Onderzoek

Skyline Eindhoven door Ivo Verschuuren (bron: Shutterstock)

Provincie moet rol pakken van regionale gebiedsregisseur

Veel maatschappelijke ontwikkelingen gaan over gemeentegrenzen heen en dus ligt het voor de hand ruimtelijke ordening op een hoger schaalniveau op te pakken. De provincies komen hiervoor nadrukkelijk in beeld, aldus promovendus Guus van Steenbergen.

Uitgelicht
Onderzoek

23 september 2022

Bomen  voor gebouw door Fahroni (bron: shutterstock.com)

Bouwen met de natuur - maar gemakkelijk is het niet

De eerste groene woontorens worden nu ook in Nederland opgeleverd. Het bouwen met de natuur in de stad wint aan belangstelling - nu de uitvoering nog. WUR-onderzoeker Marijke Dijkshoorn brengt succesfactoren en belemmeringen in beeld.

Onderzoek

16 september 2022

De milieustraat van de toekomst maakt circulair zijn makkelijk en leuk. door Projectteam Circulair Centrum Hub (bron: Publicatie Transities!)

“Met ontwerpend onderzoek komen we echt een stap verder met de complexe vraagstukken van vandaag de dag”

Vanuit de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp hebben (semi-)overheden en ontwerpbureaus samen aan 129 ontwerpend onderzoeken gewerkt. De opbrengst van al deze projecten samen wordt deze week gepresenteerd.

Uitgelicht
Onderzoek

15 september 2022

Maas, Nederland door NTG Drone Media (bron: shutterstock.com)

Het riviersysteem kraakt in de voegen en is aan revisie toe

Ze lijken machtig en onaantastbaar maar ook de grote rivieren zijn kwetsbaar - en aan slijtage onderhevig. Ook de klimaatverandering helpt niet mee. Onderzoek geeft aan dat ingrijpende keuzes noodzakelijk zijn.

Onderzoek

13 september 2022

Vrouwen sportend in een park door Photo Volcano (bron: shutterstock.com)

Genderongelijkheid in het publiek domein: vrouwen voelen zich minder veilig in het groen

Engelse onderzoekers concluderen dat bij het ontwerp van openbaar groen te weinig rekening wordt gehouden met de wensen van jonge vrouwen. Jonge mannen zijn vaak het uitgangspunt en daardoor voelen vrouwen zich minder veilig in het groen.

Onderzoek

13 september 2022

Wandelende mensen in het bos door Mita Stock Images (bron: Shutterstock)

Wandelen met de toekomst – over zompige paden

Wandelen is voor heel veel dingen goed - ook voor het denken over de verre toekomst. Jaimy van Dijk studeerde af op de methode van de Zompige Paden en hoe die planologen helpt met lange termijnplanning.

Uitgelicht
Onderzoek

9 september 2022

Bouwplaats in de polder door Peter de Kievith (bron: Shutterstock)

Klimaatadaptief bouwen: Partijen willen wel, maar het loopt in de tender vaak al spaak

Het lukt nog lang niet altijd om klimaatadaptief bouwen goed te borgen bij tenders voor vastgoed- en gebiedsontwikkelingen. Fakton Consultancy deed onderzoek en komt met concrete tips voor grondeigenaren.

Onderzoek

5 september 2022

Wandelende mensen in het Zuiderpark, Den Haag. door Gabriela Beres (bron: Shutterstock)

Amerikaanse onderzoekers ontdekken het ideale wandelpad voor in de stad

Gebiedsontwikkelaars die beweging willen maximaliseren, moeten streven naar goede, groene wandelmogelijkheden tussen aantrekkelijke bestemmingen. Dat concluderen onderzoekers van de North Carolina State University.

Onderzoek

2 september 2022

De binnenstad van Utrecht door Olena Znak (bron: Shutterstock)

Hoe de grote steden – ondanks de druk – hun centra leefbaar houden

De coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat de Nederlandse binnensteden zich nog sneller dan gedacht moeten voorbereiden op de toekomst. BURA Urbanism en de Stec Groep deden onderzoek en concluderen dat vastgoed de sleutel tot succes is.

Onderzoek

26 augustus 2022

Bezorging woning (Flexwoning) door madcat13shumbrat (bron: shutterstock.com)

“Leg minder nadruk op kwetsbare doelgroepen om (verdere) stigmatisering van flexwonen te voorkomen”

Flexwonen is nog steeds een populair middel om het woningtekort tegen te gaan, maar PBL-onderzoekers laten zien dat de bouw in de praktijk moeilijk is en projecten daardoor langzaam of zelfs niet van de grond komen.

Onderzoek

24 augustus 2022

Europoint Marconiplein Rotterdam door Frans Blok (bron: Shutterstock)

Dit is de weg (omhoog) naar zelfvoorzienende hoogbouw

Om hoogbouw zo duurzaam en zelfvoorzienend mogelijk te maken, ontwikkelde TU Delft-promovendus Berk Ekici een computertool die de torens met behulp van kunstmatige intelligentie razendsnel ontwerpt.

