Sociale Woningbouw CorporatieNL

Corporaties en gemeenten: maatregelen Rutte III werken sociale huursector tegen

2 oktober 2018

1 minuut

Verslag ANALYSE Het kabinet Rutte III neemt maatregelen om de woningmarkt te stimuleren. Maar de ingrepen die corporaties ondersteunen, worden teniet gedaan door de hogere vennootschapsbelasting, analyseert Binnenlands Bestuur.

De maatregelen om de (huur)woningmarkt te stimuleren zijn:

  • Een revolverend fonds van 38 miljoen om binnenstedelijke transformaties vlot te trekken
  • De verhuurderbijdrage die woningcorporaties moeten betalen over de WOZ-waarde van hun huizenbezit, wordt met 100 miljoen verlaagd; hierbij krijgen corporaties nog meer korting wanneer zij duurzame investeringen doen
  • Huizenbezit wordt ontmoedigd, terwijl geliberaliseerde huurwoningen worden gestimuleerd; dit gebeurt door snellere afbouw van het maximale tarief waartegen huizenbezitters kosten mogen aftrekken en verlaging van het eigenwoningforfait
  • extra aftrek voor huiseigenaren vanwege geen of weinig restschuld komt te vervallen

Hier tegenover staat echter het afschaffen van renteaftrek voor vennootschapsbelastingplichtigen. Dit betekent dat woningcorporaties volgend jaar 500 miljoen méér moeten afdragen. Dit kan funest zijn voor de nieuwbouw van sociale huurwoningen, denkt onder meer voorzitter Marnix Norder van Aedes. Stedennetwerk G40 stelt zelfs “dat dit voornemen haaks staat op het streven van het kabinet om met gemeenten, corporaties en bouwers de oververhitte woningmarkt aan te pakken”.


Cover: ‘Sociale Woningbouw CorporatieNL’Meest recent

Luchtfoto van een knooppunt in Nederland door Ground Picture (bron: shutterstock)

Verandert de rechtsstaat in een beleidsstaat?

Beleidsmakers overschaduwen juristen. En dat is slecht voor hoe overheden milieu- en omgevingsrecht vormgeven. Dat stelt scheidend universitair hoofddocent Fred Kistenkas.

Interview

22 april 2024

David Sim tijdens zijn presentatie over de zachte stad tijdens het sLIM symposium door Ineke Lammers (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Slim verdichten via de zachte stad

De druk op onze steden wordt in de komende jaren alleen maar groter. Hoe zorgen we dan voor een leefbare woonomgeving? Deze vraag stond deze week centraal tijdens de laatste sLIM-bijeenkomst, met ‘Soft City’-auteur David Sim als gastspreker.

Verslag

19 april 2024

Oosterschelde door Ruud Morijn Photographer (bron: Shutterstock)

Oké, water en bodem sturend – maar niet altijd en overal

Water en bodem sturend, je kunt er bijna niet tegen zijn. Maar we moeten oppassen dat het nieuwe adagium niet alles gaat overheersen, zo waarschuwt columniste Agnes Franzen.

Opinie

19 april 2024