2016.11.03_banner big data congres

SKG bestaat tien jaar en viert dit op 3 november met een congres over technologie in de stad

28 januari 2016

4 minuten

Persoonlijk Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) bestaat in 2016 tien jaar. Om dit dubbele lustrum te vieren blikt SKG op donderdag 3 november terug en kijkt het vooral vooruit tijdens een congres dat het thema technologie in de stad meekrijgt. Peter Russell, decaan van de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft, de locatie waar het congres zal plaatsvinden, is één van de sprekers. In zijn visie is het gebruik van nieuwe technologieën van eminent belang om alle vraagstukken die op ons afkomen op te kunnen lossen. “Je zou kunnen zeggen dat het gaat over het voortbestaan van deze steden. Neem alleen al de alsmaar groeiende afvalberg die deze steden produceren.” Vijf vragen aan Peter Russell over de stappen die gemaakt moeten worden om de leefbaarheid in de steden te behouden of – nog beter - te vergroten. En over de rol van academici in dit proces, omdat zij de taak hebben om vooruit denken en te analyseren.

Tijdens het congres op 3 november relateert u het thema technologie in de stad aan de drie A’s: Architectural design, Africa & Agile. Waarom legt u daar de nadruk op?

“Allereerst is het belangrijk om te onderkennen wat het gebruik van data en informatie doet met de architectuur, de ontwikkeling en de opbouw van een stad. Daarnaast is het zo dat vooral de steden in Afrika een sterke groei zullen doormaken in de komende tien jaar. Ik doel dan op zowel het aantal inwoners als de levensstandaard. En daarom is het belangrijk dat er binnen de architectuur aandacht is voor het feit dat we andere wegen zullen inslaan als het gaat om het vormgeven van steden. Het is enorm belangrijk om stil te staan bij de vraag hoe we toekomstige architecten kunnen klaarstomen zodat ze behendig kunnen omspringen met de vraagstukken die op hen afkomen.”

Durft u het aan om te voorspellen wat het gebruik van data en informatie teweeg zal brengen en wat dit zal doen met de steden in een periode van zeg tien of twintig jaar?

“Er was ooit een filosoof die zei: voorspellen is moeilijk vooral als het over de toekomst gaat. We moeten het afwachten, maar ik denk dat we op een andere manier data kunnen analyseren dan nu het geval is en dat dit ons zal helpen bij het managen, het leiding geven, aan de stad. Het gaat dan bijvoorbeeld om zaken als mobiliteit en energie. Er wordt al gesproken over computergestuurd vervoer; zowel bussen en auto’s. Dit betekent dat vervoer minder ruimte hoeft in te nemen en dat we deze ruimte kunnen gebruiken voor andere dingen zoals huizen, parken of betere infrastructuur.”

Wat kan dit betekenen voor West-Europa?

“Ik denk dat West-Europa voor een paar lastige beslissingen staat. Weet Europa de veranderingen die er aan zitten te komen te omarmen of gaat het de tweede viool spelen als het gaat om leiderschap? Denk bijvoorbeeld aan zaken als sociale cohesie. Europa heeft in het verleden een belangrijke rol gespeeld in de wereld, maar staat nu voor grote uitdagingen, zoals de krimp van de bevolking en de komst van vluchtelingen. De houding van Europa moet veranderen wil het een rol van betekenis blijven spelen in de wereld.”

Welke stappen moet Europa nemen om een rol te blijven spelen in de wereld?

“De wereld kijkt naar Europa en heeft Europa ook nodig in het tonen van leiderschap. Het komt aan op het vinden van de juiste balans. De architectuuropleidingen en vergelijkbare opleidingen in Europa moeten dit gegeven omarmen en er tijdens de lessen inhoudelijk aandacht aan besteden. Technologische vernieuwingen die er aan zitten te komen hebben een grote invloed op ons leven en ontwerpers moeten dan ook een duidelijk standpunt innemen. Het zou goed zijn als we er voor zorgen dat er op universiteiten en hogescholen een debat op gang komt over dit onderwerp. Dat zouden we zeker moeten stimuleren.”

Over welke vaardigheden moeten studenten (met de focus op architectuur en de gebouwde omgeving) beschikken om klaar te zijn voor de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd?

“Onze studenten hoeven niet te weten hoe ze big data moeten beheren - ze moeten simpelweg bewust zijn van de invloed die dit alles kan hebben op ons, de samenleving. Alle studenten moeten programming languages bestuderen voordat ze een andere (mensen)taal gaan leren. Communicatie van mens tot mens, daar zijn we vrij goed in. Waar we aan moeten werken is de Human-machine-communication.”

Data2

‘Data2’

Donderdag 3 november, Faculteit Bouwkunde TU Delft

De impact van technologie op gebiedsontwikkeling wordt steeds concreter. Het wordt steeds makkelijker om data te verzamelen, te gebruiken en te delen. Uitvindingen op de gebieden van energie, van mobiliteit en van communicatie veranderen de manier waarop de stad wordt beleefd en gebruikt.

Kijk hier voor het hele programma en om aan te melden.

Zie ook:


Cover: ‘2016.11.03_banner big data congres’


Portret - Wendy Braanker

Door Wendy Braanker

redacteur Bewust Nieuwbouw bij NEPROM


Meest recent

Vondelpark in Amsterdam door Wolf-photography (bron: Shutterstock)

Klimaatadaptatie in de stad, neem ook de effecten op de waterkwaliteit mee

De waterkwaliteit in Nederland staat volop in de belangstelling. Het stedelijk water doet daarin ook mee, mede in relatie tot de klimaatbestendige stad. Bart-Jan Vreman van Arcadis laat zien waar we op moeten letten bij klimaatmaatregelen.

Onderzoek

12 april 2024

Binnenkomst bij het SKG Jaarcongres 2024 door Sander van Wettum (bron: SKG)

SKG Jaarcongres 2024 – de sessies, deel 2

Tijdens het laatste SKG Jaarcongres zijn tijdens twaalf deelsessies actuele thema’s uit het gebiedsontwikkeling-vakgebied besproken. Vandaag vatten we de vijf ‘zachtere’ thema’s samen.

Uitgelicht
SKG Nieuws

12 april 2024

Weekoverzicht - Dit was een week om door te zetten door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week om door te zetten

Deze week ging het op Gebiedsontwikkeling.nu over doorzetten. Doorzetten om een transformatieproject in Bussum af te ronden, om kwaliteit van leven te verbeteren ondanks krimp of om de stad boven water te houden.

Weekoverzicht

11 april 2024