"Nagele" (Public Domain) by lxhkrd

Zo wordt 'het modernste dorp van Europa' aardgasvrij

16 augustus 2018

2 minuten

Nieuws PROJECT Het dorp Nagele in de gemeente Noordoostpolder gaat vijfhonderd woningen aardgasvrij maken via warmteopwekking op daken en een centrale seizoensopberging. Daarvoor heeft de gemeente subsidie aangevraagd bij ‘proeftuinen aardgasvrije wijken’, een stimuleringsregeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het plan komt voort uit een initiatief van Coöperatie Energiek Nagele om een aardgasloze en duurzame energievoorziening in het dorp te realiseren. De sterke bottom-up benadering resulteerde in een energieconcept dat kan rekenen op een breed draagvlak onder de bewoners.

Landelijke prijsvraag Coöperatie Energiek Nagele
In de jaren '50 was Nagele het modernste dorp van Europa, ontworpen door de beroemdste architecten van die tijd zoals Rietveld, Van Eyck, Ruys en Bakema. Om het innovatieve en experimentele karakter van Nagele nieuw leven in te blazen, heeft de Coöperatie Energiek Nagele een landelijke prijsvraag uitgeschreven voor vernieuwende en inspirerende oplossingen voor duurzame energie.

Isolatie geen optie, centrale seizoensberging wel
Vanwege de rijksmonumentale status van het dorp zijn de mogelijkheden voor verregaande isolatie van de woningen geen optie. De oplossing werd gevonden in het opwekken van warmte op de daken van de woningen voor directe verwarming en warmwatervoorziening. De overtollige warmteproductie in de zomer wordt opgeslagen in een centrale seizoensberging, van waaruit tijdens de winterperiode de opgeslagen warmte weer wordt onttrokken. De dimensionering van de warmteopwekking op de woningen en de energieopslag worden afgestemd op de mate waarin de woningen geïsoleerd kunnen worden. Met dit energieconcept kan het dorp binnen 10 jaar gefaseerd van het aardgas af.

Geen seizoens-onbalans energievraag en energieaanbod
Bij ‘gebruikelijke’ aardgasloze oplossingen, zoals grootschalige toepassingen van warmtepompen en zonnepanelen, is er sprake van seizoens-onbalans tussen energievraag en -aanbod. Hierdoor wordt het elektriciteitsnet kritisch belast en moet het verzwaard worden. Het grote voordeel van de collectieve hoge-temperatuur-seizoensberging is dat energieproductie en -verbruik in balans zijn, waardoor er geen netverzwaring nodig is. 

Proeftuinen Aardgasvrije Wijken
In het regeerakkoord en het Interbestuurlijk Programma is afgesproken dat voor het eind van deze kabinetsperiode 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar aardgasvrij worden gemaakt. Om dit mogelijk te maken, heeft het Rijk € 85 miljoen beschikbaar gesteld voor gemeenten. Zij kunnen in 2018 starten met een proeftuin voor het aardgasvrij maken van bestaande wijken. Uiterlijk 1 oktober wordt bekend of de gemeente Noordoostpolder de subsidie toegewezen krijgt.

Coverfoto: ”Nagele” (Public Domain) by lxhkrd

Dit artikel verscheen eerder op www.stadszaken.nl


Cover: ‘"Nagele" (Public Domain) by lxhkrd’Meest recent

Jan Brugman in Rijswijk Buiten door Reinier Bergsma (bron: bpd)

Jan Brugman over de langjarige publieke aansturing bij Rijswijk Buiten

RijswijkBuiten heeft een indrukwekkende metamorfose doorgemaakt, van kassengebied naar woonlocatie. Jan Brugman was hiervoor verantwoordelijk met zijn programmabureau. Een terugblik op een planproces met de gemeente volop aan het stuur.

Persoonlijk

27 maart 2023

Modulair houtbouw project Oak in de Eindhovense wijk Bosrijk door Backbone Visuals and concepts (bron: Revolve Development)

Hoe we industrieel kunnen bouwen mét ruimtelijke kwaliteit

Industrieel bouwen is terug van weggeweest. Fabrieksmatige bouw moet de versnelling in de woningbouw bespoedigen, met oog voor de betaalbaarheid. De eerste publicaties zetten de toon voor hopelijk een gezamenlijke aanpak.

Recensie

27 maart 2023

Mensen op de trappen en roltrappen in het Groninger Forum in Nederland door Marc Venema (bron: Shutterstock)

Spontaan contact goed voor sociale cohesie in superdiverse wijken – maar hoe?

Spontaan contact tussen bewoners zorgt voor meer verbinding, maar hoe creëer je die ontmoetingen in superdiverse wijken? Het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) komt met concrete aanbevelingen voor ontwerpers, ontwikkelaars en bestuurders.

Onderzoek

24 maart 2023