platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

SCP en TNO hekelen gebrekkige communicatie over energietransitie

SCP en TNO hekelen gebrekkige communicatie over energietransitie

Photo by Milada Vigerova on Unsplash

Er is er veel onduidelijkheid over de energietransitie en de alternatieven voor aardgas. Dit blijkt uit twee rapporten die in september zijn verschenen.

Overheden, marktpartijen en burgers weten niet precies wat hun te wachten staat. Volgens TNO blijven veel vragen onbeantwoord. Er is een gebrek aan duidelijke en eenduidige informatie. Daardoor blijven neveneffecten en onverwachte onkosten buiten beeld. 

Volgens een onderzoek van SCP blijkt dat woningeigenaren zich weinig betrokken voelen en een afwachtende houding aannemen. Dit moet volgens de onderzoekers veranderen. Bewoners die het traject doorstaan hebben, kunnen ambassadeur zijn en andere eigenaren informeren. Een landelijke campagne van de rijksoverheid is onvoldoende. Daarnaast zullen ook decentrale overheden hun burgers moeten informeren, aldus het SCP. 

Cover: Photo by Milada Vigerova on Unsplash