Photo by Milada Vigerova on Unsplash door Milada Vigerova (bron: Unsplash)

SCP en TNO hekelen gebrekkige communicatie over energietransitie

20 september 2019

1 minuut

Nieuws Er is er veel onduidelijkheid over de energietransitie en de alternatieven voor aardgas. Dit blijkt uit twee rapporten die in september zijn verschenen.

Overheden, marktpartijen en burgers weten niet precies wat hun te wachten staat. Volgens TNO blijven veel vragen onbeantwoord. Er is een gebrek aan duidelijke en eenduidige informatie. Daardoor blijven neveneffecten en onverwachte onkosten buiten beeld. 

Volgens een onderzoek van SCP blijkt dat woningeigenaren zich weinig betrokken voelen en een afwachtende houding aannemen. Dit moet volgens de onderzoekers veranderen. Bewoners die het traject doorstaan hebben, kunnen ambassadeur zijn en andere eigenaren informeren. Een landelijke campagne van de rijksoverheid is onvoldoende. Daarnaast zullen ook decentrale overheden hun burgers moeten informeren, aldus het SCP. 

Cover: Photo by Milada Vigerova on Unsplash


Cover: ‘Photo by Milada Vigerova on Unsplash’ door Milada Vigerova (bron: Unsplash) onder CC0 1.0, uitsnede van origineelMeest recent

Fenix Food Factory in Rotterdam door Iris van den Broek (bron: Shutterstock)

Katendrecht, Rotterdam: Taking a Walk on the Gentrified Side

Gentrification heeft zeker niet alleen negatieve kanten, hoewel daar wel vaak de nadruk op wordt gelegd. Vincent Baptist vloog het vraagstuk op Katendrecht niet aan met de professionals maar door met bewoners te gaan wandelen.

Onderzoek

27 februari 2024

Fuggerei (Augsburg) door Gerd Eichmann (bron: Wikimedia Commons)

De woningcorporatie van morgen heeft alles te maken met die van gisteren

De woningcorporaties laten een hernieuwd elan zien. Spannend wordt de vraag waar hun toekomst ligt. Reimar von Meding (KAW) schreef er een essay over in opdracht van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties.

Opinie

27 februari 2024

Oude Citroën auto (deux chevaux) in het Hamerkwartier Amsterdam. door Petra Boegheim (bron: shutterstock)

Het Hamerkwartier in Amsterdam gaat los, als de markt tenminste mee wil doen

Het Hamerkwartier is het volgende grote gebied dat in Amsterdam-Noord aan bod komt voor een stevige gebiedstransformatie. De gemeente haalde Kristiaan Borret uit Brussel om de planontwikkeling mede vorm te geven. Een interview over plan en proces.

Casus

26 februari 2024