2016.03.12_Dossier Energie_C.jpg

Tijd voor warmteland!

30 april 2016

2 minuten

Nieuws Warmtenetten en gebiedsontwikkelingen hebben elkaar nodig. Daarom een overzicht van actuele ontwikkelingen.

Tijden veranderen. Gronings gas wordt geminderd en de Warmtevisie van Minister Kamp wilt gas uitfaseren ten gunste van duurzame? warmtenetten. Nederlandse politici lijken de toegevoegde waarde van warmtenetten meer en meer op het netvlies te krijgen. Dat schrijft Klaas de Jong, hoofdredacteur Warmtenetwerk voor het tijdschrift Decentralised Energy.

Interessant voor deze ontwikkelingen is de evaluatie van Ecorys van de Warmtewet en toekomstige marktmodellen voor warmte. Dit maakt duidelijk dat er nog veel moet gebeuren. Een nieuwe Warmtewet is in de maak. Dezelfde studie van Ecorys geeft ook onderstaand overzicht weer.

tijd voor warmteland 2

‘tijd voor warmteland 2’


Deze studie van ECN geeft tevens een uitgebreider beeld van de reeds ontwikkelde warmtenetten. Eye-catchers zijn de activiteiten in de regionale warmtenetten Amsterdam en Rotterdam. Metropoolregio Amsterdam heeft sinds kort een Grand Design Warmtenet, breidt uit naar Amsterdam Noord en wilt wellicht Zaanstad ook aansluiten. Rotterdam kent o.a. de nieuwe Leiding over Noord en de aansluiting van De Rotterdam (blz 8). 

Nijmegen deelt ervaringen in het aankoppelen van de bestaande bouw: hoe overtuig je individuele bedrijven van het nut van aansluiting? Groningen geeft hier een concreet voorbeeld van weer: de toezegging van een VvE in Groningen aan te sluiten op het – nog te bouwen – warmtenet met als bron diepe aardwarmte. Hun energiesysteem (gas) is aan vervanging toe, in plaats van een tijdelijke oplossing kiezen ze voor een duurzame oplossing en gaan ze van het gas af.   

Ondanks al deze ontwikkelingen is het rendement van warmteleveranciers redelijk. Uit de eerste Rendementsmonitor blijkt dat hun gemiddeld financieel rendement in 2013 7,8 % was, tegen 3,1 % in 2014 (nominaal inclusief inflatie), waarschijnlijk door de warme winter van 2014. 

Naast warmtenetten zien we ook steeds meer lokale initiativen. Warmtenetten komen vaak door publieke en/of private aanjagers op gang. Zo is het warmtenet in Nijmegen voor een groot deel te danken aan het doorzettingsvermogen van de toenmalige wethouder Milieu. 

Het warmtenet van Amsterdam Westpoort, Nieuw-West en Noord heeft zijn oorsprong met name te danken aan het doorzettingsvermogen van twee hooggeplaatste aanjagers binnen Nuon en het toenmalig gemeentelijk energiebedrijf. 

Ook internationaal is er aandacht voor dit onderwerp. Zo heeft de nieuwste editie International Magazine on District Heating and Cooling een gerelateerd thema: ‘economie en eigendom’. Zie hieronder de onderwerpen.

tijd voor warmteland 3

‘tijd voor warmteland 3’
Cover: ‘2016.03.12_Dossier Energie_C.jpg’


Menno Schokker

Door Menno Schokker

Duurzaamheidsadviseur bij Merosch


Meest recent

Suikerterrein vanaf de oever door Rinske Brand (bron: Rinske Brand)

Cultuur & GO #10 Suikerterrein Groningen: laboratorium voor de stad

Waar eerst de bieten werden verwerkt tot suiker, ontstaat nu een nieuw Gronings stadsdeel. Rinske Brand ging kijken op het voormalige Suikerunieterrein en sprak met betrokkenen over een gebied waar vooralsnog de tijdelijkheid regeert.

Uitgelicht
Casus

4 december 2023

Fabriekshal van de Koninklijke Verenigde Leder B.V. in Oisterwijk door Marlies Bouten (bron: Wikimedia Commons)

KVL-terrein Oisterwijk, van leerlooierij tot aantrekkelijk woonmilieu

Een bijzondere mix van monumentale fabrieksgebouwen en nieuwbouw: het is te vinden op het voormalige KVL-terrein in Oisterwijk. Het programma Stedelijke Transformatie ging op bezoek en noteerde de lessen van een sterke publieke regie.

Casus

4 december 2023

Impressie van de fietser ervaring in Merwede door LOLA landscape architects (bron: LOLA landscape architects)

De auto’s de wijk uit, zo doen ze dat in Merwede

Wat draagt de privaat-publieke samenwerking bij aan de ambities van Merwede? Het samenwerkingsverband maakt de besluitvorming complex maar maakt ook dat alle partijen hun wensen en ambities in een vroeg stadium scherp moeten krijgen.

Analyse

1 december 2023