platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Overheid stimuleert ruilen van kavels

Overheid stimuleert ruilen van kavels

24 mrt 2017 - Op 16 maart 2017 vond de themadag 'Verder met stedelijke kavelruil' in het Muntgebouw in Utrecht plaats. Ongeveer 250 aanwezigen werden bekend gemaakt met de voor- en nadelen en vooral de mogelijkheden van stedelijke kavelruil. De themadag vormde verder het startsein voor het stimuleringsprogramma stedelijke kavelruil van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Kadaster. Frank Tierolff (bestuurder Kadaster) en Peter Heij (Directeur-generaal Ruimte en Water ministerie IenM) benadrukten dat stedelijke kavelruil werkt als alle partijen samenwerken. Het initiatief moet niet vanuit de overheid komen maar juist de eigenaren zijn nu aan zet. Samen optrekken; markt en overheid.

Stedelijke kavelruil

Stedelijke kavelruil biedt eigenaren van onroerend goed de mogelijkheid om op vrijwillige basis met elkaar in gesprek te gaan en samen afspraken te maken over een nieuwe inrichting van het gebied. Om de ambitie te realiseren kunnen eigendommen geruild worden op een manier dat alle partijen er baat bij hebben. Dit geldt voor iedereen die eigenaar is van onroerend goed, dus niet exclusief voor gemeenten of professionals.

Door het invullen van de quick scan kan iedereen met ontwikkelplannen binnen enkele minuten zelf ontdekken of stedelijke kavelruil een mogelijkheid kan zijn om plannen te verwezenlijken. Een stappenplan helpt verder bij het starten van een kavelruil project.

Stimuleringsprogramma

De Omgevingswet treedt in 2019 in werking. Stedelijke kavelruil wordt daarmee wettelijk geregeld. Met het stimuleringsprogramma kunnen bewoners, bedrijven en overheden nu al aan de slag met kavelruil. Het ministerie en het Kadaster ondersteunen hen hierbij met betere informatie over de mogelijkheden van kavelruil, de pilotprojecten te ondersteunen en kennis en ervaringen te delen.

pilots kavelruil

Beeld: ©Ministerie van Infrastructuur en Milieu

In 2017 starten tien pilots. De projecten variëren van ontwikkeling van de binnenstad tot het aanpakken van leegstand in de retail.


De dag werd afgesloten met het aanbieden van een boekje over stedelijke herverkaveling geschreven door Friso de Zeeuw en Wouter van Zandbrink.

Mocht u meer informatie willen over specifieke aspecten van kavelruil, vindt u hier de presentaties en verslagen van de verschillende deelsessies.


Bron: infomil.nl