agenda

Woonopgave staat weer op nationale ruimtelijke agenda

15 maart 2017

2 minuten

Het gaande kabinet geeft de woonopgave als ruimtelijke opgave mee aan een nieuw kabinet, dat met de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) aan de slag gaat. Tot 2025 moeten er jaarlijks 70.000 huizen gebouwd worden, stelt de huidige minister van Infrastructuur en Milieu Schultz in de vrijdag gepresenteerde 'Startnota NOVI'.

Over de vraag ‘waar’ deze woningen dan moeten komen, doet de minister geen expliciete uitspraken, behalve dat het realiseren van de woningbouwopgave ‘niet gemakkelijk’ zal zijn. Wel stelt ze dat het op korte termijn vaak sneller, eenvoudiger en goedkoper is om het buitengebied te ontwikkelen dan een bestaande woon- of werklocatie opnieuw in te richten, 'zeker als investeringen in infrastructuur buiten beschouwing worden gelaten', maar dat bouwen in het buitengebied omgekeerd raakt aan 'ambities op het terrein van aantrekkelijke landschappen en natuur, de concurrentiepositie van de landbouw, en aan het beleid voor duurzame verstedelijking’. 

Voor haar opvolger en andere stakeholders die de woonopgave gaan oppakken, zet de gaande minister van Infrastructuur en Milieu de voor- en nadelen van binnenstedelijk bouwen uiteen: 

Voordelen van inbreiden zijn volgens de VVD-minister:

 • Inbreiden draagt bij aan het op peil houden van of verbeteren van voorzieningen;

 • Binnenstedelijke ontwikkeling verhoogt het aantal potentiële reizigers voor het openbaar vervoersysteem;

 • Door binnenstedelijk bouwen ontstaan meer ontmoetingskansen van mensen, wat kennisontwikkeling en -overdracht met zich meebrengt;

 • Een keuze voor verdere verdichting in de stad zal er bovendien toe leiden dat leegstaand vastgoed eerder wordt getransformeerd. Dat kan helpen om iconische gebouwen (met erfgoedwaarde) te behouden en de identiteit van de stad te versterken. 'Een prettige, leefbare stad met monumentale uitstraling maakt een interessante vestigingslocatie en heeft op de lange termijn dus economische waarde.

 • Voordelen van inbreiden zijn volgens de VVD-minister:

  • Inbreiden draagt bij aan het op peil houden van of verbeteren van voorzieningen;

  • Binnenstedelijke ontwikkeling verhoogt het aantal potentiële reizigers voor het openbaar vervoersysteem;

  • Door binnenstedelijk bouwen ontstaan meer ontmoetingskansen van mensen, wat kennisontwikkeling en -overdracht met zich meebrengt;

  • Een keuze voor verdere verdichting in de stad zal er bovendien toe leiden dat leegstaand vastgoed eerder wordt getransformeerd. Dat kan helpen om iconische gebouwen (met erfgoedwaarde) te behouden en de identiteit van de stad te versterken. 'Een prettige, leefbare stad met monumentale uitstraling maakt een interessante vestigingslocatie en heeft op de lange termijn dus economische waarde.

  De nadelen volgens de minister zijn:

  • Bouwen in een stedelijke omgeving is complex en kostbaar;
  • Binnenstedelijk bouwen en transformatie sluit niet altijd aan bij de vraag van consumenten;
  • Nieuwbouw levert vaak duurzamere gebouwen op dan transformatie van bestaande gebouwen;
  • Inbreiding kan bovendien een te groot beslag leggen op de waardevolle (groene en recreatie) ruimte in de stad die nodig is om de leefomgeving in de stad juist goed te houden.

  Rond de woningbouwopgave bespeurt de minister een dilemma. ‘De belangen van een grote diversiteit aan woningzoekenden, projectontwikkelaars, gemeenten en provincies lopen niet altijd parallel. Woningzoekenden hebben in verschillende fases van hun leven woningvoorkeuren waarin een stedelijk woonmilieu soms wordt afgewisseld met een meer groenstedelijk woonmilieu. De vraag is welke opgave ‘voorrang’ moet krijgen; het op korte termijn zo snel mogelijk voldoen aan de huidige woningbouwbehoefte, of het op lager termijn versterken van het stedelijk gebied.’ 

  Een volgend kabinet mag ermee aan de slag.


  Dit item verscheen eerder op stadszaken.nl

  Cover: ‘agenda’  Meest recent

  Waddinxveen, Nederland door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

  Friso de Zeeuw: “Dit coalitieakkoord biedt kansen voor gebiedsontwikkeling en daarmee voor de aanpak van de wooncrisis”

  Het coalitieakkoord dat gisteren werd gepresenteerd biedt volgens emeritus hoogleraar Friso de Zeeuw voldoende aanknopingspunten voor gebiedsontwikkeling en daarmee om de wooncrisis aan te pakken. “1 miljard euro per jaar, dat is geen kattenpis.”

  Opinie

  17 mei 2024

  Wateroverlast Hattem door Paul Klein NL (bron: Shutterstock)

  Klimaatrisico’s vragen om versneld en vooral veel concreter beleid

  Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de risico’s van teveel en te weinig water in kaart gebracht. Conclusie: het beleid om de zo noodzakelijke klimaatadaptatie vorm te geven is te abstract. Een concretiseringsslag is node gewenst.

  Onderzoek

  17 mei 2024

  GO weekoverzicht 16 mei 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

  Dit was een week met een nieuwe toekomst in de glazen GO-bol

  Dit was een week op Gebiedsontwikkeling.nu vol nieuwe toekomstvisies. Die zijn nodig voor droge voeten, betere centrumgebieden, bouwen ondanks netcongestie en een geslaagde formatie.

  Weekoverzicht

  16 mei 2024