Photo by Milada Vigerova on Unsplash

SCP en TNO hekelen gebrekkige communicatie over energietransitie

20 september 2019

1 minuut

Nieuws
Er is er veel onduidelijkheid over de energietransitie en de alternatieven voor aardgas. Dit blijkt uit twee rapporten die in september zijn verschenen.

Overheden, marktpartijen en burgers weten niet precies wat hun te wachten staat. Volgens TNO blijven veel vragen onbeantwoord. Er is een gebrek aan duidelijke en eenduidige informatie. Daardoor blijven neveneffecten en onverwachte onkosten buiten beeld. 

Volgens een onderzoek van SCP blijkt dat woningeigenaren zich weinig betrokken voelen en een afwachtende houding aannemen. Dit moet volgens de onderzoekers veranderen. Bewoners die het traject doorstaan hebben, kunnen ambassadeur zijn en andere eigenaren informeren. Een landelijke campagne van de rijksoverheid is onvoldoende. Daarnaast zullen ook decentrale overheden hun burgers moeten informeren, aldus het SCP. 

Cover: Photo by Milada Vigerova on Unsplash


Cover: ‘Photo by Milada Vigerova on Unsplash’Meest recent

Impressie vogelvlucht ''The Line'' door NEOM (bron: NEOM)

The Line in de woestijn: kansrijke miljoenenstad of fata morgana

Een hypermoderne, duurzame stad die letterlijk op één lijn wordt gebouwd – dwars door Saudi-Arabië. Goed voor 9 miljoen inwoners zonder dat er een auto te bekennen is. Belooft het futuristische ontwerp van The Line een nieuwe vorm van stedelijkheid?

Casus

29 september 2022

Luchtfoto Achterhoek door Lars van Mulligen (bron: shutterstock.com)

Van panacee tot paradox: de interne dynamiek van regionale samenwerking in Nederlandse krimpgebieden

Regionale samenwerking in krimpregio’s: het lijkt een voor de hand liggende aanpak. Samen kom je nu eenmaal verder. Janneke Rutgers onderzocht het traject van vallen en opstaan in de Achterhoek.

Onderzoek

28 september 2022

Gasturbine door Ha-nu-man (bron: shutterstock.com)

Rijksadviseurs: energiehoofdstructuur bepaalt de ruimtelijke inrichting van Nederland

De huidige energiecrisis is volgens het College van Rijksadviseurs hét moment om de aanleg van de nieuwe energiehoofdstructuur bepalend te laten zijn voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. “Overbrug de kloof tussen energie en ruimte.”

Nieuws

28 september 2022