platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie
Fred Hobma
Fred Hobma

Afdeling Management in the Built Environment, TU Delft

10 juli 2017

Grondbeleid en Omgevingswet

29 januari 2010

De Wabo is pas het begin