"Nieuwbouw Oog in Al Utrecht" (CC BY-SA 2.0) by d66utrecht1

Steeds grotere woningen op steeds kleinere percelen

4 juli 2019

1 minuut

Nieuws
De omvang van kavels in nieuwbouwprojecten vertoont sinds de jaren vijftig een dalende trend, vooral in steden. Daarentegen is de woonoppervlakte in diezelfde periode toegenomen. Dit betekent dat nieuwbouwhuizen steeds kleinere tuinen hebben. Dat blijkt uit onderzoek van Regiocontainer naar de ontwikkeling van de woon- en perceeloppervlakte.

Het onderzoek richt zich specifiek op tussenwoningen, omdat deze veel voorkomen en duidelijk te definiëren zijn. Uit de analyse blijkt dat de kavels van tussenwoningen sinds 1950 29,7% kleiner zijn geworden, terwijl het gemiddeld woonoppervlak 21,1% is gestegen. Opvallend is dat sinds 2010 ook de woonoppervlakte daalt, maar nieuwbouwhuizen zijn nog altijd groter dan in 1950. 

Cover: "Nieuwbouw Oog in Al Utrecht" (CC BY-SA 2.0) by d66utrecht1

Lees verder op regiocontainer.nl


Cover: ‘"Nieuwbouw Oog in Al Utrecht" (CC BY-SA 2.0) by d66utrecht1’Meest recent

Skyline Eindhoven door Ivo Verschuuren (bron: Shutterstock)

Provincie moet rol pakken van regionale gebiedsregisseur

Veel maatschappelijke ontwikkelingen gaan over gemeentegrenzen heen en dus ligt het voor de hand ruimtelijke ordening op een hoger schaalniveau op te pakken. De provincies komen hiervoor nadrukkelijk in beeld, aldus promovendus Guus van Steenbergen.

Uitgelicht
Onderzoek

23 september 2022

Portret Marlon Boeve door Sander van Wettum (bron: SKG)

Marlon Boeve start als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling

Marlon Boeve treedt aan als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling bij de TU Delft. In gesprek met Eric Burgers geeft zij aan wat omgevingsrecht voor haar betekent en wat de betekenis ervan is voor de ruimtelijke inrichting van Nederland.

SKG Nieuws

23 september 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week waarin de natuur voor samenhang zorgt

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu: onheilspellende berichten over het gebrek aan samenhang in de aanpak van ruimtelijke opgaven op nationaal- én op buurtniveau. Maar ook: hoe de natuur samenhang kan brengen in gebiedsontwikkeling.

Nieuws

22 september 2022