Thumb_ontwerp en proces_0_1000px

Werkbijeenkomst gebiedsontwikkeling nieuwe stijl

1 maart 2011

2 minuten

Verslag Op 1 maart 2011 vond de werkbijeenkomst van het Watertorenberaad plaats. Een 70-80 tal mensen uit de overheid (rijk, provincie, gemeenten), banken, beleggers, corporaties en vastgoedpartijen/projectontwikkelaars kwamen bijeen om te praten met elkaar over het gedachtengoed van het Watertorenberaad.

Het Watertorenberaad in samenwerking met NIROV en MCD- Erasmusuniversiteit Rotterdam

1. Thema: De klant weer centraal

De vraag voor wie we bouwen en ontwikkelen is de afgelopen periode te zeer buiten beeld geraakt. Wij willen de eindgebruiker, de klant, weer centraal stellen. De klant in de brede zin van het woord: de eindgebruiker, maar ook de belegger of de corporatie. Dat betekent erkenning van de sturende rol die de klant heeft en moet hebben om het product te krijgen, dat hij wil en waar hij iets voor over heeft. De klant zit aan de voorkant van het proces. Het watertorenberaad ontwikkelde een aantal bouwstenen voor procesomkering. Uitgangspunt bij al deze bouwstenen is de andere, meer sturende rol van de zittende en toekomstige bewoners, ondernemers en maatschappelijke stakeholders en het regisseren van planvorming die uitgaat van de behoeften en vraag van de klant. Maar hoe zet je de eerste stappen? Hoe ziet zo’n proces eruit?

1.1. Stellingen
a. In elke crisis stellen we dat de klant centraal moet staan. Zodra de markt aantrekt, is het echter ‘business as usual’.
b. Bij gebiedsontwikkeling in bestaande gebieden spelen verschillende klanten een rol: bewoners en gebruikers, maatschappelijke organisaties, zittende ondernemers: de klant centraal wil zeggen dat zij die samen leven in het gebied samen centraal staan (in plaats van de ambtenaar, de ontwikkelaar, de bouwer, de geldschieter).
c. De vraag wat de klant wil, vereist de ontwikkeling van nieuwe methoden en technieken van onderzoek.
d. Vraagsturing in plaats van aanbodsturing betekent onder meer een enorme procesvertraging. Vraagsturing past niet in onze businessmodellen. We hebben nieuwe businessmodellen nodig.
e. De klant zit helemaal niet te wachten op meer invloed. Collectief particulier opdrachtgeverschap blijft een nichemarkt voor enkele hoogopgeleide consumenten.
f. Er gaat niets boven de efficiënte, op seriebouw gerichte Nederlandse manier van vastgoedontwikkeling.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_ontwerp en proces_0_1000px’Meest recent

Midden-Delfland als Nationaal Productief National Park. Ontwerp Zus, Flux en Sweco door Zus, Flux en Sweco (bron: TU Delft)

Hoogleraar Chris Zevenbergen wil ruimtelijk ontwerp inzetten voor bestendige delta

Chris Zevenbergen sprak onlangs zijn intreerede uit als hoogleraar Delta Urbanism. In een interview met de TU Delft geeft hij aan dat er verstrekkende besluiten aankomen over de inrichting van de Nederlandse delta. Pappen en nathouden is passé.

Interview

9 december 2022

Het kronkelende riviertje Koningsdiep door Rudmer Zwerver (bron: Shutterstock)

Provincies moeten meer meters maken in creëren van nieuwe natuur

Vóór 2028 moet in Nederland nog meer dan 30.000 hectare extra natuur gecreëerd worden. In dit tempo lijkt dat niet haalbaar. Dat is de uitkomst van de Achtste Voortgangsrapportage Natuur.

Analyse

9 december 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het zoeken naar nieuwe wegen

Deze week zoeken we op Gebiedsontwikkeling.nu naar nieuwe wegen. Nieuwe wegen om de onzekere tijden in gebiedsontwikkeling door te komen, om ook echt duurzaam te kunnen vergroenen en om de schaarse (woon)ruimte in de stad goed te benutten.

Nieuws

8 december 2022