NEW YORK Photo by Aaron Sebastian on Unsplash door Aaron Sebastian (bron: Unsplash)

Succesvolle metropolen kenmerken zich door nabijheid

17 juli 2019

1 minuut

Nieuws Een nieuw onderzoek van het Amerikaanse Brookings Institute wijst op de voordelen van nabijheid van wonen, werken en andere functies in stedelijke ontwikkeling. Het instituut pleit daarom voor een planologie- en mobiliteitsbeleid dat meer nadruk legt op de menselijke schaal en korte afstanden.

Het onderzoek noemt vijf voordelen van nabijheid ten opzichte van spreiding, en daarmee van verdichting ten opzichte van stadsuitbreiding:

  1. Het bevordert agglomeratiewerking en groei van industrieën en regionale economieën.
  2. Het vereist minder infrastructuur per hoofd van de bevolking en vermindert hierdoor de fiscale druk op de gemeenschap.
  3. Het biedt meer keuze in vervoermiddelen en maakt vervoer betaalbaarder en voor alle leeftijden.
  4. Het is essentieel om uitstoot tegen te gaan en steden meer klimaatrobuust te maken.
  5. Het zorgt voor betere verkeersveiligheid en een gezondere bevolking.

Cover: Photo by Aaron Sebastian on Unsplash

Lees verder op brookings.edu


Cover: ‘NEW YORK Photo by Aaron Sebastian on Unsplash’ door Aaron Sebastian (bron: Unsplash) onder CC0 1.0, uitsnede van origineelMeest recent

Fenix Food Factory in Rotterdam door Iris van den Broek (bron: Shutterstock)

Katendrecht, Rotterdam: Taking a Walk on the Gentrified Side

Gentrification heeft zeker niet alleen negatieve kanten, hoewel daar wel vaak de nadruk op wordt gelegd. Vincent Baptist vloog het vraagstuk op Katendrecht niet aan met de professionals maar door met bewoners te gaan wandelen.

Onderzoek

27 februari 2024

Fuggerei (Augsburg) door Gerd Eichmann (bron: Wikimedia Commons)

De woningcorporatie van morgen heeft alles te maken met die van gisteren

De woningcorporaties laten een hernieuwd elan zien. Spannend wordt de vraag waar hun toekomst ligt. Reimar von Meding (KAW) schreef er een essay over in opdracht van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties.

Opinie

27 februari 2024

Oude Citroën auto (deux chevaux) in het Hamerkwartier Amsterdam. door Petra Boegheim (bron: shutterstock)

Het Hamerkwartier in Amsterdam gaat los, als de markt tenminste mee wil doen

Het Hamerkwartier is het volgende grote gebied dat in Amsterdam-Noord aan bod komt voor een stevige gebiedstransformatie. De gemeente haalde Kristiaan Borret uit Brussel om de planontwikkeling mede vorm te geven. Een interview over plan en proces.

Casus

26 februari 2024