Cover Jaarverslag SKG 2022 door Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (bron: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)

SKG Jaarverslag 2022: stip op de horizon voor ogen houden

6 juli 2023

2 minuten

SKG Nieuws In 2022 nam de onzekerheid en complexiteit in gebiedsontwikkeling toe. Dan is het hebben van een onafhankelijk platform dat vasthoudt aan een duidelijke stip op de horizon des te belangrijker. Dat en meer blijkt uit het jaarverslag 2022 van de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG).

Bekijk hier het jaarverslag 2022 (pdf) van de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling.

In het voorwoord van het jaarverslag 2022 van de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) maken Co Verdaas, hoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft en SKG-directeur Tom Daamen duidelijk dat het uitbreken van de oorlog in Oekraïne – begin 2022 – in eerste instantie natuurlijk grote gevolgen heeft voor de mensen in dit Oost-Europese land.

De consequenties voor gebiedsontwikkeling in ons land zijn er eveneens: hoge energieprijzen, inflatie, rentestijging en oplopende bouwkosten. Het is een cocktail die de uitvoeringskracht van gebiedsontwikkelaars op de proef stelt.

Het is de bedoeling van SKG om de praktijk van gebiedsontwikkeling te verbeteren, te versnellen en te verdiepen

En de opgave is al groot. Honderdduizenden huizen moeten er gebouwd worden om de woningnood op te lossen. De energietransitie, klimaatadaptatie, bodem en water als sturend principe, de uitdagingen worden er niet minder op. Er moet dus eigenlijk heel veel tegelijk in een rap tempo en dat in minder florissante (markt)omstandigheden.

Kennis delen

De behoefte aan een onafhankelijk platform als SKG is in deze uitdagende tijden onverminderd groot. Dat blijkt onder andere uit het toenemend aantal publieke, private én maatschappelijke partners dat zich aansluit bij dit unieke netwerk in gebiedsontwikkelend Nederland – in 2022 verwelkomde de stichting drie nieuwe leden, te weten de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de Gemeente ‘s-Hertogenbosch en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

De stichting legt zich toe op het delen van kennis tussen professionals in de praktijk en legt een directe link met wetenschappelijke inzichten. Dit steeds met de bedoeling om de praktijk van gebiedsontwikkeling te verbeteren, te versnellen en te verdiepen. Onder meer door nieuwe handelingsperspectieven te bieden. En om zo, ondanks moeilijke tijden, de stip op de horizon voor ogen te houden.

Nieuwe onderzoekslijnen

In 2022 is niet alleen het aantal deelnemers van de stichting gegroeid, er zijn ook nieuwe onderzoekslijnen ingezet. In 2022 ging bijvoorbeeld het interdisciplinaire onderzoeksproject Red&Blue van start waarin klimaatrisico’s voor gebiedsontwikkeling worden onderzocht. Samen met Nationaal Programma Regionale Energie Strategie (NP RES) is het leertraject ‘Energie in de Leefomgeving’ ingezet op het snijvlak van de energietransitie en gebiedsontwikkeling.

Ontwerpen in gebiedsontwikkeling door Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (bron: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)

‘Ontwerpen in gebiedsontwikkeling’ door Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (bron: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)


En op het vlak van ontwerpend onderzoek is een publicatie verschenen die handvatten biedt voor partijen die met ontwerpend onderzoek in gebiedsontwikkeling aan de slag willen. Die focus om in de praktijk impact te hebben, blijkt bijvoorbeeld ook uit de handreiking ‘gebiedsontwikkeling voor raadsleden’ die in 2022 voor het eerst verscheen.

Meer weten over de doelstellingen en activiteiten van de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling? Alle informatie is te vinden op de website van SKG.


Cover: ‘Cover Jaarverslag SKG 2022’ door Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (bron: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)Meest recent

Workshop door Glamourmanifest en ZO!City (bron: Glamourmanifest en ZO!City)

Gebiedstransformatie #4: zo bouw je een ge(s)laagde samenwerking op

Bij de TU Delft start de nieuwe leergang Stedelijke Transformatie. Expert Saskia Beer licht met een serie artikelen de bijzondere aspecten van transformatieprocessen toe. In deel 4 (slot): het bouwen aan samenwerking.

Uitgelicht
Analyse

27 september 2023

Spoorzone Tilburg 2020 door Gerdien Wolthaus Paauw (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Beeldessay Spoorzone Tilburg

In haar beeldessay Spoortocht013 laat fotograaf Gerdien Wolthaus Paauw op fraaie wijze zien hoe de spoorzone Tilburg in de periode van 2013 tot en met 2020 een complete transformatie ondergaat.

Opinie

27 september 2023

Berlijn, Duitsland door Jan Fock (bron: Shutterstock)

Bereikbare stad en toch leefbaar, het kan wel

Steeds meer steden kiezen voor minder auto’s in de stad, maar in Berlijn en Las Vegas willen stadsbestuurders snelwegen juist uitbreiden, tot afschuw van bewoners. Er zijn ook voorbeelden waarin bereikbaarheid en omgevingskwaliteit samen opgaan.

Nieuws

26 september 2023