Thumb_ontwerp en proces_0_1000px

Werkbijeenkomst gebiedsontwikkeling nieuwe stijl

1 maart 2011

2 minuten

Verslag
Op 1 maart 2011 vond de werkbijeenkomst van het Watertorenberaad plaats. Een 70-80 tal mensen uit de overheid (rijk, provincie, gemeenten), banken, beleggers, corporaties en vastgoedpartijen/projectontwikkelaars kwamen bijeen om te praten met elkaar over het gedachtengoed van het Watertorenberaad.

Het Watertorenberaad in samenwerking met NIROV en MCD- Erasmusuniversiteit Rotterdam

1. Thema: De klant weer centraal

De vraag voor wie we bouwen en ontwikkelen is de afgelopen periode te zeer buiten beeld geraakt. Wij willen de eindgebruiker, de klant, weer centraal stellen. De klant in de brede zin van het woord: de eindgebruiker, maar ook de belegger of de corporatie. Dat betekent erkenning van de sturende rol die de klant heeft en moet hebben om het product te krijgen, dat hij wil en waar hij iets voor over heeft. De klant zit aan de voorkant van het proces. Het watertorenberaad ontwikkelde een aantal bouwstenen voor procesomkering. Uitgangspunt bij al deze bouwstenen is de andere, meer sturende rol van de zittende en toekomstige bewoners, ondernemers en maatschappelijke stakeholders en het regisseren van planvorming die uitgaat van de behoeften en vraag van de klant. Maar hoe zet je de eerste stappen? Hoe ziet zo’n proces eruit?

1.1. Stellingen
a. In elke crisis stellen we dat de klant centraal moet staan. Zodra de markt aantrekt, is het echter ‘business as usual’.
b. Bij gebiedsontwikkeling in bestaande gebieden spelen verschillende klanten een rol: bewoners en gebruikers, maatschappelijke organisaties, zittende ondernemers: de klant centraal wil zeggen dat zij die samen leven in het gebied samen centraal staan (in plaats van de ambtenaar, de ontwikkelaar, de bouwer, de geldschieter).
c. De vraag wat de klant wil, vereist de ontwikkeling van nieuwe methoden en technieken van onderzoek.
d. Vraagsturing in plaats van aanbodsturing betekent onder meer een enorme procesvertraging. Vraagsturing past niet in onze businessmodellen. We hebben nieuwe businessmodellen nodig.
e. De klant zit helemaal niet te wachten op meer invloed. Collectief particulier opdrachtgeverschap blijft een nichemarkt voor enkele hoogopgeleide consumenten.
f. Er gaat niets boven de efficiënte, op seriebouw gerichte Nederlandse manier van vastgoedontwikkeling.

Zie voor de volledige publicatie:Meest recent

Bryant Park in New York door Leonid Andronov (Shutterstock)

De maakbaarheid van een prettige leefomgeving

Integraal gebiedsbeheer kan helpen om de leefomgeving in bestaande en nieuwe buurten en wijken te verbeteren. Maar wat is het precies? Het Urban Land Institute maakt een ronde langs de experts en zoekt uit wat de kansen en bedreigingen zijn.

Analyse

15 augustus 2022

“Binckhorst Den Haag in tranformatie” (CC BY-SA 2.0) by nandasluijsmans

Wat participatieve placemaking bijdraagt aan gebiedsontwikkeling

Volgens TU Delft-onderzoeker Geertje Slingerland is de betrokkenheid van bewoners cruciaal bij placemaking en ontwikkelde daarvoor een aantal principes. Zij presenteerde dit tijdens het laatste jaarcongres Stedelijke Transformatie.

Verslag

15 augustus 2022

GO zomertour door CrispyPork / Ineke Lammers (Shutterstock bewerkt door GO.nu)

GO Zomertour 2022 #5: El Cabanyal in Valencia

Het pittoreske vissersdorp El Cabanyal werd jarenlang bedreigd door de sloopkogel om de toeristenindustrie in Valencia te versterken. In deze aflevering van de GO Zomertour gaan we naar wat een van de coolste wijken van Europa moet zijn.

Uitgelicht
Casus

12 augustus 2022