Kloosterbuuren leefstraat

‘Plan meer woningbouw dan nodig is‘

15 mei 2018

3 minuten

Nieuws Plan dertig procent meer nieuwbouwwoningen (harde plancapaciteit) dan nodig zijn. Afspraken hierover maken met provincies en gemeenten, is volgens Tweede Kamer-lid Erik Ronnes (CDA) een remedie tegen het feit dat veel bouwplannen nu door slepende procedures en ander ‘gedoe’ niet verder komen dan de tekentafel. Ook binnenstedelijke projecten vlottrekken met winst behaald op buitenstedelijke projecten en ‘grote klappers maken’ door een soepelere opstelling van het Rijksvastgoedbedrijf, ziet de CDA-woordvoerder Wonen als manieren op de bouwproductie op te voeren.

130 procent overplannen
“Gigantisch” noemt Ronnes de woningbouw-opgave waar Nederland voor staat. Met provincies en gemeenten afspraken maken over het op korte termijn omzetten van veel ‘zachte’ plannen in ‘harde’ plancapaciteit, beschouwt hij als een deel van de oplossing voor het probleem. “Veel provincies en gemeenten roepen wel dat ze genoeg bouwmogelijkheden hebben, maar vaak blijken dat zachte plannen te zijn. Het is pas hard als het in een bestemmingsplan staat.” Behalve voor meer tempo maken met procedures, pleit Ronnes ook voor ‘overplannen’: “De woningnood is zo hoog dat je als provincie of gemeente rustig 130 procent kunt plannen van de capaciteit die je nodig hebt. Dan kun je voorlopig tenminste vooruit en het teveel wordt in latere jaren wel opgesoupeerd.” Volgens het kamerlid is er met name in Noord-Holland, Utrecht en Noord-Brabant de grootste behoefte aan capaciteit.

Versnellingswet
Het CDA pleitte in januari voor het versnellen van procedures via een noodwet. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken erkende dat lange procedures de woningbouw vertragen en ging met de decentrale overheden in overleg om een versnelling te realiseren. Door aanpassing van de Crisis- en herstelwet, hetzij door een spoedwet. Ronnes verwacht dat de minister deze ‘versnellingswet’ een dezer dagen naar de Kamer stuurt. Vooral het kunnen aanwijzen van een woningbouwproject als lokaal of (boven)regionaal project met nationale betekenis en een bestemmingsplan kunnen vaststellen ‘met een verbrede reikwijdte’, levert volgens hem veel tijdswinst op. En dat geldt ook voor het kunnen bundelen van een bestemmingsplan en de benodigde uitvoeringsbesluiten, zodat één beroepsprocedure volstaat.

Buiten- en binnenstedelijk
Bij het algemeen overleg in de Kamer over de bouwopgave bracht Ronnes vorige week nog andere maatregelen in voor het versnellen van de bouw van vooral woningen voor starters en voor het middensegment. Zoals het vlottrekken van binnenstedelijke projecten met een deel van de winst behaald op buitenstedelijke projecten. “Met de verkoop van grond rondom de steden kan veel geld worden verdiend, als die grond voor bebouwing wordt aangewezen. Een deel van deze winsten kan worden ingezet bij projecten in binnensteden waar grond schaars en duur is.”

Positief meedenken
Ronnes stelde in het overleg van vorige week te kijken naar hoe het Rijksvastgoedbedrijf kan bijdragen om “grote klappers” te maken in bouwproductie – bijvoorbeeld op voormalig vliegveld Valkenburg. “De gemeente wil daar een kwalitatief hoogwaardige wijk maken met veel groen, speelruimte en water, maar de RVB staat niet te trappelen omdat dit niet altijd het meeste opbrengt.” Voor andere locaties in het land geldt volgens Ronnes ook dat positief meedenken door de RVB zou helpen de woningbouwproductie er omhoog te krijgen: “Dus kijk bij een project niet alleen naar de meest financieel-optimale versie, maar naar deze die het meeste toevoegt aan de maatschappelijke vraag die er is.”

Aanvalsplan
Een voorstel van Ronnes betreft ook het vergroten van de productiecapaciteit in de bouw. “Bouwbedrijven hebben de productiecapaciteit in de crisis flink laten inkrimpen, wat nu leidt tot personeelstekorten. De levertijden en kosten van bouwmaterialen lopen op doordat toeleveranciers niet snel genoeg hun productiecapaciteit kunnen opvoeren. Ministeries moeten daarom met de bouwsector en technische opleidingen een aanvalsplan uit gaan werken, zodat er voldoende personeel en bouwmaterialen beschikbaar zijn.”

Cover: "Kloosterbuuren leefstraat" (CC BY-SA 2.0) by nandasluijsmans

Dit artikel verscheen eerder op bouwendnederland.nl. Eerder pleitte Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland, er al voor om de plancapaciteit op te schroeven, naar 120 procent van de benodigde capaciteit.


Cover: ‘Kloosterbuuren leefstraat’


Door Redactie Bouwmeesters

Bouwend Nederland


Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van auditie voor de voortrekkersrol

Wil je helemaal bij zijn bij de ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Deze week kwamen op Gebiedsontwikkeling.nu alle vaardigheden voorbij die nodig zijn om de voortrekkersrol te kunnen vertolken.

Nieuws

21 september 2023

Nijmegen Jerusalem nieuw & oud door Talis (bron: Talis)

Corporaties en de businesscase van sloop-nieuwbouw, een lastige puzzel

Hoe diep kan en wil een woningcorporatie gaan om sloop-nieuwbouw financieel mogelijk te maken? Platform31 en Fakton analyseren de casus van de Jerusalem-buurt in Nijmegen, waar industrieel is teruggebouwd in de footprint van de gesloopte woningen.

Analyse

21 september 2023

Financial district Shanghai door Lushengyi (bron: Shutterstock)

Shanghai transformeert het waterfront, maar van inspraak is geen sprake

Vanmiddag 20 september promoveert Harry den Hartog aan de TU Delft op de waterfront-ontwikkeling van Shanghai. Grote gebaren genoeg, maar enige in- of medespraak is ver te zoeken.

Onderzoek

20 september 2023