nieuwbouw - eigen foto

Revolverend fonds van meerwaarde bij onzekere business case

25 december 2018

3 minuten

Nieuws Halverwege december presenteerde minister Ollongren het revolverend fonds voor binnenstedelijke gebiedstransformatie aan de Kamer. Na de aankondiging van dit fonds, eerder dit jaar, werkten gemeenten en marktpartijen aan een advies. Dit vervolgadvies gaat dieper in op de soorten transformatieprojecten waarin het fonds kan participeren en de verschillende manieren waarop dat kan.

Gemeenten en marktpartijen werken in het programma Stedelijke Transformatie samen aan het versnellen en intensiveren van binnenstedelijke woningbouw. Regelmatig komen die ontwikkelingen moeizaam op gang, omdat de voorinvesteringen die gedaan moeten worden te groot zijn. “Belangrijk is dat een revolverend fonds moet leiden tot het realiseren van binnenstedelijke woningbouwontwikkelingen die anders niet of veel trager op gang zouden komen”, zegt Jop Fackeldey (voorzitter programma Stedelijke Transformatie) in het vervolgadvies. 

Bevestigde verwachting
In het vervolgadvies van het programma Stedelijke Transformatie, dat tot stand kwam in samenspraak met gemeenten, provincies, projectontwikkelaars, investeerders, banken en kennisinstellingen, staat onder meer bij welk type projecten zo’n fonds van meerwaarde kan zijn. “Die meerwaarde ligt bij projecten of gebiedsontwikkelingen waarbij niet op voorhand duidelijk is of ze rendabel  zijn, of projecten die wellicht licht in de min zullen eindigen”, licht Fackeldey toe. “Onze gesprekken bevestigen de verwachting dat het fonds, zowel bij private als publieke partijen, net dat zetje kan geven dat nodig is om te gaan investeren. Die bijdrage uit het fonds geeft dan het vertrouwen en commitment om wel te gaan ontwikkelen.”

Snel inzetbaar, snel resultaat
In het vervolgadvies staat ook een aantal aanbevelingen over de termijnen en de aanpak. Fackeldey: “Steek eerst de energie in het op korte termijn operationeel hebben van het fonds voor kortlopende financiering. Houd daarbij rekening met de structuur om het geld weg te zetten, met niet te veel harde voorwaarden, zoals planologische onduidelijkheid. Er kunnen behalve het bestemmingsplan nog meer oorzaken zijn waardoor een ontwikkeling niet of moeilijk op gang komt. Volstaan kan worden met een start van het project binnen een termijn van 5 jaar, waarna de lening moet worden afgelost of geherfinancierd. Wij verwachten dat de kortlopende financiering snel inzetbaar is en snel resultaat kan opleveren voor een aantal locaties en partijen.”

Grote voorinvesteringen

Als de structuur voor de kortlopende financiering staat, kunnen de mogelijkheden voor garantstelling en financiering voor langlopende gebiedsontwikkelingen uitgewerkt worden. ”Hierbij is ook nadrukkelijk inzet nodig voor het aanzienlijk vergroten van het fondsvolume”, benadrukt de voorzitter. Volgens het advies is dit ook noodzakelijk om in de toekomst te kunnen voorzien in een grotere vraag naar kortlopende financiering. 

Een ander aandachtspunt is dat de voorwaarden voldoende flexibiliteit bieden om in de toekomst de reikwijdte van het fonds te verbreden, zodat gemeenten grote voorinvesteringen in een gebied in bijvoorbeeld infrastructuur uit het fonds kunnen voorfinancieren. Het programma Stedelijke Transformatie blijft de minister daarom de komende tijd adviseren en ondersteunen bij de invulling en toepassing van het fonds.

Dit artikel verscheen eerder op stedelijketransformatie.nl.


Cover: ‘nieuwbouw - eigen foto’


stedelijketransformatie.nl

Door stedelijketransformatie.nl

Stedelijke Transformatie


Meest recent

Dubbele Dijk door Provincie Groningen (bron: Provincie Groningen)

Slim gebruik van slib transformeert de Groninger waddenkust

Voor de kust van Groningen zit te veel slib in het water van de Eems-Dollard. Maar waar het op de ene plek tot last is, biedt het op de andere kansen – heel dichtbij zelfs. Voor natuur, landbouw en dijkversterking.

Uitgelicht
Casus

22 juli 2024

Tentoonstelling door John Lewis Marshall (bron: John Lewis Marshall)

AI-expo Onmetelijk Belangrijk: een verkenning naar zachte ontwerpwaarden

Hoe kan artificiële intelligentie architecten en stedenbouwers helpen om te ontwerpen vanuit zachte waarden? Die vraag staat centraal in de tentoonstelling ‘Onmetelijk Belangrijk’. Redacteur Kaz Schonebeek nam een kijkje.

Verslag

19 juli 2024

Laadpalen voor elektrische auto's door Ton Hazewinkel (bron: shutterstock)

Hub hub hub, de nieuwe crux in gebiedsontwikkeling

Mobiliteitshubs kunnen met hun complete aanbod aan diensten inspelen op tal van behoeften aan stedelijke mobiliteit. En daarmee vormen ze een eigentijdse draaischijf binnen gebiedsontwikkelingen. Theo Stauttener brengt de meerwaarde in beeld.

Analyse

19 juli 2024