2015.06.22_Transformatie Amstel3 Amsterdam_2268

Transformatie Amstel3 Amsterdam - van Glamourmanifest naar ZOCity

22 juni 2015

3 minuten

Nieuws Een nieuwe naam voor een nieuwe fase in de gebiedssamenwerking binnen Amstel3 in Amsterdam Zuidoost: Glamourmanifest gaat verder onder de naam ZOCity. De missie van ZOCity blijft onveranderd, namelijk om de stakeholders in Amstel3 te verbinden en activeren om collectief eigenaarschap te nemen over de transformatie van hun gebied. Door haar werkkarakter slim te updaten en te verrijken, o.a. via een slimme ‘smart city’ tool, kan Amstel3 zichzelf steeds sterker manifesteren als aantrekkelijke en gastvrije thuisbasis voor nieuwe economische ontwikkelingen. Ontwikkelingen met betekenisvolle kruisbestuivingen tussen business, vrije tijd, kunst, natuur, technologie en wonen.

Projectgegevens 

Locatie: 
Transformatie naar aantrekkelijk kantorengebied in Amstel3 in Amsterdam Zuidoost. Totaal 250 hectare. 

Programma: 
1.2 miljoen m2 bruto vloeroppervlak aan bebouwingsprogramma, waarvan 720.000 m2 aan kantoren. 

Amstel3

Amstel3 is een grootschalig werkgebied in Amsterdam Zuidoost van circa 250 hectare, gelegen tussen de spoorlijn Amsterdam-Utrecht en de A2. Het gebied is onderdeel van de stadsuitbreiding in de Bijlmermeer en is gepland volgens de toen heersende trend van functiescheiding. Amstel3 is de derde economische cluster van Amsterdam en ligt bijzonder strategisch op zowel de oostelijke kenniscorridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven als de zuidelijk business-corridor Schiphol-Amsterdam-Utrecht, vlakbij de Zuidas. Het gebied telt bijna 1.2 miljoen m2 bruto vloeroppervlak aan bebouwingsprogramma, waarvan 720.000 m2 aan kantoren. Meer dan 300 bedrijven zijn hier gevestigd in 120 gebouwen. Een aantal grote bedrijven heeft er het (Europees) hoofdkantoor.

ZOCity is een initiatief van TransformCity®, de nieuwe bedrijfsnaam achter Glamourmanifest. Glamourmanifest heeft kantorengebied Amstel3 vier jaar geleden, na een jaar van intensief ontwerpend onderzoek, op eigen initiatief en als onafhankelijke speler geadopteerd om de transformatie aan te jagen. Glamourmanifest is begonnen met het opbouwen van een lokale community en draagvlak rondom de transformatiemissie. De doorlopende campagne met ludieke online en offline acties heeft deze transformatie bij een steeds grotere groep mensen en bedrijven op de agenda gezet als toegankelijk, relevant en zelfs leuk onderwerp om over na te denken en aan mee te doen. ZOCity gaat zich de komende periode concentreren op het slim ontsluiten en verbinden hiervan, zodat de lokale gemeenschap optimaal overzicht krijgt van de lopende ontwikkelingen, slimme allianties kan aangaan en zo echt de regie kan nemen over de gebiedstransformatie.

Online gebiedsdashboard

ZoCity bereidt momenteel een ‘co-creatie roadshow’ voor door het gebied om gezamenlijk tot een coherent toekomstperspectief te komen met praktische ontwikkelpaden en -strategieën daar naartoe. Resultaten zullen gedeeld worden via het interactieve online gebiedsdashboard TransformCity®, een nieuwe ‘smart city’ tool die nu gebouwd wordt en waarvan Amstel3 wereldwijd de pilot vormt.

TransformCity® biedt lokale gemeenschappen overzicht van wat er speelt in hun gebied via een online kaart die is opgebouwd uit verschillende thematische lagen, zoals energie, mobiliteit, functies, groen en ruimte. De nieuwe tool maakt het mogelijk om bestaande data te delen, bijvoorbeeld over bestemmingsplanwijzigingen. Andere voorbeelden van toepassingen zijn het onderling uitwisselen van beschikbare parkeerplekken en geïnformeerde beslissingen nemen over het collectief aanschaffen van zonnepanelen of de locatie van een nieuwe koffiebar.

Zowel de stadsplanners als lokale stakeholders kunnen via het dashboard nieuwe initiatieven introduceren en bediscussieren. Ook kunnen ze strategische gelegenheidsallianties aangaan rondom projecten. Via de onderliggende crowdfunding-infrastructuur is het mogelijk om investeringen slim te genereren en koppelen.

Meer weten en op de hoogte blijven? Kijk op zocity.nl

Zie ook:


Cover: ‘2015.06.22_Transformatie Amstel3 Amsterdam_2268’Meest recent

Polderlandschap in vogelvlucht door Mauvries (bron: Shutterstock)

Schakel regio's niet plat gelijk, maar kijk wat meeste impact heeft

De VU en HA doen onderzoek naar de verschraling van voorzieningen in aandachtswijken. Die bevinden zich zowel in steden als in rurale krimpgebieden. Onderzoekers Henri de Groot, Lex Veldboer en Mathieu Steijn pleiten voor fijnmazige oplossingen.

Onderzoek

5 december 2023

Begroeid trafohuis Beatrixkwartier Den Haag door Nanda Sluijsmans (bron: Wikipedia Commons)

Zoeken naar combinatiekracht: lessen uit energie, infrastructuur en gebiedsontwikkeling.

Wat kunnen we in de energietransitie leren van de infrastructuur en gebiedsontwikkeling om wél tot gecombineerde oplossingen te komen? Paul van den Bragt rapporteert over het recente Congres Regionale Energie en Lokale Warmte.

Verslag

5 december 2023

Suikerterrein vanaf de oever door Rinske Brand (bron: Rinske Brand)

Cultuur & GO #10 Suikerterrein Groningen: laboratorium voor de stad

Waar eerst de bieten werden verwerkt tot suiker, ontstaat nu een nieuw Gronings stadsdeel. Rinske Brand ging kijken op het voormalige Suikerunieterrein en sprak met betrokkenen over een gebied waar vooralsnog de tijdelijkheid regeert.

Uitgelicht
Casus

4 december 2023