Video
screenshot video AM bajes kwartier

Video: Van gevangenis van naar circulaire wijk

Door redactie gebiedsontwikkeling.nu

7 jun 2018 - De transformatie van Bijlmer Bajes naar duurzame stadswijk Bajes Kwartier is in volle gang. Naast de 1300 woningen die er komen, vervult De Groene Toren een centrale rol. Reststromen uit het gebied komen hier samen en worden omgezet naar warmte en elektriciteit voor de woningen. In het videoverslag van ontwikkelaar AM over de open dag vertellen initiatiefnemers en toekomstige bewoners over het nieuwe Amsterdamse woon-werkgebied.

Cover: screenshot uit de video

Recente artikelen