2016.03.12_Dossier Energie_C.jpg

Tijd voor warmteland!

30 april 2016

2 minuten

Nieuws Warmtenetten en gebiedsontwikkelingen hebben elkaar nodig. Daarom een overzicht van actuele ontwikkelingen.

Tijden veranderen. Gronings gas wordt geminderd en de Warmtevisie van Minister Kamp wilt gas uitfaseren ten gunste van duurzame? warmtenetten. Nederlandse politici lijken de toegevoegde waarde van warmtenetten meer en meer op het netvlies te krijgen. Dat schrijft Klaas de Jong, hoofdredacteur Warmtenetwerk voor het tijdschrift Decentralised Energy.

Interessant voor deze ontwikkelingen is de evaluatie van Ecorys van de Warmtewet en toekomstige marktmodellen voor warmte. Dit maakt duidelijk dat er nog veel moet gebeuren. Een nieuwe Warmtewet is in de maak. Dezelfde studie van Ecorys geeft ook onderstaand overzicht weer.

tijd voor warmteland 2

‘tijd voor warmteland 2’


Deze studie van ECN geeft tevens een uitgebreider beeld van de reeds ontwikkelde warmtenetten. Eye-catchers zijn de activiteiten in de regionale warmtenetten Amsterdam en Rotterdam. Metropoolregio Amsterdam heeft sinds kort een Grand Design Warmtenet, breidt uit naar Amsterdam Noord en wilt wellicht Zaanstad ook aansluiten. Rotterdam kent o.a. de nieuwe Leiding over Noord en de aansluiting van De Rotterdam (blz 8). 

Nijmegen deelt ervaringen in het aankoppelen van de bestaande bouw: hoe overtuig je individuele bedrijven van het nut van aansluiting? Groningen geeft hier een concreet voorbeeld van weer: de toezegging van een VvE in Groningen aan te sluiten op het – nog te bouwen – warmtenet met als bron diepe aardwarmte. Hun energiesysteem (gas) is aan vervanging toe, in plaats van een tijdelijke oplossing kiezen ze voor een duurzame oplossing en gaan ze van het gas af.   

Ondanks al deze ontwikkelingen is het rendement van warmteleveranciers redelijk. Uit de eerste Rendementsmonitor blijkt dat hun gemiddeld financieel rendement in 2013 7,8 % was, tegen 3,1 % in 2014 (nominaal inclusief inflatie), waarschijnlijk door de warme winter van 2014. 

Naast warmtenetten zien we ook steeds meer lokale initiativen. Warmtenetten komen vaak door publieke en/of private aanjagers op gang. Zo is het warmtenet in Nijmegen voor een groot deel te danken aan het doorzettingsvermogen van de toenmalige wethouder Milieu. 

Het warmtenet van Amsterdam Westpoort, Nieuw-West en Noord heeft zijn oorsprong met name te danken aan het doorzettingsvermogen van twee hooggeplaatste aanjagers binnen Nuon en het toenmalig gemeentelijk energiebedrijf. 

Ook internationaal is er aandacht voor dit onderwerp. Zo heeft de nieuwste editie International Magazine on District Heating and Cooling een gerelateerd thema: ‘economie en eigendom’. Zie hieronder de onderwerpen.

tijd voor warmteland 3

‘tijd voor warmteland 3’
Cover: ‘2016.03.12_Dossier Energie_C.jpg’


Menno Schokker

Door Menno Schokker

Duurzaamheidsadviseur bij Merosch


Meest recent

Leusden Maanwijk door Heijmans (bron: Heijmans)

Maanwijk Leusden: technologie ondersteunt het gezond en samen leven

Technologie in de woning is al lang niet meer bijzonder. In de buurt is dat anders. Ontwikkelaar Heijmans gebruikt techniek om het samen-leven in Maanwijk (Leusden) te faciliteren zodat er een gezonde, duurzame én moderne wijk ontstaat.

Casus

30 januari 2023

Kinderen op fiets, Amsterdam door Dutch_Photos (bron: shutterstock.com)

Ja, Amsterdam is een 15-minuten-stad. Maar nee, zeker (nog) niet overal en voor iedereen

De 15-minuten-stad blijft een populair concept binnen gebiedsontwikkeling. Mag een stad als Amsterdam die titel ook dragen? Ja, blijkt uit onderzoek, maar een fiets, een woning in het centrum en een westerse achtergrond zijn wel van belang.

Onderzoek

27 januari 2023

Aerial top down view on PUUR21 new housing construction project part of urban development in Zutphen with Noorderhaven neighbourhood door Wirestock Creators (bron: Shutterstock)

Nieuwe EU-doelstelling ‘No Net Land Take’: stok achter de deur of schiet het zijn doel voorbij?

Nóg een ruimtelijke uitdaging erbij! De Europese Commissie heeft voor 2050 het doel ‘No Net Land Take’ gesteld, waarmee verstedelijking een halt wordt toegeroepen. De maatregel kan verregaande gevolgen hebben voor gebiedsontwikkelend Nederland.

Verslag

27 januari 2023