Onderzoek

22 augustus 2022

Group of multiethnic engineers placing solar panel on rooftop door sirtravelalot (bron: Shutterstock)

Hoe bewonersinitiatieven beter ondersteund kunnen worden in de warmtetransitie

Om de warmtetransitie tot een succes te maken zijn actieve bewoners onontbeerlijk. Maar gemeenten en andere professionele partijen kunnen bewonersinitiatieven beter ondersteunen en meer stimuleren. Dat blijkt uit onderzoek van Platform31.

Onderzoek

19 augustus 2022

Distributiecentrum Zaandam door Aerovista Luchtfotografie (bron: Shutterstock)

Hoe de ruimtelijke rechtvaardigheid van logistieke infrastructuur beter kan

Logistieke activiteiten als XXL-distributiecentra zorgen zowel voor economische groei als voor verkeersopstoppingen en vervuiling. Maar de ruimtelijke voor- en nadelen kunnen volgens onderzoeker Merten Nefs beter worden verdeeld.

Onderzoek

18 augustus 2022

Berichten uit Wenen door Céline Janssen (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Publiek-private organisaties maken Wenen sociaal

Doelen voor sociale duurzaamheid zijn in gebiedsontwikkeling al snel het kind van de rekening. Promovendus Céline Janssen ging op werkbezoek in Wenen en zag daar hoe het óók kan. Het geheim? Publiek-privaat stadtteilmanagement.

Onderzoek

18 juli 2022

RM_Groenblauwe_stad door Rèmon Mulder (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Groenblauw doet allen goed. Maar de bekostiging kan beter

Het belang van een groenblauwe leefomgeving is onomstreden. Toch is de inpassing in gebiedsontwikkelingen geen zekerheidje. Met name de bekostiging moet beter worden geregeld, zo blijkt uit onderzoek van de Leerstoel Gebiedsontwikkeling (TU Delft).

Uitgelicht
Onderzoek

15 juli 2022

Deelmobiliteit door 飞 韩  •  襄阳/中国 (bron: pixabay.com)

Duurzame inpassing deelmobiliteit vergt betere aansturing

Deelmobiliteit is steeds vaker onderdeel van gebiedsontwikkelingen. Om bewoners over te laten stappen, is echter meer nodig dan wat deelauto’s neerzetten. Han-Paul van Westing en Theo Stauttener pleiten voor gebiedsregie.

Uitgelicht
Onderzoek

13 juli 2022

Stationsgebied Lelystad door Ivo Antonie de Rooij (bron: Shutterstock)

Algemene Rekenkamer: niet vast te stellen of Woningbouwimpuls gewenst effect heeft

Veel gemeenten kregen de afgelopen tijd subsidie vanuit de Woningbouwimpuls. De Algemene Rekenkamer betwijfelt echter de effectiviteit van dit aanjaaginstrument. De subsidie zou weinig bijdragen aan versnelling.

Onderzoek

4 juli 2022

Buffalo Bayou door Nadine van den Berg (bron: -)

Veerkracht in het stedelijk ecosysteem: een plan om Houston klimaatbestendig te maken

Met inzet van ontwerpend onderzoek, persuasive visual storytelling en natuurinclusieve stedenbouw ontwikkelde Nadine van den Berg voor haar master scriptie en aan de hand van de casus Houston een aanpak voor klimaatadaptatie.

Onderzoek

29 juni 2022

Stationsplein, Utrecht door Ralf Liebhold (bron: shutterstock.com)

Waarom wetenschap rond gebiedsontwikkeling een kwestie is van balans

SKG-directeur Tom Daamen bespreekt een recent verschenen studie over de theorievorming rond grote stedelijke projecten die volgens hem laat zien: gebiedsontwikkeling gaat over de rusteloze zoektocht naar balans.

Uitgelicht
Onderzoek

24 juni 2022

Chicago, Verenigde Staten door Hendrickson Photography (bron: Shutterstock)

Binnenstedelijk verdichten: zet maatschappelijke meerwaarde centraal voor effectieve sturing

Binnenstedelijke verdichting is voor gemeenten een uitstekende mogelijkheid om maatschappelijke meerwaarde te realiseren. Planoloog Ramon Rodrigo (gemeente Rotterdam) onderzocht negen cases en benoemt de succesfactoren.

Uitgelicht
Onderzoek

20 juni 2022

Helsingborg, Zweden door JordanJoy (bron: Shutterstock)

Klassieke architectuur is hét wapen in de strijd tegen online winkelen

De invloed van modernistische architectuur in Westerse stadscentra wordt de laatste jaren steeds groter. Zweeds onderzoek laat zien dat stadscentra juist veel meer profiteren van klassieke architectuur.

Onderzoek

17 juni 2022