2013.08.30_Social Safari_0_180

Social Innovation Safari: snelkookpan voor sociale innovatie

30 augustus 2013

3 minuten

Verslag Tien dagen lang zijn 23 deelnemers uit meer dan tien verschillende landen, waaronder Kenia, Costa Rica, Iran, Zimbabwe, Guatemala en Nicaragua, op Social Innovation Safari geweest in Amsterdam. De deelnemers streken middenin de stedelijke jungle neer om nieuwe oplossingen te vinden voor complexe stedelijke uitdagingen zoals jeugdwerkeloosheid, begeleiding van jonge criminelen, verloedering van de buurt en de opkomst van de ‘shared economy’.

Social Innovation Safari: snelkookpan voor sociale innovatie - Afbeelding 1

‘Social Innovation Safari: snelkookpan voor sociale innovatie - Afbeelding 1’


Nieuwe inzichten en allianties voor bestaande problemen

Wereldwijd spelen grote sociale en economische opgaven, zoals klimaatverandering, werkeloosheid, chronische ziekte en stijgende inkomensongelijkheid. Hoewel de aard van de problemen uiteenloopt, geldt voor alle problemen dat de traditionele benadering ervan tekortschiet: frisse benadering en nieuwe oplossingen zijn nodig. De Social Innovation Safari heeft tot doel om nieuwe denk- en werkwijzen te ontdekken rond bestaande maatschappelijke vraagstukken, en deze daadwerkelijk te testen. Drie organisaties bundelden hun krachten: Kennisland, initiatiefnemer en denktank voor sociale vernieuwing, Graduate School For Social Sciences (GSSS) van de Universiteit van Amsterdam en Hivos, een ontwikkelingsorganisatie die zich wereldwijd inzet voor sociale innovatie. Samen brachten zij een groep getalenteerde sociale vernieuwers uit de hele wereld samen. Dit resulteerde in een multidisciplinaire snelkookpan voor sociale innovatie.

Social Innovation Safari: snelkookpan voor sociale innovatie - Afbeelding 2

‘Social Innovation Safari: snelkookpan voor sociale innovatie - Afbeelding 2’


De deelnemers richtten zich in groepen op de opgaven van de vier deelnemende organisaties: de dienst Economische Zaken en de Dienst Werk en Inkomen van de gemeente Amsterdam, Bureau Jeugdzorg Amsterdam en woningcorporatie De Alliantie.

Social Innovation Safari: snelkookpan voor sociale innovatie - Afbeelding 3

‘Social Innovation Safari: snelkookpan voor sociale innovatie - Afbeelding 3’


Uitkomsten: grote ambities, kleine stappen

- Om tot nieuwe benaderingen van sociale vraagstukken te komen, moet je beginnen met het ter discussie stellen van de onderliggende waarden waarop de problemen zijn gebaseerd. Herdefinieer het probleem nadat je betrokken bewoners en organisaties uitgebreid hebt gesproken.
- Dat het nodig is om van institutioneel geformuleerde doelen naar het gebruikersperspectief te schuiven wordt breed erkend, maar organisaties vinden het lastig deze verandering in de praktijk te brengen. Een voorbeeld: door veel tijd door te brengen in de Dobbebuurt, kwam het team erachter dat er veel zaken in de buurt spelen waarvan de woningcorporatie niet van af weet. Met de wijkaanpak wordt vaak geen recht gedaan aan wat bewoners zien als een goede buurt.
- Aanbeveling van het team Dienst Werk en Inkomen: streef naar een aanpak waarin de jongeren centraal staan; een ondersteunende overheidsinstelling die meedenkt met individuele ideeën en ambities in plaats van een ‘controlerend systeem’.
- Het team Jeugdzorg richtte zich op het ondersteunen van kinderen die met het huidige systeem niet bereikt worden. Sommige voorstellen zijn radicaal, zoals een ‘peer-to-peer community’, andere zijn eenvoudig te implementeren in de werkwijze van Jeugdzorg.
- Het team ‘Shared Economy’ (Economische Zaken) onderzocht wie op welke wijze profiteert van gedeelde consumptie en hoe dit kan worden gestimuleerd door de overheid. Bijvoorbeeld door nieuwe vormen van samenwerking op te zetten tussen bestaande bedrijven en ‘deelplatforms’ (bijvoorbeeld een samenwerking tussen de Gamma en het Repair Café). Amsterdam lijkt alles in huis te hebben om ‘The Sharing Capital of the World’ te worden.

Voor het volledige verslag en presentatie van de teams per case, zie: http://socialsafari.org/what-came-out/safari-2013/

Zie ook:


Cover: ‘2013.08.30_Social Safari_0_180’Meest recent

KPI Business Analytics Data Dashboard. Analist met behulp van computer door Andrey_Popov (bron: shutterstock)

De tijd is daar: echte sociale impact maken met data in gebiedsontwikkeling

Data en gebiedsontwikkeling moeten maar eens uit de fase komen van de beloften. Het is tijd om echte sociale impact te realiseren in buurten en wijken en daar kunnen data zeker bij helpen, zo betoogt Walter Bokern.

Opinie

31 januari 2023

Rinske Brand Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Flore Zoe)

Niet voor te stellen

Stadmakers die iets bijzonders van hun omgeving maken zijn van onmisbare waarde voor aantrekkelijke steden. Maar ze komen er volgens columnist Rinkse Brand zelf nogal eens bekaaid vanaf. “Je kunt het je gewoon niet voorstellen.”

Opinie

30 januari 2023

Leusden Maanwijk door Heijmans (bron: Heijmans)

Maanwijk Leusden: technologie ondersteunt het gezond en samen leven

Technologie in de woning is al lang niet meer bijzonder. In de buurt is dat anders. Ontwikkelaar Heijmans gebruikt techniek om het samen-leven in Maanwijk (Leusden) te faciliteren zodat er een gezonde, duurzame én moderne wijk ontstaat.

Casus

30 januari 2023