platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Corporaties en gemeenten: maatregelen Rutte III werken sociale huursector tegen

Corporaties en gemeenten: maatregelen Rutte III werken sociale huursector tegen

Sociale Woningbouw CorporatieNL

ANALYSE Het kabinet Rutte III neemt maatregelen om de woningmarkt te stimuleren. Maar de ingrepen die corporaties ondersteunen, worden teniet gedaan door de hogere vennootschapsbelasting, analyseert Binnenlands Bestuur.

De maatregelen om de (huur)woningmarkt te stimuleren zijn:

  • Een revolverend fonds van 38 miljoen om binnenstedelijke transformaties vlot te trekken
  • De verhuurderbijdrage die woningcorporaties moeten betalen over de WOZ-waarde van hun huizenbezit, wordt met 100 miljoen verlaagd; hierbij krijgen corporaties nog meer korting wanneer zij duurzame investeringen doen
  • Huizenbezit wordt ontmoedigd, terwijl geliberaliseerde huurwoningen worden gestimuleerd; dit gebeurt door snellere afbouw van het maximale tarief waartegen huizenbezitters kosten mogen aftrekken en verlaging van het eigenwoningforfait
  • extra aftrek voor huiseigenaren vanwege geen of weinig restschuld komt te vervallen

Hier tegenover staat echter het afschaffen van renteaftrek voor vennootschapsbelastingplichtigen. Dit betekent dat woningcorporaties volgend jaar 500 miljoen méér moeten afdragen. Dit kan funest zijn voor de nieuwbouw van sociale huurwoningen, denkt onder meer voorzitter Marnix Norder van Aedes. Stedennetwerk G40 stelt zelfs “dat dit voornemen haaks staat op het streven van het kabinet om met gemeenten, corporaties en bouwers de oververhitte woningmarkt aan te pakken”.