"Nagele" (Public Domain) by lxhkrd

Zo wordt 'het modernste dorp van Europa' aardgasvrij

16 augustus 2018

2 minuten

Nieuws
PROJECT Het dorp Nagele in de gemeente Noordoostpolder gaat vijfhonderd woningen aardgasvrij maken via warmteopwekking op daken en een centrale seizoensopberging. Daarvoor heeft de gemeente subsidie aangevraagd bij ‘proeftuinen aardgasvrije wijken’, een stimuleringsregeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het plan komt voort uit een initiatief van Coöperatie Energiek Nagele om een aardgasloze en duurzame energievoorziening in het dorp te realiseren. De sterke bottom-up benadering resulteerde in een energieconcept dat kan rekenen op een breed draagvlak onder de bewoners.

Landelijke prijsvraag Coöperatie Energiek Nagele
In de jaren '50 was Nagele het modernste dorp van Europa, ontworpen door de beroemdste architecten van die tijd zoals Rietveld, Van Eyck, Ruys en Bakema. Om het innovatieve en experimentele karakter van Nagele nieuw leven in te blazen, heeft de Coöperatie Energiek Nagele een landelijke prijsvraag uitgeschreven voor vernieuwende en inspirerende oplossingen voor duurzame energie.

Isolatie geen optie, centrale seizoensberging wel
Vanwege de rijksmonumentale status van het dorp zijn de mogelijkheden voor verregaande isolatie van de woningen geen optie. De oplossing werd gevonden in het opwekken van warmte op de daken van de woningen voor directe verwarming en warmwatervoorziening. De overtollige warmteproductie in de zomer wordt opgeslagen in een centrale seizoensberging, van waaruit tijdens de winterperiode de opgeslagen warmte weer wordt onttrokken. De dimensionering van de warmteopwekking op de woningen en de energieopslag worden afgestemd op de mate waarin de woningen geïsoleerd kunnen worden. Met dit energieconcept kan het dorp binnen 10 jaar gefaseerd van het aardgas af.

Geen seizoens-onbalans energievraag en energieaanbod
Bij ‘gebruikelijke’ aardgasloze oplossingen, zoals grootschalige toepassingen van warmtepompen en zonnepanelen, is er sprake van seizoens-onbalans tussen energievraag en -aanbod. Hierdoor wordt het elektriciteitsnet kritisch belast en moet het verzwaard worden. Het grote voordeel van de collectieve hoge-temperatuur-seizoensberging is dat energieproductie en -verbruik in balans zijn, waardoor er geen netverzwaring nodig is. 

Proeftuinen Aardgasvrije Wijken
In het regeerakkoord en het Interbestuurlijk Programma is afgesproken dat voor het eind van deze kabinetsperiode 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar aardgasvrij worden gemaakt. Om dit mogelijk te maken, heeft het Rijk € 85 miljoen beschikbaar gesteld voor gemeenten. Zij kunnen in 2018 starten met een proeftuin voor het aardgasvrij maken van bestaande wijken. Uiterlijk 1 oktober wordt bekend of de gemeente Noordoostpolder de subsidie toegewezen krijgt.

Coverfoto: ”Nagele” (Public Domain) by lxhkrd

Dit artikel verscheen eerder op www.stadszaken.nlMeest recent

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022

Bryant Park in New York door Leonid Andronov (Shutterstock)

De maakbaarheid van een prettige leefomgeving

Integraal gebiedsbeheer kan helpen om de leefomgeving in bestaande en nieuwe buurten en wijken te verbeteren. Maar wat is het precies? Het Urban Land Institute maakt een ronde langs de experts en zoekt uit wat de kansen en bedreigingen zijn.

Analyse

15 augustus 2022

“Binckhorst Den Haag in tranformatie” (CC BY-SA 2.0) by nandasluijsmans

Wat participatieve placemaking bijdraagt aan gebiedsontwikkeling

Volgens TU Delft-onderzoeker Geertje Slingerland is de betrokkenheid van bewoners cruciaal bij placemaking en ontwikkelde daarvoor een aantal principes. Zij presenteerde dit tijdens het laatste jaarcongres Stedelijke Transformatie.

Verslag

15 augustus 2022