Sociale Woningbouw CorporatieNL

Corporaties en gemeenten: maatregelen Rutte III werken sociale huursector tegen

2 oktober 2018

1 minuut

Verslag ANALYSE Het kabinet Rutte III neemt maatregelen om de woningmarkt te stimuleren. Maar de ingrepen die corporaties ondersteunen, worden teniet gedaan door de hogere vennootschapsbelasting, analyseert Binnenlands Bestuur.

De maatregelen om de (huur)woningmarkt te stimuleren zijn:

  • Een revolverend fonds van 38 miljoen om binnenstedelijke transformaties vlot te trekken
  • De verhuurderbijdrage die woningcorporaties moeten betalen over de WOZ-waarde van hun huizenbezit, wordt met 100 miljoen verlaagd; hierbij krijgen corporaties nog meer korting wanneer zij duurzame investeringen doen
  • Huizenbezit wordt ontmoedigd, terwijl geliberaliseerde huurwoningen worden gestimuleerd; dit gebeurt door snellere afbouw van het maximale tarief waartegen huizenbezitters kosten mogen aftrekken en verlaging van het eigenwoningforfait
  • extra aftrek voor huiseigenaren vanwege geen of weinig restschuld komt te vervallen

Hier tegenover staat echter het afschaffen van renteaftrek voor vennootschapsbelastingplichtigen. Dit betekent dat woningcorporaties volgend jaar 500 miljoen méér moeten afdragen. Dit kan funest zijn voor de nieuwbouw van sociale huurwoningen, denkt onder meer voorzitter Marnix Norder van Aedes. Stedennetwerk G40 stelt zelfs “dat dit voornemen haaks staat op het streven van het kabinet om met gemeenten, corporaties en bouwers de oververhitte woningmarkt aan te pakken”.


Cover: ‘Sociale Woningbouw CorporatieNL’Meest recent

Windmolenpark Nederland door Fokke Baarssen (bron: shutterstock.com)

Regionale afspraken noodzakelijk om impact energietransitie op het landschap te beperken

Regionale samenwerking is noodzakelijk voor een zorgvuldige ruimtelijke inpassing van de energie-infrastructuur in het landschap, blijkt uit onderzoek van de MRA. Zo kan de impact van de energietransitie op het landschap worden beperkt.

Analyse

28 november 2022

Station Delft vanaf het centrum door Frans Blok (bron: shutterstock.com)

Stevig boven de rails: twee decennia vernieuwing spoorzone Delft

Het geldt als een van de meer complexe binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen in Nederland: de spoorzone in Delft, inmiddels herdoopt tot Nieuw Delft. Wat hebben alle inspanningen opgeleverd? Afke Laarakker maakt een tussenbalans op.

Casus

28 november 2022

Jumbo distributiecentrum door Rufus de Vries (bron: gemaakt voor het project 'Grip op grootschalige bedrijfsvestigingen' in opdracht van BZK en EZK.)

Sla de doos niet zomaar plat

Over de logistieke sector en de invloed daarvan op de ruimte en het landschap is best een eerlijk verhaal te vertellen. Toch horen we dat volgens Merten Nefs veel te weinig. Hij pleit ervoor de bekende platitudes overboord te zetten.

Opinie

25 november 2022