Windmolen op Texel rond water door EvgeniT (bron: Pixabay)

Sweco: hou bij ruimtelijke investeringen meer rekening met stijging zeespiegel

2 maart 2021

2 minuten

Onderzoek Tot 2050 kosten de vijf grootste ruimtelijke investeringsopgaven van het land samen al ruim 900 miljard euro. Maar dit bedrag is aan de lage kant, omdat er nauwelijks rekening gehouden is met de toekomstige effecten van zeespiegelstijging. Dat blijkt uit onderzoek van ingenieursadviesbureau Sweco.

De stijging van de zeespiegel is binnen de Nederlandse gebiedsontwikkeling een steeds actueler thema. Zo is er sinds twee jaar het Kennisprogramma Zeespiegelstijging. Hierin werken overheden, kennisinstellingen, bedrijven (waaronder Sweco), plannenmakers en maatschappelijke organisaties samen om bijvoorbeeld de mogelijke gevolgen voor de ruimtelijke inrichting in kaart te brengen of te verkennen hoe tijdig op de stijging kan worden geanticipeerd. Maar ondanks die inspanningen valt er qua mate van urgentie ook nog genoeg te verbeteren, concluderen onderzoekers van Sweco.

Koppelen van agenda’s

In het rapport Ruimte voor de toekomst onderzocht het adviesbureau de waarde en ruimtevraag van de vijf grootste investeringsopgaven van Nederland: infrastructuur, woningbouw, energietransitie, klimaatadaptatie en natuur & landbouw. De belangrijkste conclusie: ondanks het totale prijskaartje van ruim 900 miljard euro en de ongeveer 100.000 hectare aan benodigde grond wordt er binnen de plannen nog nauwelijks tot geen rekening gehouden met de gevolgen van de stijging van de zeespiegel. Voorbeelden van eventuele effecten zijn hogere waterstanden op en langs kust en rivieren, verzilting in rivieren en polders en vernatting van de laaggelegen delen van Nederland.

Alleen in de watersector wordt er volgens Sweco nu al (tot op zekere hoogte) rekening gehouden met de eventuele gevolgen voor de toekomst. En dat is zorgelijk, zeggen de onderzoekers. Daarom adviseren zij niet alleen dat alle sectoren bij hun planvorming rekening moeten houden met een mogelijke zeespiegelstijging, zij benadrukken ook het belang om opgaven te combineren. “Koppel de verschillende investeringsagenda’s om maatregelen tegen zeespiegelstijging betaalbaar en maatschappelijk acceptabel te houden.”

Flexibiliteit

Een andere conclusie van het rapport is dat er naast het creëren van urgentie ook ruimte vrijgehouden moet worden voor maatregelen die in de toekomst nodig zijn om Nederland te beschermen. En om voldoende ruimte beschikbaar te houden is ‘samenhangende sturing’ essentieel. “Zeespiegelstijging kan tot gevolg hebben dat de miljardeninvesteringen die we nu doen in de toekomst alsnog op de schop moeten. Nog een groter risico is dat, zonder samenhangende sturing, de snelle ruimtelijke ontwikkelingen in de komende decennia ervoor zorgen dat er helemaal geen flexibiliteit of ruimte meer is om in de toekomst de aanpassingen te kunnen doen die nodig zijn om ons land in de toekomst veilig en leefbaar te houden. Vooral in de laaggelegen delen moeten we niet alles dicht bouwen.”


Lees het volledige onderzoek op de website van Sweco.


Cover: ‘Windmolen op Texel rond water’ door EvgeniT (bron: Pixabay)


Jasper_monster_sandervanwettum door Sander van Wettum (bron: SKG)

Door Jasper Monster

Redacteur Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Fenix Food Factory in Rotterdam door Iris van den Broek (bron: Shutterstock)

Katendrecht, Rotterdam: Taking a Walk on the Gentrified Side

Gentrification heeft zeker niet alleen negatieve kanten, hoewel daar wel vaak de nadruk op wordt gelegd. Vincent Baptist vloog het vraagstuk op Katendrecht niet aan met de professionals maar door met bewoners te gaan wandelen.

Onderzoek

27 februari 2024

Fuggerei (Augsburg) door Gerd Eichmann (bron: Wikimedia Commons)

De woningcorporatie van morgen heeft alles te maken met die van gisteren

De woningcorporaties laten een hernieuwd elan zien. Spannend wordt de vraag waar hun toekomst ligt. Reimar von Meding (KAW) schreef er een essay over in opdracht van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties.

Opinie

27 februari 2024

Oude Citroën auto (deux chevaux) in het Hamerkwartier Amsterdam. door Petra Boegheim (bron: shutterstock)

Het Hamerkwartier in Amsterdam gaat los, als de markt tenminste mee wil doen

Het Hamerkwartier is het volgende grote gebied dat in Amsterdam-Noord aan bod komt voor een stevige gebiedstransformatie. De gemeente haalde Kristiaan Borret uit Brussel om de planontwikkeling mede vorm te geven. Een interview over plan en proces.

Casus

26 februari 2024