energie dossier

Dossier 'Duurzame energie binnen gebiedsontwikkeling'

2 mei 2016

3 minuten

Nieuws Een op maat gemaakte bundeling informatie over het thema 'duurzame energie' binnen gebiedsontwikkeling. Gestructureerd rondom vier grote actuele vragen.

GROTE VRAGEN

 1. Technologisch: wat zijn de technische mogelijkheden voor duurzame energie in de gebiedsontwikkeling?
 2. Organisatorisch/institutioneel: wie gaat welke rol vervullen en hoe verhouden die rollen tot elkaar?
 3. Ruimtelijk: hoe gaan we met gedistribueerde energie en ruimte om?
 4. Beleid: wat is geschikt (inter)nationaal beleid om de energiedoelen te halen?

2 Organisatorisch/institutioneel

Wie gaat welke rol vervullen en hoe verhouden die rollen tot elkaar?


Gemeenten

 • Intern artikel: over Smart Cities en de rol van de overheid. Hoe maak je een stad 'smart'? Blijven proberen.
 • Intern verslag: regionale energievisie: korte termijn stappen verweven in een lange termijn strategie
 • Intern artikel: een ondernemende overheid als wegbereider in een vrijemarkteconomie naar duurzame, 'groene' groei.  Twee duurzame energie-experts aan het woord.
 • Extern onderzoek: een groot internationaal onderzoek naar warmte- en koudenetten. 46 landen vergeleken. 'District Energy Systems' (UNEP, 2015). Gaat uitgebreid in op de rol van de gemeente.
 • Extern onderzoeknaar de rol van de gemeente bij de implementatie van aardwarmte in stedelijke gebiedsontwikkeling (Scriptie MCD, januari 2014)


Corporaties

 • Intern verslag: de financiële dilemma's van woningcorporaties bij het verduurzamen van de woningvoorraad
 • Intern verslag: wat is de rol van de woningcorporatie anno 2015?
 • Intern verslag: wat zijn de mogelijkheden van EsCo’s voor de corporatiesector?
 • Intern projectbeschrijving: wijkvernieuwing Bilgaard zet bewoners actief in bij renovatie. Een mooi voorbeeld project.


Ontwikkelaars/bouwers

 • Intern artikel: professional moet zich bij energie-aanpak in consument verdiepen.
 • Intern artikel: een mooi voorbeeld van Nul op de meter woning ontwikkeling in de woonwijk Rijswijk-Buiten.
 • Intern artikel: een project in Arnhem waar alle stadshuizen zijn voorzien van een elektrisch laadpunt en toekomstige bewoners kunnen kiezen voor een home-control systeem.


Bewoners/gebruikers


Rijk / provincies / regio's / waterschappen

 • Intern verslag: Jaar van Ruimte, Manifest 2040 door de wasstraat. Een kritische blik op de tussenversie van het Manifest 2040.
 • Intern verslag: regionale energievisie: korte termijn stappen verweven in een lange termijn strategie
 • Intern artikel: gebiedsontwikkeling en windmolens. "Provincies moeten soms nee zeggen tegen windmolens"


Netwerkbeheerders en energiebedrijven


3 Ruimtelijk

Hoe gaan we met gedistribueerde energie en ruimtelijke kwaliteit om?
 • Intern artikel: zonne-energie hoog op de ruimtelijke agenda bij gemeenten
 • Intern verslag: een serie lezingen georganiseerd door het NAi in Rotterdam heeft als thema energie en architectuur. De centrale vraag is welke ruimtelijke oplossingen er zijn om de omslag naar duurzame energie mogelijk te maken. De stad als energie-installatie
 • Intern artikel: afscheid prof. Dirk Sijmons van landschapsarchitectuur, TU Delft. De weidse landschappen van Dirk Sijmons
 • Extern artikel: factsheet Energietransitie in milieueffectrapportage


4 Beleid

Wat is geschikt (inter)nationaal beleid om de energiedoelen te halen?
 • Extern artikel: Warmtevisie Kamp ambitieus, maar nu doorpakken!
 • Intern artikel: Minister EZ geeft visie op omgevingsmanagement bij energieprojecten
 • Intern artikel: Duurzaamheid is breder dan alleen klimaat en milieu. We moeten ook duurzaam kunnen leven. 'Energiewende' zou hier onverstandig zijn
 • Extern onderzoek: een groot internationaal onderzoek naar warmte- en koudenetten. 46 landen vergeleken. Bekijk hoofdstuk 4 voor (inter)nationaal beleid. 'District Energy Systems' (UNEP, 2015).
 • Extern onderzoek:  groot onderzoek ter evaluatie van en input voor nieuwe Warmtewet en warmtemarktmodellen (Ecorys, februari 2016).
 • Extern rapport: een integrale visie op de toekomstige energievoorziening van Nederland. Energierapport - Transitie naar duurzaam (Rijksoverheid, januari 2016). 
 • Doe mee met de Energiedialoog


Video's


Kijk voor andere video's over energie binnen gebiedsontwikkeling op GO TV thema Duurzame energie.

Waarom? Daarom! #3: Wat betekent onuitputtelijke duurzame energie voor bouw en gebiedsontwikkeling?

VPRO documentaire van 17 maart 2016: 'Doorbraak van duurzaam'Cover: ‘energie dossier’


Menno Schokker

Door Menno Schokker

Duurzaamheidsadviseur bij Merosch


Meest recent

Patrick Esveld (AKRO) tijdens de sessie Grond & GO door Sander van Wettum (bron: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)

Grond en gebiedsontwikkeling: voorzichtig op weg naar verbetering

Op het SKG Jaarcongres waren de deelnemers na de deelsessie “Grond & GO” nog lang niet uitgepraat. Een groep experts ging vorige maand met elkaar in gesprek over de vraag hoe de rol van grond in gebiedsontwikkeling kan worden verbeterd.

Uitgelicht
Verslag

2 juni 2023

De skyline van Cleveland, Ohio, de V.S. door Sean Pavone (bron: Shutterstock)

Als beleid politiek wordt in stedelijke ontwikkeling

Hoe wordt in Amerika aangekeken tegen de toekomst van post-industriële steden? En hoe verhouden beleid en politiek zich daarbij tot elkaar? Frank van Oort en Teodora Dogaru bespreken enkele publicaties die de materie op eigen wijze belichten.

Recensie

2 juni 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van slim schaken

Of het nu gaat om het spel dat tot een nieuwe Nota Ruimte moet leiden, de slimme invulling van ons dakenlandschap of de vernieuwing van een compleet stuk Den Haag, slim schaken was de afgelopen week de rode draad op Gebiedsontwikkeling.nu.

Nieuws

1 juni 2023