Sociale Woningbouw CorporatieNL

Corporaties en gemeenten: maatregelen Rutte III werken sociale huursector tegen

2 oktober 2018

1 minuut

Verslag ANALYSE Het kabinet Rutte III neemt maatregelen om de woningmarkt te stimuleren. Maar de ingrepen die corporaties ondersteunen, worden teniet gedaan door de hogere vennootschapsbelasting, analyseert Binnenlands Bestuur.

De maatregelen om de (huur)woningmarkt te stimuleren zijn:

  • Een revolverend fonds van 38 miljoen om binnenstedelijke transformaties vlot te trekken
  • De verhuurderbijdrage die woningcorporaties moeten betalen over de WOZ-waarde van hun huizenbezit, wordt met 100 miljoen verlaagd; hierbij krijgen corporaties nog meer korting wanneer zij duurzame investeringen doen
  • Huizenbezit wordt ontmoedigd, terwijl geliberaliseerde huurwoningen worden gestimuleerd; dit gebeurt door snellere afbouw van het maximale tarief waartegen huizenbezitters kosten mogen aftrekken en verlaging van het eigenwoningforfait
  • extra aftrek voor huiseigenaren vanwege geen of weinig restschuld komt te vervallen

Hier tegenover staat echter het afschaffen van renteaftrek voor vennootschapsbelastingplichtigen. Dit betekent dat woningcorporaties volgend jaar 500 miljoen méér moeten afdragen. Dit kan funest zijn voor de nieuwbouw van sociale huurwoningen, denkt onder meer voorzitter Marnix Norder van Aedes. Stedennetwerk G40 stelt zelfs “dat dit voornemen haaks staat op het streven van het kabinet om met gemeenten, corporaties en bouwers de oververhitte woningmarkt aan te pakken”.


Cover: ‘Sociale Woningbouw CorporatieNL’Meest recent

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Van Den Haag naar München

Om de woningbouwproductie in tijden van lastige marktomstandigheden op gang te houden, kunnen we niet alles van het Rijk verwachten, stelt columnist Aeisso Boelman. Zowel publieke als private partijen moeten de nieuwe realiteit onder ogen zien.

Opinie

2 oktober 2023

Rijpwetering, Kaag en Braassem door pmvfoto (bron: Shutterstock)

Drinkwaterverbruik omlaag? Het oogsten van regenwater helpt substantieel

Is het mogelijk om met opgevangen regenwater op daken van huizen en appartementen het drinkwaterverbruik te verminderen? Ja, concludeerde kennisinstituut Deltares na onderzoek in het leveringsgebied van het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland.

Onderzoek

2 oktober 2023

Studenten protesteren tegen de woningnoodcrisis door etreeg (bron: Shutterstock)

Jong en klem op woningmarkt, creatieve woonconcepten kunnen helpen

Je zult maar jong zijn en een woning willen bemachtigen: geen sinecure. Bram Djajadiningrat Onderzocht welke afwegingen jongvolwassenen maken op de woonmarkt. Concessies zijn onvermijdelijk. Maar nieuwe woonconcepten kunnen helpen.

Onderzoek

29 september 2023