"Nagele" (Public Domain) by lxhkrd

Zo wordt 'het modernste dorp van Europa' aardgasvrij

16 augustus 2018

2 minuten

Nieuws PROJECT Het dorp Nagele in de gemeente Noordoostpolder gaat vijfhonderd woningen aardgasvrij maken via warmteopwekking op daken en een centrale seizoensopberging. Daarvoor heeft de gemeente subsidie aangevraagd bij ‘proeftuinen aardgasvrije wijken’, een stimuleringsregeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het plan komt voort uit een initiatief van Coöperatie Energiek Nagele om een aardgasloze en duurzame energievoorziening in het dorp te realiseren. De sterke bottom-up benadering resulteerde in een energieconcept dat kan rekenen op een breed draagvlak onder de bewoners.

Landelijke prijsvraag Coöperatie Energiek Nagele
In de jaren '50 was Nagele het modernste dorp van Europa, ontworpen door de beroemdste architecten van die tijd zoals Rietveld, Van Eyck, Ruys en Bakema. Om het innovatieve en experimentele karakter van Nagele nieuw leven in te blazen, heeft de Coöperatie Energiek Nagele een landelijke prijsvraag uitgeschreven voor vernieuwende en inspirerende oplossingen voor duurzame energie.

Isolatie geen optie, centrale seizoensberging wel
Vanwege de rijksmonumentale status van het dorp zijn de mogelijkheden voor verregaande isolatie van de woningen geen optie. De oplossing werd gevonden in het opwekken van warmte op de daken van de woningen voor directe verwarming en warmwatervoorziening. De overtollige warmteproductie in de zomer wordt opgeslagen in een centrale seizoensberging, van waaruit tijdens de winterperiode de opgeslagen warmte weer wordt onttrokken. De dimensionering van de warmteopwekking op de woningen en de energieopslag worden afgestemd op de mate waarin de woningen geïsoleerd kunnen worden. Met dit energieconcept kan het dorp binnen 10 jaar gefaseerd van het aardgas af.

Geen seizoens-onbalans energievraag en energieaanbod
Bij ‘gebruikelijke’ aardgasloze oplossingen, zoals grootschalige toepassingen van warmtepompen en zonnepanelen, is er sprake van seizoens-onbalans tussen energievraag en -aanbod. Hierdoor wordt het elektriciteitsnet kritisch belast en moet het verzwaard worden. Het grote voordeel van de collectieve hoge-temperatuur-seizoensberging is dat energieproductie en -verbruik in balans zijn, waardoor er geen netverzwaring nodig is. 

Proeftuinen Aardgasvrije Wijken
In het regeerakkoord en het Interbestuurlijk Programma is afgesproken dat voor het eind van deze kabinetsperiode 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar aardgasvrij worden gemaakt. Om dit mogelijk te maken, heeft het Rijk € 85 miljoen beschikbaar gesteld voor gemeenten. Zij kunnen in 2018 starten met een proeftuin voor het aardgasvrij maken van bestaande wijken. Uiterlijk 1 oktober wordt bekend of de gemeente Noordoostpolder de subsidie toegewezen krijgt.

Coverfoto: ”Nagele” (Public Domain) by lxhkrd

Dit artikel verscheen eerder op www.stadszaken.nl


Cover: ‘"Nagele" (Public Domain) by lxhkrd’Meest recent

Nobelhorst in Almere door Jarretera (bron: Shutterstock)

‘Particiflatie’ in het Almeerse Nobelhorst

In Almere bestaat een lange traditie van succesvolle woonexperimenten. Het kan echter ook faliekant misgaan, blijkt uit een evaluatie van de Ombudsman Metropool Amsterdam over bewonersbetrokkenheid in de nieuwbouwwijk Nobelhorst.

Onderzoek

8 december 2023

Illustratie van verschillende grondlagen door GoodStudio (bron: Shutterstock)

Eerst komt het lichaam, dan pas de prothese

Het water en de bodem moeten opnieuw de inrichting van Nederland gaan bepalen. Het College van Rijksadviseurs bracht een praktijkgids uit met zes stappen. Ontwerpers kunnen ze doorlopen om grip te krijgen op deze ontwerpbenadering.

Analyse

8 december 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van voorsorteren op iets nieuws

Deze week sorteren we op Gebiedsontwikkeling.nu voor op veel nieuws. Op duurzame wijken met deelmobiliteit, op gezonde gebiedsontwikkeling en op een definitieve invulling na de tijdelijkheid.

Weekoverzicht

7 december 2023