Cover Jaarverslag SKG 2022 door Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (bron: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)

SKG Jaarverslag 2022: stip op de horizon voor ogen houden

6 juli 2023

2 minuten

SKG Nieuws In 2022 nam de onzekerheid en complexiteit in gebiedsontwikkeling toe. Dan is het hebben van een onafhankelijk platform dat vasthoudt aan een duidelijke stip op de horizon des te belangrijker. Dat en meer blijkt uit het jaarverslag 2022 van de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG).

Bekijk hier het jaarverslag 2022 (pdf) van de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling.

In het voorwoord van het jaarverslag 2022 van de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) maken Co Verdaas, hoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft en SKG-directeur Tom Daamen duidelijk dat het uitbreken van de oorlog in Oekraïne – begin 2022 – in eerste instantie natuurlijk grote gevolgen heeft voor de mensen in dit Oost-Europese land.

De consequenties voor gebiedsontwikkeling in ons land zijn er eveneens: hoge energieprijzen, inflatie, rentestijging en oplopende bouwkosten. Het is een cocktail die de uitvoeringskracht van gebiedsontwikkelaars op de proef stelt.

Het is de bedoeling van SKG om de praktijk van gebiedsontwikkeling te verbeteren, te versnellen en te verdiepen

En de opgave is al groot. Honderdduizenden huizen moeten er gebouwd worden om de woningnood op te lossen. De energietransitie, klimaatadaptatie, bodem en water als sturend principe, de uitdagingen worden er niet minder op. Er moet dus eigenlijk heel veel tegelijk in een rap tempo en dat in minder florissante (markt)omstandigheden.

Kennis delen

De behoefte aan een onafhankelijk platform als SKG is in deze uitdagende tijden onverminderd groot. Dat blijkt onder andere uit het toenemend aantal publieke, private én maatschappelijke partners dat zich aansluit bij dit unieke netwerk in gebiedsontwikkelend Nederland – in 2022 verwelkomde de stichting drie nieuwe leden, te weten de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de Gemeente ‘s-Hertogenbosch en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

De stichting legt zich toe op het delen van kennis tussen professionals in de praktijk en legt een directe link met wetenschappelijke inzichten. Dit steeds met de bedoeling om de praktijk van gebiedsontwikkeling te verbeteren, te versnellen en te verdiepen. Onder meer door nieuwe handelingsperspectieven te bieden. En om zo, ondanks moeilijke tijden, de stip op de horizon voor ogen te houden.

Nieuwe onderzoekslijnen

In 2022 is niet alleen het aantal deelnemers van de stichting gegroeid, er zijn ook nieuwe onderzoekslijnen ingezet. In 2022 ging bijvoorbeeld het interdisciplinaire onderzoeksproject Red&Blue van start waarin klimaatrisico’s voor gebiedsontwikkeling worden onderzocht. Samen met Nationaal Programma Regionale Energie Strategie (NP RES) is het leertraject ‘Energie in de Leefomgeving’ ingezet op het snijvlak van de energietransitie en gebiedsontwikkeling.

Ontwerpen in gebiedsontwikkeling door Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (bron: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)

‘Ontwerpen in gebiedsontwikkeling’ door Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (bron: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)


En op het vlak van ontwerpend onderzoek is een publicatie verschenen die handvatten biedt voor partijen die met ontwerpend onderzoek in gebiedsontwikkeling aan de slag willen. Die focus om in de praktijk impact te hebben, blijkt bijvoorbeeld ook uit de handreiking ‘gebiedsontwikkeling voor raadsleden’ die in 2022 voor het eerst verscheen.

Meer weten over de doelstellingen en activiteiten van de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling? Alle informatie is te vinden op de website van SKG.


Cover: ‘Cover Jaarverslag SKG 2022’ door Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (bron: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)Meest recent

Klaprozen met windmolen door Ullision (bron: Shutterstock)

Meer energie – letterlijk – in lokale ruimtelijke ontwikkeling: de zeven principes van Transform

Hoe kan lokale energieopwekking bijdragen aan een duurzame ruimtelijke ontwikkeling? Bert Pots rapporteert over een bijeenkomst van Transform en MooiNL over het bouwen aan succesvolle energiegemeenschappen.

Verslag

21 juni 2024

Katendrecht in Rotterdam door Frans Blok (bron: Shutterstock)

De stille havenbuurt? Dit is de geluidsbeleving op Katendrecht anno 2024

Bij een havenstad denken we aan industriële herrie van voorbijvarende schepen en fabrieksnijverheid. Hoe wordt een omgetoverde havenbuurt vandaag de dag beleefd door bewoners? Geluidsonderzoek creëert nieuwe kaarten en verhalen.

Onderzoek

21 juni 2024

GO weekoverzicht 20 juni 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week om werelden samen te brengen

Deze week werd op Gebiedsontwikkeling.nu maar weer eens duidelijk hoe belangrijk het is om verschillende werelden samen te brengen. Voor maatschappelijke impact, om verstedelijking van voldoende energie te voorzien en om uit de eigen bubbel te komen.

Weekoverzicht

20 juni 2024