeds: op de natuur geïnspireerde en ondersteunde oplossingen

Chemnitz biedt de nodige inspiratie. Een project gaat over een beek die de natuurlijke loop weer terugkrijgt, zorgt voor extra waterberging, biodiversiteit, ruimte voor recreatie en natuur en een verkoelende luchtstroom de stad inbrengt. Bewonersberaden van de omliggende wijken waren nauw betrokken bij de uitwerking. Zij komen aan een prachtig natuurpark te wonen. Een ander project is een zadentuin waaraan ook bewoners met afstand tot de arbeidsmarkt werken. De in de tuin gekweekte zaden worden verspreid in de binnenterreinen van Plattenbau bouwblokken, goed voor de insecten en een door de meeste bewoners gewaardeerde invulling van die ruimte.

Dat NBS populair zijn is logisch. Ze beloven veel goeds: op de natuur geïnspireerde en ondersteunde oplossingen, die kosteneffectief zijn en bijdragen aan milieu-, sociale en economische doelstellingen. Geen wonder dat de Europese Commissie zich hard maakt voor het toepassen van op de natuur gebaseerde oplossingen voor stedelijke vraagstukken.

In Nederland sluiten NBS aan op het beleid om bodem en water sturend te maken in ruimtelijke ontwikkeling. NBS zijn klassieke win-win oplossingen. Tegelijkertijd blijft het een grote uitdaging om de publieke en de private sector samen op te laten trekken bij de implementatie hiervan, terwijl de voordelen evident zijn. Dit samen optrekken zal zich onder andere moeten uiten in het ontwikkelen van een gezamenlijke businesscase. Zeker als het gaat om gebiedsontwikkelingen, waar Nature Bases Solutions in Nederland al snel onderdeel van uit zullen maken, is dat van groot belang.

Over de financiële kant is de atlas nog niet expliciet genoeg. Goede businesscases van NBS projecten zijn echter essentieel in de samenwerking tussen privaat en publiek, om de implementatie te vergemakkelijken en zo natuurlijke oplossingen te realiseren. Bij deze dan ook een oproep aan ieder om de atlas aan te vullen met projecten waarvan we ook op dit financiële vlak van kunnen leren.


Cover: ‘Ellen van Bueren Column Cover’ door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)


Portret - Ellen van Bueren

Door Ellen van Bueren

Hoogleraar Management van Stedelijke Ontwikkeling aan de TU Delft


Meest recent

Machiel van Dorst door Machiel van Dorst (bron: Machiel van Dorst)

Gezondheid in de stad: geef de mens het gevoel van controle

Als hoogleraar aan de TU Delft pleit Machiel van Dorst voor een herwaardering van de menselijke maat in het stadsontwerp. Te lang ging het in de openbare ruimte louter om efficiëntie en te weinig om menselijk welbevinden.

Interview

1 maart 2024

Gracht in Gouda door KarinR (bron: Shutterstock)

Honderdduizenden funderingen in slechte staat: snelle en grootschalige actie is nodig

De funderingen van vele honderdduizenden Nederlandse woningen verkeren in slechte staat. De overheid moet snel werk maken van een grootschalig herstelprogramma, vindt de Raad voor de Leefomgeving.

Onderzoek

1 maart 2024

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van secuur kwaliteit toevoegen

Deze week ging het op Gebiedsontwikkeling.nu over het toevoegen van kwaliteit. In het Rotterdamse Katendrecht, in het Brabantse watermolenlandschap en als missie van gebiedsontwikkelaars.

Weekoverzicht

29 februari 2024