Thumb_ontwerp en proces_0_1000px

Werkbijeenkomst gebiedsontwikkeling nieuwe stijl

1 maart 2011

2 minuten

Verslag Op 1 maart 2011 vond de werkbijeenkomst van het Watertorenberaad plaats. Een 70-80 tal mensen uit de overheid (rijk, provincie, gemeenten), banken, beleggers, corporaties en vastgoedpartijen/projectontwikkelaars kwamen bijeen om te praten met elkaar over het gedachtengoed van het Watertorenberaad.

Het Watertorenberaad in samenwerking met NIROV en MCD- Erasmusuniversiteit Rotterdam

1. Thema: De klant weer centraal

De vraag voor wie we bouwen en ontwikkelen is de afgelopen periode te zeer buiten beeld geraakt. Wij willen de eindgebruiker, de klant, weer centraal stellen. De klant in de brede zin van het woord: de eindgebruiker, maar ook de belegger of de corporatie. Dat betekent erkenning van de sturende rol die de klant heeft en moet hebben om het product te krijgen, dat hij wil en waar hij iets voor over heeft. De klant zit aan de voorkant van het proces. Het watertorenberaad ontwikkelde een aantal bouwstenen voor procesomkering. Uitgangspunt bij al deze bouwstenen is de andere, meer sturende rol van de zittende en toekomstige bewoners, ondernemers en maatschappelijke stakeholders en het regisseren van planvorming die uitgaat van de behoeften en vraag van de klant. Maar hoe zet je de eerste stappen? Hoe ziet zo’n proces eruit?

1.1. Stellingen
a. In elke crisis stellen we dat de klant centraal moet staan. Zodra de markt aantrekt, is het echter ‘business as usual’.
b. Bij gebiedsontwikkeling in bestaande gebieden spelen verschillende klanten een rol: bewoners en gebruikers, maatschappelijke organisaties, zittende ondernemers: de klant centraal wil zeggen dat zij die samen leven in het gebied samen centraal staan (in plaats van de ambtenaar, de ontwikkelaar, de bouwer, de geldschieter).
c. De vraag wat de klant wil, vereist de ontwikkeling van nieuwe methoden en technieken van onderzoek.
d. Vraagsturing in plaats van aanbodsturing betekent onder meer een enorme procesvertraging. Vraagsturing past niet in onze businessmodellen. We hebben nieuwe businessmodellen nodig.
e. De klant zit helemaal niet te wachten op meer invloed. Collectief particulier opdrachtgeverschap blijft een nichemarkt voor enkele hoogopgeleide consumenten.
f. Er gaat niets boven de efficiënte, op seriebouw gerichte Nederlandse manier van vastgoedontwikkeling.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_ontwerp en proces_0_1000px’Meest recent

Fenix Food Factory in Rotterdam door Iris van den Broek (bron: Shutterstock)

Katendrecht, Rotterdam: Taking a Walk on the Gentrified Side

Gentrification heeft zeker niet alleen negatieve kanten, hoewel daar wel vaak de nadruk op wordt gelegd. Vincent Baptist vloog het vraagstuk op Katendrecht niet aan met de professionals maar door met bewoners te gaan wandelen.

Onderzoek

27 februari 2024

Fuggerei (Augsburg) door Gerd Eichmann (bron: Wikimedia Commons)

De woningcorporatie van morgen heeft alles te maken met die van gisteren

De woningcorporaties laten een hernieuwd elan zien. Spannend wordt de vraag waar hun toekomst ligt. Reimar von Meding (KAW) schreef er een essay over in opdracht van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties.

Opinie

27 februari 2024

Oude Citroën auto (deux chevaux) in het Hamerkwartier Amsterdam. door Petra Boegheim (bron: shutterstock)

Het Hamerkwartier in Amsterdam gaat los, als de markt tenminste mee wil doen

Het Hamerkwartier is het volgende grote gebied dat in Amsterdam-Noord aan bod komt voor een stevige gebiedstransformatie. De gemeente haalde Kristiaan Borret uit Brussel om de planontwikkeling mede vorm te geven. Een interview over plan en proces.

Casus

26 februari 2024