platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Succesvolle metropolen kenmerken zich door nabijheid

Succesvolle metropolen kenmerken zich door nabijheid

NEW YORK Photo by Aaron Sebastian on Unsplash

Een nieuw onderzoek van het Amerikaanse Brookings Institute wijst op de voordelen van nabijheid van wonen, werken en andere functies in stedelijke ontwikkeling. Het instituut pleit daarom voor een planologie- en mobiliteitsbeleid dat meer nadruk legt op de menselijke schaal en korte afstanden.

Het onderzoek noemt vijf voordelen van nabijheid ten opzichte van spreiding, en daarmee van verdichting ten opzichte van stadsuitbreiding:

  1. Het bevordert agglomeratiewerking en groei van industrieën en regionale economieën.
  2. Het vereist minder infrastructuur per hoofd van de bevolking en vermindert hierdoor de fiscale druk op de gemeenschap.
  3. Het biedt meer keuze in vervoermiddelen en maakt vervoer betaalbaarder en voor alle leeftijden.
  4. Het is essentieel om uitstoot tegen te gaan en steden meer klimaatrobuust te maken.
  5. Het zorgt voor betere verkeersveiligheid en een gezondere bevolking.

Cover: Photo by Aaron Sebastian on Unsplash

Lees verder op brookings.edu