Marcel Bayer

Hoofdredacteur, ROmagazine


Artikelen door Marcel Bayer

10 artikelen

Skyline Eindhoven door Ivo Verschuuren (bron: Shutterstock)

Zo stuurt het Rijk op meer woningbouw in de 14 NOVI-gebieden

Samen met betrokken steden en private partijen werken de ministeries van BZK en I&W aan de integrale ontwikkeling van veertien grootschalige woningbouwgebieden. In deze NOVI-gebieden is ruimte voor 600.000 woningen.

Analyse

18 maart 2021

Studentenflat Selwerd transformatie herontwikkeling Groningen - Wikimedia Commons, 2020

Groningen zet sociale doelen centraal voor wijkverbetering

In Groningen werken Rijk en regio via een Regio Deal samen om achterstandswijken beter te maken. "Sociale doelen zorgen ervoor dat wijkvernieuwing niet alleen in gedachten, maar vooral in de praktijk een veel integraler fenomeen wordt."

Casus

18 november 2020

asmterdam fotootje vanuit hoog

‘Ook bouwen in de stadsregio, naast verdichten’

Eerst bouwen in de stadsregio voor starters en jonge gezinnen, daarnaast kijken of we stedelijke woonmilieus kunnen creëren voor andere specifieke doelgroepen. Jessie Wagenaar, bij gebiedsontwikkelaar BPD verantwoordelijk voor verkoop en gebiedsmark…

Nieuws

30 juni 2018

flevo haven

Flevokust Haven, een binnenvaarthaven in de polder

Lelystad goederenhaven, het zal even wennen zijn. Toch is dit binnenkort realiteit als de gloednieuwe kade opengaat en de eerste binnenvaartschepen aanmeren om hun lading stukgoed, bulk en containers af te zetten of op te pikken. Flevokust Haven gaa…

2 november 2017

Haringvliet sluis

Met de wind in de rug

Het Haringvliet werd ruim 45 jaar geleden in het Deltaplan door een dam met schuiven afgesloten van de zee. Daardoor werd deze monding van Rijn en Maas zoet. Een groot deel van de voorheen zoute flora en fauna verdween. Begin deze eeuw werd bedacht…

Nieuws

16 mei 2017

woondebat rom

ROm/Stadszaken Woondebat: 'Meer ambitie, ook aan overheidskant'

Over cruciale vragen blijft fundamenteel verschil van inzicht bestaan; op andere punten vonden belangrijke stakeholders in het soms (verhitte) woondebat van afgelopen jaar elkaar. Het is geen of/of-discussie. Binnenstedelijk bouwen is zeer wenselijk…

Verslag

23 februari 2017

2015.03.16_Provincies als spil in het ruimtelijk beleid_660

Provincies als spil in het ruimtelijk beleid

Er is geen ruimtelijke opgave meer te bedenken waar de provincie niet een rol van betekenis speelt. Mede door de decentralisatie van rijksbeleid en de toenemende noodzaak om op tal van terreinen gemeentelijk beleid beter af te stemmen, is de provinc…

Nieuws

16 maart 2015

Thumb_ontwerp en proces_0_1000px

Maastricht experimenteert met ‘nieuwe stadsontwikkeling’

Met open vizier en een open planproces gaat de stad Maastricht z’n toekomst tegemoet. Het is gedaan met de klassiek ruimtelijke planning, nu de nadruk ligt op herbestemmen, organische groei en kleinschalige ontwikkeling. Maastricht-LAB is opgericht…

Opinie

30 oktober 2012

Thumb_wet en regelgeving_0_1000px

Staatssteunregeling vraagt om transparant handelen

Vormen staatssteunregels zoals deze worden gebruikt in de praktijk een belemmering voor gebiedsontwikkeling? Wat zijn de mogelijkheden om als overheid te investeren en bij te dragen zonder dat dit in strijd is met de staatssteunregels?

Nieuws

1 december 2011

Thumb_stad en kapitaal_1_1000px

Op de hete blaren van de overmoed

De een na de andere gemeente moet afboeken op grondposities en loopt het risico daardoor in de financiële problemen te komen, met de nodige gevolgen voor de inwoners. Het CBS becijferde begin deze zomer al een kostenpost van 424 miljoen over 2009. M…

Nieuws

15 oktober 2011