Windmolens

YURPS: Energietransitie moet op één!

17 maart 2017

3 minuten

Nieuws Gefeliciteerd! U bent de gloednieuwe eigenaar van de Nederlandse energietransitie. Althans, als het aan de jongste generatie landmakers ligt. Samen met enkele andere jonge collega’s hebben wij de boodschap van het platform Wij Maken Nederland voor het nieuwe kabinet onder de loep genomen. Wat vinden wij de grootste ruimtelijke uitdaging voor Nederland? Welk probleem moet hoe dan ook door het volgende kabinet worden aangepakt? De energietransitie moet op één. Daar sluiten wij ons volledig bij aan. Het kan gewoonweg niet langer wachten als wij willen dat Nederland over vijftig jaar nog leefbaar is.

Geen eigenaarschap is geen resultaat

Waarom is door voorgaande kabinetten dan zo weinig resultaat geboekt op het gebied van duurzaamheid? Wij, jonge plannenmakers, zien het gebrek aan eigenaarschap van de energietransitie als de belangrijkste oorzaak.

Wij onderschrijven de noodzaak van de energietransitie. Vinden het zelfs de belangrijkste opgave voor Nederland. Maar als we dan voor de keuze staan, doen we dan wat we zeggen? Pak je op een regenachtige dag de fiets of stap je toch in de auto? Wie draait de doucheknop na exact vijf minuten dicht? Worden het zonnepanelen of kies je toch voor een vakantie of een nieuwe keuken? Het klimaatprobleem lost zich zonder mij wel op, toch?

Ondanks onze goede bedoelingen en mooie voornemens, kiezen wij op het moment suprême meestal niet vóór de energietransitie. Wij zien eenzelfde risico op het sneuvelen van de duurzame voornemens van politieke partijen tijdens de komende kabinetsformatie. Wordt er echt gekozen voor de energietransitie of komt het geld vooral weer in andere potjes terecht?

Volgens ons moet het kabinet wel de kwartiermaker zijn voor de energietransitie, maar niet de belangrijkste eigenaar. Dit eigenaarschap ligt bij ieder van ons. Niet alleen bij de geitenwollensokken types, Tesla-rijders of eigenaren van energie neutrale woningen. De energietransitie gaat de komende kabinetsperiode van hype naar mainstream. Voor iedereen toegankelijk en betaalbaar. Zodat iedereen kan en wíl meedoen. Zodat wij allemaal écht eigenaar kunnen zijn van ons stukje energietransitie.

Veranderende gereedschapskist

Hoe?  Dat is de vraag die daarop volgt. Van het kabinet vragen wij om de energietransitie toegankelijk te maken voor iedereen. Het kabinet kan hiervoor kiezen uit een grote gereedschapskist vol met mogelijkheden. Denk aan de gebruikelijke subsidies of budgetneutrale abonnementen voor energiebesparing in woningen. Een duurzamer aanbod in bouwmarkten, energieleveranciers die je standaard een contract voor groene energie aanbieden. Je energieprestaties meten en vergelijken met de buurt via je energierekening of slimme energiemeter. Of toch kaderstellende regelgeving voor duurzame maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen, zoals bij bedrijven al het geval is. Een kleine greep uit de gereedschapskist.

De jongste generatie plannenmakers vraagt het volgende kabinet om de energietransitie op één te zetten. Geen compromis op dit vlak tijdens de formatie. De afspraken op nationaal en internationaal niveau vasthouden én waarmaken. Dat doen de nieuwe regeringspartijen niet alleen, maar samen met ons, de 17 miljoen eigenaren van de energietransitie.


Dit artikel verscheen eerder op wijmakennederland.nl.


Cover: ‘Windmolens’


Jody Bakker

Door Jody Bakker

Adviseur Planeconomie en Ruimte bij Rho adviseurs voor leefruimte


Meest recent

Groene wildernis in New York door Why Factory (bron: Nai Publishers)

The green dip, het moet allemaal nog veel groener – en rap graag

Recensent Jaap Modder las ‘The green dip’, de nieuwste publicatie van The Why Factory Het bevat een stappenplan voor meer groene wildernis in de steden. Modder is na eerste bestudering kritisch maar stelt dat oordeel later bij.

Recensie

17 juni 2024

Wonen aan de Schoolpad in Laren door Tulp8 (bron: Wikimedia Commons)

Leefwerelden van arm en rijk zijn steeds meer gescheiden, maar mede via gebiedsontwikkeling is daar iets aan te doen

Het Sociaal Cultureel Planbureau onderzocht in hoeverre welvarenden en minder welvarenden mensen ontmoeten buiten hun eigen welvaartsniveau. Steeds minder, is de conclusie. Gemeenten kunnen hier iets aan doen, mede door te letten op het woningaanbod.

Analyse

17 juni 2024

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024