Thumb_onderzoek_0_667px

Telos en gemeente Tilburg: duurzaamheid blijft van belang

26 juni 2012

1 minuut

Onderzoek Haarlem scoort als hoogste en Heerlen als laagste in de Telos duurzaamheid-meting voor steden. Voor het eerst is een integrale duurzaamheidmeting voor de Nederlandse steden opgesteld.

Het onderzoek is uitgevoerd door Telos, het duurzaamheidcentrum van Tilburg University. De in opdracht van BZK uitgevoerde studie laat zien dat steden die laag scoren op duurzaamheid niet per definitie hier ook weinig werk van maken (zie externe link). Aspecten als het gemiddelde inkomen van de bevolking, het aantal voortijdige schoolverlaters en de omvang van de bodemsanering bepalen in sterke mate hoe een stad scoort.


Cover: ‘Thumb_onderzoek_0_667px’Meest recent

Midden-Delfland als Nationaal Productief National Park. Ontwerp Zus, Flux en Sweco door Zus, Flux en Sweco (bron: TU Delft)

Hoogleraar Chris Zevenbergen wil ruimtelijk ontwerp inzetten voor bestendige delta

Chris Zevenbergen sprak onlangs zijn intreerede uit als hoogleraar Delta Urbanism. In een interview met de TU Delft geeft hij aan dat er verstrekkende besluiten aankomen over de inrichting van de Nederlandse delta. Pappen en nathouden is passé.

Interview

9 december 2022

Het kronkelende riviertje Koningsdiep door Rudmer Zwerver (bron: Shutterstock)

Provincies moeten meer meters maken in creëren van nieuwe natuur

Vóór 2028 moet in Nederland nog meer dan 30.000 hectare extra natuur gecreëerd worden. In dit tempo lijkt dat niet haalbaar. Dat is de uitkomst van de Achtste Voortgangsrapportage Natuur.

Analyse

9 december 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het zoeken naar nieuwe wegen

Deze week zoeken we op Gebiedsontwikkeling.nu naar nieuwe wegen. Nieuwe wegen om de onzekere tijden in gebiedsontwikkeling door te komen, om ook echt duurzaam te kunnen vergroenen en om de schaarse (woon)ruimte in de stad goed te benutten.

Nieuws

8 december 2022