2013.08.30_Social Safari_0_180

Social Innovation Safari: snelkookpan voor sociale innovatie

30 augustus 2013

3 minuten

Verslag
Tien dagen lang zijn 23 deelnemers uit meer dan tien verschillende landen, waaronder Kenia, Costa Rica, Iran, Zimbabwe, Guatemala en Nicaragua, op Social Innovation Safari geweest in Amsterdam. De deelnemers streken middenin de stedelijke jungle neer om nieuwe oplossingen te vinden voor complexe stedelijke uitdagingen zoals jeugdwerkeloosheid, begeleiding van jonge criminelen, verloedering van de buurt en de opkomst van de ‘shared economy’.

Social Innovation Safari: snelkookpan voor sociale innovatie - Afbeelding 1

Social Innovation Safari: snelkookpan voor sociale innovatie - Afbeelding 1


Nieuwe inzichten en allianties voor bestaande problemen

Wereldwijd spelen grote sociale en economische opgaven, zoals klimaatverandering, werkeloosheid, chronische ziekte en stijgende inkomensongelijkheid. Hoewel de aard van de problemen uiteenloopt, geldt voor alle problemen dat de traditionele benadering ervan tekortschiet: frisse benadering en nieuwe oplossingen zijn nodig. De Social Innovation Safari heeft tot doel om nieuwe denk- en werkwijzen te ontdekken rond bestaande maatschappelijke vraagstukken, en deze daadwerkelijk te testen. Drie organisaties bundelden hun krachten: Kennisland, initiatiefnemer en denktank voor sociale vernieuwing, Graduate School For Social Sciences (GSSS) van de Universiteit van Amsterdam en Hivos, een ontwikkelingsorganisatie die zich wereldwijd inzet voor sociale innovatie. Samen brachten zij een groep getalenteerde sociale vernieuwers uit de hele wereld samen. Dit resulteerde in een multidisciplinaire snelkookpan voor sociale innovatie.

Social Innovation Safari: snelkookpan voor sociale innovatie - Afbeelding 2

Social Innovation Safari: snelkookpan voor sociale innovatie - Afbeelding 2


De deelnemers richtten zich in groepen op de opgaven van de vier deelnemende organisaties: de dienst Economische Zaken en de Dienst Werk en Inkomen van de gemeente Amsterdam, Bureau Jeugdzorg Amsterdam en woningcorporatie De Alliantie.

Social Innovation Safari: snelkookpan voor sociale innovatie - Afbeelding 3

Social Innovation Safari: snelkookpan voor sociale innovatie - Afbeelding 3


Uitkomsten: grote ambities, kleine stappen

- Om tot nieuwe benaderingen van sociale vraagstukken te komen, moet je beginnen met het ter discussie stellen van de onderliggende waarden waarop de problemen zijn gebaseerd. Herdefinieer het probleem nadat je betrokken bewoners en organisaties uitgebreid hebt gesproken.
- Dat het nodig is om van institutioneel geformuleerde doelen naar het gebruikersperspectief te schuiven wordt breed erkend, maar organisaties vinden het lastig deze verandering in de praktijk te brengen. Een voorbeeld: door veel tijd door te brengen in de Dobbebuurt, kwam het team erachter dat er veel zaken in de buurt spelen waarvan de woningcorporatie niet van af weet. Met de wijkaanpak wordt vaak geen recht gedaan aan wat bewoners zien als een goede buurt.
- Aanbeveling van het team Dienst Werk en Inkomen: streef naar een aanpak waarin de jongeren centraal staan; een ondersteunende overheidsinstelling die meedenkt met individuele ideeën en ambities in plaats van een ‘controlerend systeem’.
- Het team Jeugdzorg richtte zich op het ondersteunen van kinderen die met het huidige systeem niet bereikt worden. Sommige voorstellen zijn radicaal, zoals een ‘peer-to-peer community’, andere zijn eenvoudig te implementeren in de werkwijze van Jeugdzorg.
- Het team ‘Shared Economy’ (Economische Zaken) onderzocht wie op welke wijze profiteert van gedeelde consumptie en hoe dit kan worden gestimuleerd door de overheid. Bijvoorbeeld door nieuwe vormen van samenwerking op te zetten tussen bestaande bedrijven en ‘deelplatforms’ (bijvoorbeeld een samenwerking tussen de Gamma en het Repair Café). Amsterdam lijkt alles in huis te hebben om ‘The Sharing Capital of the World’ te worden.

Voor het volledige verslag en presentatie van de teams per case, zie: http://socialsafari.org/what-came-out/safari-2013/

Zie ook:Meest recent

Benchakitti Forest Park, Bangkok door gothiclolita (Shutterstock)

“Verdichting kan zelfs leiden tot kwalitatief hoogwaardigere openbare ruimte”

Gebiedsontwikkelaars moeten zich niet blindstaren op vierkante meters, maar uitgaan van publieke waarden die ze willen realiseren en welk programma daarbij past. Dat is het advies van Ellen van Bueren, hoogleraar aan de TU Delft.

Persoonlijk

16 augustus 2022

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022

Bryant Park in New York door Leonid Andronov (Shutterstock)

De maakbaarheid van een prettige leefomgeving

Integraal gebiedsbeheer kan helpen om de leefomgeving in bestaande en nieuwe buurten en wijken te verbeteren. Maar wat is het precies? Het Urban Land Institute maakt een ronde langs de experts en zoekt uit wat de kansen en bedreigingen zijn.

Analyse

15 augustus 2022