platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

SKG Jaarcongres Gebiedsontwikkeling 2021: een nieuw begin

SKG Jaarcongres Gebiedsontwikkeling 2021: een nieuw begin

SKG Jaarcongres 2021 banner 890x360 (Rémon Mulder)

Het einde van de pandemie lijkt in zicht. Welke lessen heeft 2020 ons geleerd? En wat zullen de verkiezingen ons vakgebied brengen? Op 31 maart 2021 houdt de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling haar jaarcongres. Twee weken na de landelijke verkiezingen maken we met elkaar de balans op en schetsen een nieuw begin voor ons vakgebied.

De grote maatschappelijke opgaven als de woningnood en het verduurzamen van de gebouwde omgeving blijven onverkort overeind. Veranderingen in het klimaat en de sociale cohesie in ons land zijn van toenemend maatschappelijk belang. De Leerstoel Gebiedsontwikkeling nodigt alle leden en belangstellenden uit om tijdens het jaarcongres inspiratie op te doen, kennis te delen, praktische oplossingen te bespreken en elkaar (digitaal) te ontmoeten.

31 maart 2021

Al deze uitdagingen komen in gebiedsontwikkeling samen en zullen de komende jaren veel van partijen in ons vakgebied vragen. Tijdens het SKG Jaarcongres op 31 maart 2021 richten we ons via het verbindende karakter van gebiedsontwikkeling op een nieuw begin. Welke rol gaat het Rijk spelen? Wat wordt er van andere overheden, marktpartijen en maatschappelijke organisaties verwacht? Welke kennis is nog nodig? En welke oplossingsrichtingen zijn veelbelovend?

Twee weken na de landelijke verkiezingen gaan we hierover met elkaar in gesprek, inclusief bijdragen van prominente sprekers. Markeer 31 maart 2021 dus in de agenda!

SKG Award 2021

Tijdens het SKG-jaarcongres wordt ook de SKG Award 2021 uitgereikt aan een gebiedsontwikkeling met de meest duurzame en integrale visie. De winnende prestatie is gericht op het verenigen en combineren van economische (profit), ecologische (planet) en sociaal-culturele (people) doelstellingen. Dit jaar legt de jury het accent op klimaatadaptieve elementen in de gebiedsontwikkeling. Een project indienen voor de SKG Award kan tot 1 januari 2021 bij Jolien Kramer (jolien.kramer@tudelft.nl). De jury maakt tijdens het jaarcongres de winnaar bekend.

Cover: Rémon Mulder