NEW YORK Photo by Aaron Sebastian on Unsplash door Aaron Sebastian (bron: Unsplash)

Succesvolle metropolen kenmerken zich door nabijheid

17 juli 2019

1 minuut

Nieuws Een nieuw onderzoek van het Amerikaanse Brookings Institute wijst op de voordelen van nabijheid van wonen, werken en andere functies in stedelijke ontwikkeling. Het instituut pleit daarom voor een planologie- en mobiliteitsbeleid dat meer nadruk legt op de menselijke schaal en korte afstanden.

Het onderzoek noemt vijf voordelen van nabijheid ten opzichte van spreiding, en daarmee van verdichting ten opzichte van stadsuitbreiding:

  1. Het bevordert agglomeratiewerking en groei van industrieën en regionale economieën.
  2. Het vereist minder infrastructuur per hoofd van de bevolking en vermindert hierdoor de fiscale druk op de gemeenschap.
  3. Het biedt meer keuze in vervoermiddelen en maakt vervoer betaalbaarder en voor alle leeftijden.
  4. Het is essentieel om uitstoot tegen te gaan en steden meer klimaatrobuust te maken.
  5. Het zorgt voor betere verkeersveiligheid en een gezondere bevolking.

Cover: Photo by Aaron Sebastian on Unsplash

Lees verder op brookings.edu


Cover: ‘NEW YORK Photo by Aaron Sebastian on Unsplash’ door Aaron Sebastian (bron: Unsplash) onder CC0 1.0, uitsnede van origineelMeest recent

Het panel op de PROVADA door PROVADA (bron: PROVADA)

“Het Rijk erbij betrekken om louter voor elkaar te krijgen wat alleen jullie zo graag willen? Dat zou wel heel gemakkelijk zijn”

Een pittig debat tijdens de PROVADA gaf inzicht hoe overheden en marktpartijen zich momenteel tot elkaar verhouden. Er is een gedeeld gevoel van urgentie om snel meer gebieden te ontwikkelen. Maar de vijandbeelden blijven hardnekkig.

Verslag

19 juni 2024

Developing places for human capabilities door Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud (bron: Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud)

Sturen op sociale duurzaamheid, dit kan gebiedsontwikkeling bijdragen

Hoe kunnen we via gebiedsontwikkeling de sociale duurzaamheid in de stad verbeteren? Voor haar promotieonderzoek keek Céline Janssen naar vier projecten in drie landen. Ze vat de belangrijkste inzichten uit deze uitgebreide analyse samen.

Uitgelicht
Onderzoek

19 juni 2024

Brug over Amsterdams Rijn Kanaal door MyStockVideo (bron: Shutterstock)

College van Rijksadviseurs: zet in op de langere termijn voor nationale ruimtelijke keuzes

Nadat het PBL eerder al de ruimtelijke voorstellen van de provincies kraakte (bedoeld als opmaat voor de Nota Ruimte), doet het College van Rijksadviseurs ook een duit in het zakje. Zeven punten worden benoemd voor de kwaliteit op langere termijn.

Analyse

18 juni 2024