Photo by Milada Vigerova on Unsplash

SCP en TNO hekelen gebrekkige communicatie over energietransitie

20 september 2019

1 minuut

Nieuws Er is er veel onduidelijkheid over de energietransitie en de alternatieven voor aardgas. Dit blijkt uit twee rapporten die in september zijn verschenen.

Overheden, marktpartijen en burgers weten niet precies wat hun te wachten staat. Volgens TNO blijven veel vragen onbeantwoord. Er is een gebrek aan duidelijke en eenduidige informatie. Daardoor blijven neveneffecten en onverwachte onkosten buiten beeld. 

Volgens een onderzoek van SCP blijkt dat woningeigenaren zich weinig betrokken voelen en een afwachtende houding aannemen. Dit moet volgens de onderzoekers veranderen. Bewoners die het traject doorstaan hebben, kunnen ambassadeur zijn en andere eigenaren informeren. Een landelijke campagne van de rijksoverheid is onvoldoende. Daarnaast zullen ook decentrale overheden hun burgers moeten informeren, aldus het SCP. 

Cover: Photo by Milada Vigerova on Unsplash


Cover: ‘Photo by Milada Vigerova on Unsplash’Meest recent

Klimaatadaptief ontwerpen, Utrecht door Nanda Sluijsmans (bron: Flickr.com)

Gebiedsontwikkeling langs de maatlat klimaatadaptief en groen bouwen

Water en bodem leidend maken: mooi principe, maar dan. Hoe dit vorm te geven bij concrete projecten? Het Rijk lanceert de landelijke maatlat klimaatadaptief en groen bouwen als eerste hulpmiddel.

Nieuws

31 maart 2023

Nieuwbouwwijk Noorderhaven in Zutphen, Gelderland door Maarten Zeehandelaar (bron: Shutterstock)

Woningbouw op veehouderijlocaties: een goed idee

Het is een klassieke win-win: bouw woningen op locaties van veehoudende bedrijven. Minder stikstof-uitstoot en meer woningen om de woningnood te verminderen. Samuel Orobio de Castro onderzocht hoe dit in de praktijk vorm kan krijgen.

Uitgelicht
Onderzoek

31 maart 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week om opnieuw uit te vinden

Deze week draait het op Gebiedsontwikkeling.nu om 'opnieuw uitvinden'. Of het nu om industrieel bouwen, ontmoeting in superdiverse wijken of om werklocaties gaat, ze gaan in de revisie.

Nieuws

30 maart 2023