Sociale Woningbouw CorporatieNL

Corporaties en gemeenten: maatregelen Rutte III werken sociale huursector tegen

2 oktober 2018

1 minuut

Verslag ANALYSE Het kabinet Rutte III neemt maatregelen om de woningmarkt te stimuleren. Maar de ingrepen die corporaties ondersteunen, worden teniet gedaan door de hogere vennootschapsbelasting, analyseert Binnenlands Bestuur.

De maatregelen om de (huur)woningmarkt te stimuleren zijn:

  • Een revolverend fonds van 38 miljoen om binnenstedelijke transformaties vlot te trekken
  • De verhuurderbijdrage die woningcorporaties moeten betalen over de WOZ-waarde van hun huizenbezit, wordt met 100 miljoen verlaagd; hierbij krijgen corporaties nog meer korting wanneer zij duurzame investeringen doen
  • Huizenbezit wordt ontmoedigd, terwijl geliberaliseerde huurwoningen worden gestimuleerd; dit gebeurt door snellere afbouw van het maximale tarief waartegen huizenbezitters kosten mogen aftrekken en verlaging van het eigenwoningforfait
  • extra aftrek voor huiseigenaren vanwege geen of weinig restschuld komt te vervallen

Hier tegenover staat echter het afschaffen van renteaftrek voor vennootschapsbelastingplichtigen. Dit betekent dat woningcorporaties volgend jaar 500 miljoen méér moeten afdragen. Dit kan funest zijn voor de nieuwbouw van sociale huurwoningen, denkt onder meer voorzitter Marnix Norder van Aedes. Stedennetwerk G40 stelt zelfs “dat dit voornemen haaks staat op het streven van het kabinet om met gemeenten, corporaties en bouwers de oververhitte woningmarkt aan te pakken”.


Cover: ‘Sociale Woningbouw CorporatieNL’Meest recent

Mensen op de trappen en roltrappen in het Groninger Forum in Nederland door Marc Venema (bron: Shutterstock)

Spontaan contact goed voor sociale cohesie in superdiverse wijken – maar hoe?

Spontaan contact tussen bewoners zorgt voor meer verbinding, maar hoe creëer je die ontmoetingen in superdiverse wijken? Het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) komt met concrete aanbevelingen voor ontwerpers, ontwikkelaars en bestuurders.

Onderzoek

24 maart 2023

Bedrijventerrein door Tim Roberts Photography (bron: Shutterstock)

Ondernemers Noord-Holland ageren met eigen visie tegen gebrek aan werklocaties

De ondernemers in Noord-Holland hebben onder leiding van Friso de Zeeuw zelf een visie opgesteld. Inzet: er moet meer oog komen voor de werklocaties. En transformatie naar wonen is echt passé.

Opinie

24 maart 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van vervulde wensen en nieuwe beloftes

De afgelopen week kwamen in Den Helder wensen uit en bleek co-creatie een stilzwijgende belofte. En dat terwijl woningcorporaties en gebiedsontwikkelaars juist hun beloftes samen moeten waarmaken.

Nieuws

23 maart 2023